ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Ενεργά και παθητικά φίλτρα αρμονικών

Τα ενεργά και παθητικά φίλτρα αποτελούν τις δύο βασικές κατηγορίες φίλτρων που διατίθενται σήμερα στην παγκόσμια αγορά.
Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που θα πρέπει να απαντήσει ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται για την αγορά φίλτρων – ώστε να προστατεύσει τον εξοπλισμό του, να εξοικονομήσει ενέργεια και να αποκομίσει τα συνολικά οφέλη της εγκατάστασης φίλτρων – είναι αν θα πρέπει να καταφύγει στην αγορά ενεργητικών ή παθητικών φίλτρων.
Στο παρόν άρθρο, συγκρίνουμε τις δύο κατηγορίες με σκοπό να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία στην απόφαση που καλείται να λάβει σε ό,τι αφορά την επιλογή της κατηγορίας φίλτρου.
Τόσο τα ενεργά όσο και τα παθητικά φίλτρα αποσκοπούν στην εξάλειψη των αρμονικών. Ωστόσο, τα δύο είδη διαφέρουν ριζικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τον βαθμό απόσβεσης αρμονικών, τη διόρθωση συνημιτόνου, τις εφαρμογές του, τη διάρκεια ζωής και το κόστος.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η σύγκριση ενεργών και παθητικών φίλτρων ως προς τα προαναφερθέντα βασικά κριτήρια σύγκρισης.
Τρόπος λειτουργίας
Τα παθητικά φίλτρα συνήθως στοχεύουν στην εξάλειψη μιας αρμονικής συγκεκριμένης τάξης (π.χ. 5ης, 7ης κλπ) και σχεδιάζονται «κατά παραγγελία» ανάλογα με το μέγεθος των αρμονικών τάσης ή ρεύματος της εγκατάστασης. Ως εκ τούτου είναι καταλληλότερα για περιπτώσεις όπου υπάρχει μικρός αριθμός αρμονικών διότι στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος αριθμός αρμονικών, χρειάζεται και αντίστοιχος αριθμός παθητικών φίλτρων, αυξάνοντας το συνολικό κόστος.
Για παράδειγμα αν σε ένα δίκτυο όπως αυτό του σχήματος που ακολουθεί, τα μη γραμμικά φορτία δημιουργούν αρμονικές 5ης,7ης,11ης και 13ης τάξης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τέσσερα (4) διαφορετικά φίλτρα, ένα για κάθε αρμονική.
Αντιθέτως, τα ενεργά φίλτρα δεν σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες συγκεκριμένων δικτύων ή εγκαταστάσεων. Οι λειτουργίες τους είναι ρυθμιζόμενες, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών, αλλά και στις δυναμικές μεταβολές (αυξομειώσεις) των μεγεθών των αρμονικών.
Πιο συγκεκριμένα, στο δίκτυο του παρακάτω σχήματος, το ενεργό φίλτρο με τη βοήθεια Μετασχηματιστών Εντάσεως (CT), μετρά συνεχώς το ρεύμα γραμμής, υπολογίζει με ακρίβεια το ρεύμα όλων των αρμονικών και δημιουργεί ένα ακριβώς αντίθετο, το οποίο εγχύεται στο δίκτυο και αντισταθμίζει το ρεύμα των αρμονικών.
Συνεπώς, ένα δίκτυο χρειάζεται μόνο ένα ενεργό φίλτρο για την εξάλειψη των αρμονικών όλων των τάξεων, ακόμη και αν οι τιμές τους αυξομειώνονται. Αυτό καθιστά τα ενεργά φίλτρα ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις με αρμονικές πολλών διαφορετικών τάξεων, αλλά και για εγκαταστάσεις με συχνά μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας.

