ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Εικόνες από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο

Η μεγαλύτερη διαφορά  μεταξύ των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Κύπρου και Ελλάδας είναι ότι στην Κύπρο ο έλεγχος των εγκαταστάσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Για τον αρχικό έλεγχο φροντίζει συστηματικά η ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου). Για τους επανελέγχους φροντίζει συστηματικά το ΥΜΗ (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών). Έτσι οι ηλεκτρολόγοι όλων των βαθμίδων (μελετητές, εργολήπτες, συντηρητές κ.λπ.) ξέρουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν θα ελεγχθούν και μάλιστα από αξιόπιστους ελεγκτές. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν σαν αποτέλεσμα την τήρηση των μέτρων προστασίας, την μείωση των ρίσκων, άρα ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ένα μεγάλο μέρος για αυτά τα καλά αποτελέσματα για την ηλεκτρική ασφάλεια οφείλεται κατά την άποψη μου και στον ΣΕΗΚ: Με τις συστηματικές και διαρκείς προσπάθειες ενημέρωσης, εκπαίδευσης των μελών του, με την καλή συνεργασία με την ΑΗΚ και με το ΥΜΗ, η βελτίωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο έχει αποτελέσματα, έχει συνέχεια και συνέπεια.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασφαλίζει τους μετρητές της με μικροαυτομάτους (MCB) χαρακτηριστικής Ε
 
Μετά τον μετρητή της ΑΗΚ o ηλεκτρολόγος πρέπει να ασφαλίζει την γραμμή μετρητή - πίνακα από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα και διαρροή προς γη με IΔN>=300mA

  

Με βάση νέες απαιτήσεις της 17η έκδοσης του BS 7671:2008 σε νέες εγκαταστάσεις, μετά τον μετρητή της ΑΗΚ προστίθενται και SPDs τα οποία πρέπει να ασφαλίζονται ξεχωριστά.


 
Ο γενικός διακόπτης για διακοπή και απομόνωση κάθε εγκατάστασης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και να έχει ξεκάθαρη σήμανση. 
Το καλώδιο της γραμμής μετρητή - πίνακα ή κεντρικού πίνακα - υποπίνακα είναι θωρακισμένο με ατσάλινα σύρματα και η θωράκιση έχει τον ρόλο του αγωγού ΡΕ.


 
Για την σύνδεση της θωράκισης του καλωδίου με αγωγό ΡΕ υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα.

 
Ένας τύπος καλωδίου που χρησιμοποιείται πολύ είναι το ονομαζόμενο TUIN στο οποίο ο αγωγός ΡΕ είναι χωρίς βασική μόνωση και η διατομή του είναι μια κλίμακα μικρότερη από αυτή των ενεργών αγωγών. Παράδειγμα 2 χ 1,5 + 1,0mm2.

 
Οι γενικοί διακόπτες στους πίνακες διανομής είναι τετραπολικοί στους τριφασικούς και διπολικοί στους μονοφασικούς. Χρησιμοποιούνται πολλά RCBO με IΔΝ=30mA.


 
Η περιγραφή των κυκλωμάτων που ασφαλίζει κάθε διάταξη είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από την ΑΗΚ..


 
Στον αρχικό έλεγχο κάθε εγκατάστασης, η ΑΗΚ ελέγχει επιτόπου ότι τα σχέδια που έχουν κατατεθεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (εκτός από τους άλλους ελέγχους).

 
Οι περισσότερες ηλεκτρικές γραμμές οδεύουν στο δάπεδο.


 
Τα σκαψίματα στους τοίχους για τις εγκαταστάσεις γίνονται από τους οικοδόμους με βάση τις οδηγίες των ηλεκτρολόγων.


 
Σωληνώσεις και κουτιά στερέωσης φωτιστικών στις οροφές τοποθετούνται από τους ηλεκτρολόγους πριν το σκυρόδεμα.


 
Σωληνώσεις και κουτιά στερέωσης φωτιστικών στις οροφές τοποθετούνται από τους ηλεκτρολόγους πριν το σκυρόδεμα. Τα κουτιά στερέωσης των φωτιστικών χρησιμοποιούνται και για διακλαδώσεις.


 
Τα κουτιά στερέωσης των φωτιστικών χρησιμοποιούνται και για διακλαδώσεις.

 
Για τις φωτεινές επιγραφές, απαιτείται προσβάσιμος εξωτερικός διακόπτης (σε σχετικό ύψος) για να μπορεί να κάνει διακοπή ρεύματος της επιγραφής η Πυροσβεστική σε περίπτωση ανάγκης.


 
Για το εξωτερικό μέρος των κλιματιστικών πρέπει να υπάρχει διακόπτης για την δυνατότητα απομόνωσης του σε περίπτωση επέμβασης - service. Απαραίτητες επίσης είναι οι ισοδυναμικές συνδέσεις. 
Για κάθε σταθερή ηλεκτρική συσκευή απαιτείται κοντά της διακόπτης για την απομόνωση της.


