ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

ΟΙ μαθητές:
  • Με τη χρήση του λογισμικού PanelCad σχεδιάζουν και υπολογίζουν τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου
  • Με τη χρήση του λογισμικού PVsyst σχεδιάζουν και υπολογίζουν τα χαρακτηριστικά μιας φωτοβολταικής εγκατάστασης
  • Με τη χρήση του λογισμικού logo soft comfort προγραμματίζουν τα PLC logo Siemens
  • Με τη χρήση του λογισμικού ΑutoCad σχεδιάζουν κατόψεις κτιρίων και σχεδιάζουν μια πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση
  • Με τη χρήση του λογισμικού Dialux σχεδιάζουν και υπολογίζουν τα   στοιχεία μιας  φωτοτεχνικής μελέτης κτιρίου
  • Με τη χρήση του λογισμικού Semiolog σχεδιάζουν ετικέτες ραγουλικού ηλεκτρικών πινάκων

Τα δύο εργαστήρια περιλαμβάνουν:
  •  30 ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Σχεδίαση με autocad