Βαθμός απόσβεσης αρμονικών

Το ποσοστό απόσβεσης αρμονικών αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός φίλτρου.
Τα παθητικά φίλτρα δεν εξαλείφουν πλήρως το μέγεθος των αρμονικών, αλλά μόνο ένα ποσοστό αυτών. Έτσι, σε περιπτώσεις που οι ανώτερες αρμονικές δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με τη βασική 1η αρμονική, η επίδρασή των παθητικών φίλτρων μειώνει το μέγεθος των αρμονικών σε επιτρεπτά επίπεδα. Αν όμως, έχουμε π.χ. μια πολύ μεγάλη 5η αρμονική, θα πρέπει το φίλτρο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει πολύ μεγάλη ικανότητα απόσβεσης, ώστε να την περιορίσει αποτελεσματικά.
Τα ενεργά φίλτρα επιτυγχάνουν μεγαλύτερα ποσοστά εξάλειψης αρμονικών, που φτάνουν ακόμη και το 100% στις αρμονικές χαμηλής τάξης (150 – 350 Hz). Ορισμένα ενεργά φίλτρα έχουν ειδικά σχεδιαστεί για να εξαλείφουν αρμονικές ακόμη και σε συχνότητες 5-6 kHz, δηλαδή 100ης τάξεως.
Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η ποσοστιαία ικανότητα απόσβεσης αρμονικών ενός ενεργού φίλτρου σε σχέση με την τάξη της κάθε αρμονικής. Παρατηρούμε ότι οι συνηθέστερες αρμονικές όπως η 3η, η 5η και η 7ηδύναται να εξαλειφθούν πλήρως, ενώ παράλληλα μειώνονται σημαντικά και οι αρμονικές ανώτερης τάξης.
Όσον αφορά στο συνολικό συντελεστή αρμονικής παραμόρφωσης THD, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙΕΕΕ 519 η τιμή του πρέπει να κυμαίνεται κάτω του 5%, ή ακόμη και κάτω του 3% σε εφαρμογές νοσοκομείων και αεροδρομίων.
Στις περιπτώσεις εφαρμογών με μεγάλο εύρος αρμονικών, η μείωση του δείκτη THD στα προαναφερόμενα απαιτούμενα επίπεδα είναι εφικτή μόνο με τη χρήση ενεργών φίλτρων.
Διόρθωση συνημιτόνου
Η διόρθωση του συνημιτόνου cosφ (το οποίο συχνά αναφέρεται και ως συντελεστής ισχύος) είναι μαζί με τις αρμονικές οι δυο σημαντικότεροι παράγοντες του αντικειμένου «Ποιότητα Ισχύος» στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς ένας χαμηλός συντελεστής cosφ, συνιστά την ύπαρξη άεργου ισχύος, η οποία:
·         μειώνει την πραγματική (ωφέλιμη) ισχύ του δικτύου. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα, όταν αυξάνεται η άεργος ισχύς, μειώνεται η ενεργός, ώστε να μείνει σταθερή η συνολική.
·         συχνά επιφέρει χρεώσεις από τον πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ).

