ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Κώδικας Λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Φωτογραφία του Γιώργος Σαρρής.

Με ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσιεύτηκε ο Κώδικας Λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ΕΔΔΗΕ ή Κώδικας Δικτύου, Απόφαση ΡΑΕ 395/2016) για τον ΔΕΔΔΗΕ και βρίσκεται στο link:  http://www.rae.gr/site/file/system/docs/codes_new/050117

Ο Κώδικας αποτελείται από 142 συνολικά σελίδες. Τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία για ηλεκτρολόγους 

-Με βάση το Άρθρο 2 πρέπει να αναμένονται Εγχειρίδια Εφαρμογής, τα οποία θα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, θα θεσπίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρα πρέπει να αναμένεται Εγχειρίδιο οδηγιών σύνδεσης με το δίκτυο (ένα από τα προβλεπόμενα εγχειρίδια). 

-Με βάση το Άρθρο 13 ορίζεται η μέγιστη αναμενόμενη τιμή της έντασης βραχυκυκλώσεως στα διάφορα επίπεδα του δικτύου.

-Με βάση το Άρθρο 15 τα δίκτυα ΤΤ (άμεσης γείωσης) της Αττικής παραμένουν, με αναφορά σε σύστημα γείωσης της εγκατάστασης (OXI του δημόσιου δικτύου ύδρευσης). 

-Στο Άρθρο 34 ορίζονται οι προϋποθέσεις για αποζημίωση καταναλωτών για βλάβες συσκευών εξαιτίας συμβάντων που σχετίζονται με το Δίκτυο.

-Στο Άρθρο 59 ορίζονται οι κατηγορίες προσωρινών συνδέσεων στο Δίκτυο.

-Στο Άρθρο 66 περιγράφεται το όριο κυριότητας των εγκαταστάσεων (Δίκτυο – καταναλωτής). 

-Στο Άρθρο 72 γίνεται αναφορά στα μέσα ζεύξης και προστασίας όπως επίσης για την γείωση των εγκαταστάσεων των Χρηστών.

-Στο Άρθρο 76 γίνεται σαφής αναφορά ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων των Χρηστών τελεί υπό την ευθύνη τους.

-Στο Άρθρο 95 γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις ρευματοκλοπές.