 
Για κάθε σταθερή ηλεκτρική συσκευή απαιτείται κοντά της διακόπτης για την απομόνωση της. Αν συσκευή τροφοδοτείται από κύκλωμα πριζών χρειάζεται ξεχωριστή ασφάλεια τήξεως στον διακόπτη.


 
Κοντά στον ηλιακό θερμοσίφωνα, εφόσον αυτός λειτουργεί και ηλεκτρικά, απαιτείται διακόπτης για διακοπή και απομόνωση του ηλεκτρικού μέρους του


 
Για την ηλεκτρική κουζίνα απαιτείται ειδικός διακόπτης (COOKER) κοντά στην κουζίνα για την γρήγορη διακοπή της σε περίπτωση ανάγκης.


 
Μια ολοκληρωμένη εικόνα διακοπτών και πριζών σε κουζίνα. Ο διακόπτης σε κάθε πρίζα είναι πολύ εξυπηρετικός.


 
Στις μονοφασικές πρίζες οι θέσεις N & L είναι καθορισμένες.


 
Επίσης στα μονοφασικά φις οι θέσεις L & N είναι καθορισμένες και σε κάθε φις υπάρχει ασφάλεια τήξεως.


 
Επίσης σε βάσεις των φωτιστικών οι συνδέσεις L & N είναι καθορισμένες έτσι ώστε στο βιδωτό μέρος του λαμπτήρα να μην βρεθεί φάση. Υπάρχει και πρόβλεψη σύνδεσης αγωγού PE ακόμα και χωρίς να υπάρχουν προσβάσιμα μεταλλικά μέρη (αναμονή).


 
Αναμονή σύνδεση φωτιστικού σε βεράντα.


 
Ο Δήμος της Λευκωσίας, για τον εορταστικό φωτισμό των Χριστουγέννων, έχει σε κάθε κολόνα πινακάκι με RCBO με ΙΔΝ=30mA.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κύπρο δεν έχει συμβεί καμία θανατηφόρα ηλεκτροπληξία τα τελευταία 4 χρόνια!
Πηγή:Γιώργος Σαρρής

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Σύστημα HAM-DIN για απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών & μέτρηση ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω WiFiΣύστημα HAM-DIN για τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών και καταγραφή ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω Internet. Για έλεγχο μεγάλων φορτίων, άνω των 2Α, συνδυάστε με το κατάλληλο ρελέ. Για τη μέτρηση κατανάλωσης απαιτείται ένα μετρητικό στοιχείο ράγας που χρησιμοποιεί παλμική έξοδο (πρωτόκολλο S0).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

·         Τάση τροφοδοσίας: 230 V, 50 Hz

·         Ρεύμα εξόδου (μέγ.): 2 Α

·         Επικοινωνία: Wi-Fi

·         Έλεγχος μέσω website ή app (Android, iOS) αλλά και τοπικά μέσω κουμπιώνΔυνατότητες:

·         Ελέγχου λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών μέσω Internet

·         Ελέγχου οποιοδήποτε φορτίου αρκεί να γίνει συνδυασμός με το κατάλληλο ρελέ

·         Μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας οποιουδήποτε φορτίου (μονοφασικό, τριφασικό) αρκεί να συνδυαστεί με ένα μετρητικό στοιχείο που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο S0

·         Εύκολη διαχείριση μέσω app και Website

·         Χρήση πρωτόκολλου Wi-Fi

·         Ασφάλεια (SSL/TLS)


Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά (android, iOS) και μέσω website ο χρήστης μπορεί να:

·         Ελέγξει την λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών (άνοιγμα/κλείσιμο)

·         Βλέπει αναλυτικά διαγράμματα κατανάλωσης ισχύος και ηλεκτρικής ενέργειας για όλο το χρόνο

·         Χρονοπρογραμματίσει την λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών

·         Δημιουργεί γκρουπ συσκευών για ταυτόχρονο έλεγχο πολλαπλών συσκευών

·         Ελέγχει τις συσκευές μέσω κατόψεων του χώρου (floorplans)

·         Μοιράζεται όποιες συσκευές επιθυμεί με άλλους χρήστες

·         Θέτει κανόνες λειτουργίας των συσκευών σε μορφή If-This-Then-That

·         «Συνομιλεί» με τις συσκευές του μέσω του Facebook Messenger

·         Δίνει φωνητικές εντολές στις συσκευές με τη χρήση του Amazon EchoΓια περισσότερες πληροφορίες, τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες εγκατάστασης κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος που σας παρέχεται σε μορφή  pdf
Θα το βρείτε εδώ

Δείτε οδηγίες εδώ