Για τη διόρθωση του συνημιτόνου,  τόσο τα παθητικά όσο και τα ενεργά φίλτρα περιέχουν πυκνωτές και εξασφαλίζουν εξίσου τη διόρθωση του συνημιτόνου cosφ στα επιθυμητά επίπεδα, δηλαδή κοντά στο 1.
Εφαρμογές
Τα παθητικά φίλτρα είναι ιδανικά για εφαρμογές τοπικής αντιστάθμισης και περιορισμένου εύρους αρμονικών, όπου η χρήση ενεργών φίλτρων κρίνεται οικονομικά ασύμφορη. Σε εγκαταστάσεις όπου οι αρμονικές οφείλονται σε συγκεκριμένα μη γραμμικά φορτία και δεν υπάρχει ανάγκη κεντρικής αντιστάθμισης συνηθίζεται η χρήση παθητικών φίλτρων. Σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές τέτοιων φορτίων (inverters κλπ.) προσφέρουν παθητικά φίλτρα ως συνοδευτικό προεραιτικό εξοπλισμό.
Αντίθετα, τα ενεργά φίλτρα είναι ιδανικά σε περιπτώσεις εφαρμογών μεγάλης ισχύος και ειδικών απαιτήσεων. Τέτοιες εφαρμογές είναι ενδεικτικά οι εξής:
·         Βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μεγάλο αριθμό μη γραμμικών φορτίων (inverters, μηχανές CNC, αντλίες, ηλεκτροσυγκολήσεις κλπ.)
·         Εγκαταστάσεις με μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, τηλεφωνικά κέντρα, τυπογραφεία, data centers κλπ.)
·         Εγκαταστάσεις με μεγάλο εύρος αρμονικών
·         Ειδικές εγκαταστάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα αρμονικών, όπως τα νοσοκομεία και τα αεροδρόμια (THD < 3%)
·         Περιπτώσεις που απαιτείται χειρισμός των φίλτρων από σύγχρονα συστήματα εποπτείας και ελέγχου (PLC & SCADA)
·         Εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα από μεταβατικά φαινόμενα (εκκινήσεις κλπ) καθώς και από ειδικά φαινόμενα που οφείλονται στις αρμονικές, όπως ο συντονισμός, οι υπεραρμονικές (interharmonics) και το flickering.
Διάρκεια ζωής
Η διάρκεια ζωής των παθητικών φίλτρων είναι περιορισμένη, καθώς οι πυκνωτές που αποτελούν και το βασικό τους δομικό στοιχείο, έχουν μικρό χρόνο ζωής, ενώ είναι και επιρρεπείς σε φαινόμενα υπερτάσεων και συντονισμού.
Τα ενεργά φίλτρα έχουν σαφέστατα μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Χάρη στον τρόπο κατασκευής τους είναι πλήρως προστατευμένα έναντι των υπερφορτίσεων, ενώ και οι ανάγκες συντήρησής τους είναι μικρές καθώς αφορούν μόνο σε περιφερειακά εξαρτήματα (πυκνωτές, ασφάλειες κλπ.) Ακόμη και αν λειτουργούν αδιαλείπτως σε 24ωρη βάση, έχουν εξασφαλισμένο χρόνο ζωής άνω των 10 ετών.
Κόστος αγοράς φίλτρων
Το κόστος ενός παθητικού φίλτρου είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος ενός ενεργού, κυρίως λόγω της πολύ απλούστερης δομής του. Ωστόσο, για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, στις μεγάλες εφαρμογές είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός φίλτρων.
Τα ενεργά φίλτρα έχουν μεγαλύτερο κόστος ανά μονάδα. Η ικανότητά τους όμως να εκτελούν κεντρική αντιστάθμιση, αλλά και αντιστάθμιση μεγάλου εύρους αρμονικών, επιτρέπει τη χρήση πολύ μικρότερου αριθμού φίλτρων (συνήθως ένα μόνο φίλτρο αρκεί).

Επιπλέον, χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους, τα υψηλά επίπεδα προστασίας, τις μικρές ανάγκες συντήρησης και τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρουν, εξασφαλίζουν γρήγορη απόσβεση του αρχικού κόστους αγοράς τους και για το λόγο αυτό, αποτελούν την οικονομικότερη επιλογή μακροπρόθεσμα.

πηγή:emmis.gr

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Οι αβλεψίες της ΔΕΗ που βάζουν φωτιά στα δάση


Κενά στη συντήρηση περίπου 250.000 χιλιομέτρων του ηλεκτρικού δικτύου (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) φαίνεται να ευθύνονται αρκετά συχνά για τις πυρκαγιές που καίνε τα ελληνικά δάση.

Οι δύο καταστρεπτικές πυρκαγιές στο Καπανδρίτι και στην Aνατολική Μάνη που αποτέφρωσαν περίπου 60.000 στρέμματα δάσους φαίνεται να συνδέονται με προβληματικό έλεγχο των πυλώνων και των ηλεκτροφόρων καλωδίων.
Παρότι ετησίως προβλέπεται κόστος συντήρησης του δικτύου που πιθανόν υπερβαίνει συνολικά τα 40 εκατ. ευρώ, παραμένει άγνωστος ο βαθμός 
υλοποίησης του σχετικού προγράμματος.

Κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην κοπή των δέντρων που έρχονται σε επαφή με τα καλώδια της ΔΕΗ, ενώ η επιχείρηση δεν προχωρεί σε επαρκή καθαρισμό των μονωτήρων και των μετασχηματισμών των πυλώνων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται εκρήξεις ή σπινθήρες που προκαλούν στην πορεία πύρινο όλεθρο. 

Σύμφωνα με μελέτη του πρώην ανώτατου αξιωματικού της Πυροσβεστικής κ. Αδριανού Γκουρμπάτση το ποσοστό των πυρκαγιών που οφείλονται στο δίκτυο της ΔΕΗ είναι της τάξης του 2%-3%, όμως εκτιμάται ότι είναι ίσως κατά πολύ μεγαλύτερο, αφού για το 40% των δασικών πυρκαγιών δεν προσδιορίζεται το αίτιο.

-Είναι επιπλέον χαρακτηριστικό ότι αυτός ο προβληματικός έλεγχος των ηλεκτροφόρων καλωδίων φέρεται να έχει προκαλέσει την τεράστια καταστροφή στην Πάρνηθα το 2007, η οποία ξεκίνησε, σύμφωνα με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, από πυλώνες της ΔΕΗ.
-Επιπλέον τον Ιούλιο του 2010 το ηλεκτρικό δίκτυο είχε θεωρηθεί η αιτία πυρκαγιάς στο Μικροχώρι Αττικής που «χτυπήθηκε» και στην εφετινή καταστροφή. Μάλιστα για εκείνη την περίπτωση υπήρξε καταδίκη τριών υπαλλήλων της ΔΕΗ σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και πρόστιμο 20.000 ευρώ για την κινητοποίηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 
-Ακόμη για τη μεγάλη καταστροφή που σημειώθηκε προ τριών ετών στους Μολάους της Λακωνίας έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος έξι στελεχών της ΔΕΗ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για αμελή συντήρηση του δικτύου, η οποία προκάλεσε καταστροφή που υπερέβαινε τα 100.000 στρέμματα αποψιλωμένης δασικής έκτασης. 
-Στη ΔΕΗ αποδίδονται επίσης πυρκαγιές το 2012 στην περιοχή των Αφιδνών και το 2013 στα Κύθηρα. Σύμφωνα με πληροφορίες στις σχετικές δικαστικές έρευνες η ΔΕΗ παρουσιάζει ισχυρισμούς τεχνικών συμβούλων της που ήταν παλιοί υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμούς από «ασύλληπτους δράστες» και όχι στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τι λένε οι αρμόδιοι

«Το Βήμα» επικοινώνησε με υπευθύνους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) που έχει τον έλεγχο των 11.000 χιλιομέτρων του δικτύου υψηλής τάσης και του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΔΕΔΔΗΕ) που έχει τη διαχείριση του δικτύου «χαμηλής» τάσης των 236.000 χιλιομέτρων από τα οποία 10.000 χιλιόμετρα είναι στην Αττική (υπάρχει και μεγάλου μήκους υπόγειο δίκτυο).

Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Μανούσος Μανουσάκης σημείωσε:  «Υπάρχει συνεχής και συγκροτημένη συντήρηση του δικτύου υψηλής τάσης ακόμη και με τη χρήση ελικοπτέρων για να καθαρίζονται τα ψηλότερα σημεία των πυλώνων. Είναι ενδεικτική η κινητοποίηση προ μερικών μηνών όταν διαπιστώθηκε πως υπήρχε πρόβλημα σε δασική έκταση της Φλώρινας όπου υπήρχε επαφή δέντρων με το δίκτυό μας. Ακολούθησε ειδική επιχείρηση για τον καθαρισμό της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει αποδοθεί ευθύνη για οποιαδήποτε δασική πυρκαγιά». Επιπλέον στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ σημείωσε ότι «υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον για να μην προκαλούνται δασικές πυρκαγιές από καλώδια που αγγίζουν δέντρα ή από ακάθαρτους μονωτήρες ή μετασχηματιστές. Χαρτογραφούμε το δίκτυό μας, επισημαίνουμε τα σημεία όπου κλαδιά δέντρων είναι κοντά σε καλώδια και πληρώνουμε μέχρι και 20 ευρώ ανά δέντρο σε εργολάβους που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό. Και ακολουθεί επανέλεγχος. Οσον αφορά τον καθαρισμό των μονωτήρων, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου μπορεί να υπάρχει διάβρωση ή σε άλλες που υπάρχει σκόνη ή εκλύονται αέρια. Εκτιμούμε ότι η απόδοση ευθυνών στη ΔΕΗ για τις δασικές πυρκαγιές μπορεί να είναι η... εύκολη λύση για να δίνονται αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους».

Από την άλλη πλευρά, στελέχη της Πυροσβεστικής σημειώνουν ότι «η πλήρης συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου είναι μια... ιδεατή κατάσταση. Ωστόσο στην πράξη διαπιστώνονται μεγάλες αμέλειες, και όχι μόνο...».

Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου δορυφορικής καταγραφής πυρκαγιών EFFIS προκύπτει ότι στην πρόσφατη πύρινη καταστροφή στο Σοφικό Κορίνθου αποτεφρώθηκαν 4.190 στρέμματα δάσους, ενώ στις δύο φωτιές στην Κεφαλλονιά κάηκαν συνολικά 2.800 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών και στην πυρκαγιά κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας κατεστράφησαν τελικώς 1.380 στρέμματα δάσους.

πηγή:εφημερίδα το Βήμα
30 χρόνια αιολική ενέργεια στη Γερμανία


Σχεδόν 28.000 ανεμογεννήτριες βρίσκονται σε λειτουργία στη Γερμανία σήμερα, παράγοντας το 13% περίπου της συνολικής ενέργειας. Η άνθηση του τομέα της αιολικής ενέργειας στη Γερμανία είναι μια πραγματική ιστορία επιτυχίας, η οποία ξεκίνησε πριν από τριάντα χρόνια στις ακτές του κρατιδίου Σλέσβιχ-Xoλστάιν στη Βόρεια Θάλασσα.
Η αρχή βέβαια δεν ήταν εύκολη
Εκεί τον Αύγουστο του 1987 (πιο συγκεκριμένα στις 24 Αυγούστου) o τότε πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου Ούβε Μπάρσελ (CDU) εγκαινίασε το πρώτο γερμανικό αιολικό πάρκο στην παραθαλάσσια περιοχή Κάιζερ-Bίλχελμ-Koυγκ, ανοίγοντας ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας.
Ατυχές ξεκίνημα
Ο Ούβε Μπάρσελ ευχήθηκε εκείνη τη μέρα για το αιολικό πάρκο να μπορεί να παράγει με σταθερότητα και συνέχεια ενέργεια για την περιοχή. Ωστόσο συνέβη κάτι ευτράπελο. Την ημέρα των πολυαναμενόμενων εγκαινίων δεν φυσούσε καθόλου ο αέρας κι έτσι οι γεννήτριες δεν κατάφεραν καν να αρχίσουν να περιστρέφονται. Από τεχνική άποψη το πρώτο αιολικό πάρκο θα μπορούσε να θεωρηθεί «αστείο» με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Η ισχύς των ανεμογεννητριών ήταν εξαιρετικά χαμηλή, μόλις 55 κιλοβάτ. Η πλήμνη των πρώτων ανεμογεννητριών –που αποτελεί βασικό εξάρτημα της δομής τους, από το οποίο εξαρτάται η ικανότητα περιστροφής τους- βρισκόταν στα 20 μέτρα ύψος, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 120 με 140 μέτρα.
Συνολικά οι τριάντα ανεμογεννήτριες που είχαν τεθεί σε λειτουργία παρήγαγαν ενέργεια 1.000 κιλοβάτ, δηλαδή ένα μεγκαβάτ. Σήμερα ένα αιολικό πάρκο που βρίσκεται στην ξηρά παράγει την τετραπλάσια ποσότητα ενέργειας, ενώ η παραγωγή ενέργειας ενός θαλάσσιου αιολικού πάρκου μπορεί να είναι εξαπλάσια, ακόμη και οχταπλάσια.
Πρωτοποριακό πείραμα για την εποχή του
Ένα άλλο πειραματικό αιολικό πάρκο στην ίδια περιοχή , το λεγόμενο Growian (Große Windenergie-Anlage) είχε σχεδόν την ίδια έκταση με ένα σημερινό αιολικό πάρκο και κατάφερε να παράξει ενέργεια ισχύος τριών μεγκαβάτ, κάτι που αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ για την εποχή εκείνη. Ωτσόσο το αιολικό πάρκο Growian παρουσίασε πολλά τεχνικά προβλήματα, τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένοι μηχανικοί. Λειτούργησε συνολικά μόλις 420 ώρες.
Παρά την τεχνική αποτυχία του Growian, oι επιστήμονες που εργάστηκαν εκεί συνέλεξαν πολύτιμη γνώση και εμπειρία για την εξέλιξη του κλάδου, βελτιώνοντας σταδιακά τις απαιτούμενες υποδομές για την παραγωγή αιολικής ενέργειας. «Δεν επρόκειτο μόνο για ιδεαλιστές επιστήμονες αλλά και για εταιρείες με μεγάλη επιμονή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άρνε Σίρενμπεκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αιολικών πάρκων Westküste.
Σήμερα στην περιοχή Kάιζερ-Βίλχελμ-Kουγκ λειτουργούν τέσσερα αιολικά πάρκα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Τριάντα χρόνια μετά το δειλό του ξεκίνημα, ο γερμανικός κλάδος της αιολικής ενέργειας έχει πλέον δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά ενέργειας ενώ προσφέρει περίπου 143.000 θέσεις εργασίας. «Η Γερμανία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα αυτό παγκοσμίως» αναφέρει o Χέρμαν Άλμπερς, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας.
Βέβαια, υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Παρά τα πλεονεκτήματα, η κατασκευή αιολικών πάρκων δεν είναι πάντα καλοδεχούμενη από τους πολίτες. Πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο φιλική προς το περιβάλλον αφού για την κατασκευή των σχετικών υποδομών απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης, καταστρέφεται το φυσικό τοπίο, προκαλείται ηχορύπανση ενώ πολλά πτηνά πεθαίνουν όταν προσκρούουν σε ανεμογεννήτριες. Τέλος, σε τεχνικό επίπεδο ακόμη και σήμερα δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, όπως ζητήματα που αφορούν τα συστήματα αποθήκευσης και ενεργειακής τροφοδοσίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως παρά τα όποια προβλήματα αλλά και τις οικονομικές μεταπτώσεις που παρουσιάζει ο κλάδος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για έναν ενεργειακό τομέα που έχει καταφέρει να είναι παρών αδιάλειπτα εδώ και τριάντα χρόνια στη δύσκολη ενεργειακή αγορά.

πηγή:b2green.gr

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Καφηρέας: Πώς τρεις κάτοικοι «μπλοκάρουν» ένα έργο 300 εκατ. ευρώ


Ένας περιβαλλοντικός σύλλογος και… τρεις ολόκληροι κάτοικοι «μπλοκάρουν» μια μεγάλη επένδυση. Ο λόγος για την επένδυση του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού Enel στον Καφηρέα, στη νότια Εύβοια, όπου σχεδιάζει τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου, μία επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που θα απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζομένους, ενώ θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 129.000 νοικοκυριών, παράγοντας 483 GWh ετησίως, και “ακυρώνοντας” παράλληλα την εκπομπή 433.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.
Η  επένδυση έμοιαζε να προχωράει κανονικότατα: η υπουργική έγκριση έχει δοθεί, οι δημόσιες υπηρεσίες (25 στον αριθμό!) έχουν εγκρίνει πλήρως τους περιβαλλοντικούς όρους, που χρειάστηκε να αλλάξουν πάρα πολλές φορές λόγω των ενστάσεων που εξέφραζε συνεχώς το τοπικό Δασαρχείο, και η ιταλική εταιρεία έχει ήδη πληρώσει για την παραλαβή των ανεμογεννητριών που πρόκειται να εγκατασταθούν. Μάλιστα, η Enel ήθελε να πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια των εργασιών στις 15 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ιταλού πρωθυπουργού Πάολο Τζεντιλόνι στη χώρα μας.

Όμως ο ιταλικός κολοσσός υπολόγιζε χωρίς τον… ξενοδόχο. Ένας σύλλογος για την προστασία του περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας και τρεις κάτοικοι της Καρύστου προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να μην προχωρήσει η επένδυση, επικαλούμενοι περιβαλλοντικούς λόγους. Και παρά το γεγονός ότι η επένδυση έχει εξασφαλίσει όλες τις περιβαλλοντικές άδειες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με προσωρινή διαταγή του αποφάσισε το “πάγωμα” όλων των εργασιών μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο, όταν και θα λάβει την οριστική απόφασή του.

Εξαιτίας αυτής της προσφυγής μεμονωμένων κατοίκων της περιοχής, μπαίνει ένα απρόσμενο εμπόδιο σε μία επένδυση η οποία ταλαιπωρήθηκε ήδη αρκετά από τη γραφειοκρατία, και πάνω που όλοι είχαν πιστέψει πως όλα είχαν πάρει επιτέλους το δρόμο τους, απειλείται με εκτροχιασμό.