ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Εικόνες από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο

Η μεγαλύτερη διαφορά  μεταξύ των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Κύπρου και Ελλάδας είναι ότι στην Κύπρο ο έλεγχος των εγκαταστάσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Για τον αρχικό έλεγχο φροντίζει συστηματικά η ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου). Για τους επανελέγχους φροντίζει συστηματικά το ΥΜΗ (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών). Έτσι οι ηλεκτρολόγοι όλων των βαθμίδων (μελετητές, εργολήπτες, συντηρητές κ.λπ.) ξέρουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν θα ελεγχθούν και μάλιστα από αξιόπιστους ελεγκτές. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν σαν αποτέλεσμα την τήρηση των μέτρων προστασίας, την μείωση των ρίσκων, άρα ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ένα μεγάλο μέρος για αυτά τα καλά αποτελέσματα για την ηλεκτρική ασφάλεια οφείλεται κατά την άποψη μου και στον ΣΕΗΚ: Με τις συστηματικές και διαρκείς προσπάθειες ενημέρωσης, εκπαίδευσης των μελών του, με την καλή συνεργασία με την ΑΗΚ και με το ΥΜΗ, η βελτίωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο έχει αποτελέσματα, έχει συνέχεια και συνέπεια.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασφαλίζει τους μετρητές της με μικροαυτομάτους (MCB) χαρακτηριστικής Ε
 
Μετά τον μετρητή της ΑΗΚ o ηλεκτρολόγος πρέπει να ασφαλίζει την γραμμή μετρητή - πίνακα από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα και διαρροή προς γη με IΔN>=300mA

  

Με βάση νέες απαιτήσεις της 17η έκδοσης του BS 7671:2008 σε νέες εγκαταστάσεις, μετά τον μετρητή της ΑΗΚ προστίθενται και SPDs τα οποία πρέπει να ασφαλίζονται ξεχωριστά.


 
Ο γενικός διακόπτης για διακοπή και απομόνωση κάθε εγκατάστασης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και να έχει ξεκάθαρη σήμανση. 
Το καλώδιο της γραμμής μετρητή - πίνακα ή κεντρικού πίνακα - υποπίνακα είναι θωρακισμένο με ατσάλινα σύρματα και η θωράκιση έχει τον ρόλο του αγωγού ΡΕ.


 
Για την σύνδεση της θωράκισης του καλωδίου με αγωγό ΡΕ υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα.

 
Ένας τύπος καλωδίου που χρησιμοποιείται πολύ είναι το ονομαζόμενο TUIN στο οποίο ο αγωγός ΡΕ είναι χωρίς βασική μόνωση και η διατομή του είναι μια κλίμακα μικρότερη από αυτή των ενεργών αγωγών. Παράδειγμα 2 χ 1,5 + 1,0mm2.

 
Οι γενικοί διακόπτες στους πίνακες διανομής είναι τετραπολικοί στους τριφασικούς και διπολικοί στους μονοφασικούς. Χρησιμοποιούνται πολλά RCBO με IΔΝ=30mA.


 
Η περιγραφή των κυκλωμάτων που ασφαλίζει κάθε διάταξη είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από την ΑΗΚ..


 
Στον αρχικό έλεγχο κάθε εγκατάστασης, η ΑΗΚ ελέγχει επιτόπου ότι τα σχέδια που έχουν κατατεθεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (εκτός από τους άλλους ελέγχους).

 
Οι περισσότερες ηλεκτρικές γραμμές οδεύουν στο δάπεδο.


 
Τα σκαψίματα στους τοίχους για τις εγκαταστάσεις γίνονται από τους οικοδόμους με βάση τις οδηγίες των ηλεκτρολόγων.


 
Σωληνώσεις και κουτιά στερέωσης φωτιστικών στις οροφές τοποθετούνται από τους ηλεκτρολόγους πριν το σκυρόδεμα.


 
Σωληνώσεις και κουτιά στερέωσης φωτιστικών στις οροφές τοποθετούνται από τους ηλεκτρολόγους πριν το σκυρόδεμα. Τα κουτιά στερέωσης των φωτιστικών χρησιμοποιούνται και για διακλαδώσεις.


 
Τα κουτιά στερέωσης των φωτιστικών χρησιμοποιούνται και για διακλαδώσεις.

 
Για τις φωτεινές επιγραφές, απαιτείται προσβάσιμος εξωτερικός διακόπτης (σε σχετικό ύψος) για να μπορεί να κάνει διακοπή ρεύματος της επιγραφής η Πυροσβεστική σε περίπτωση ανάγκης.


 
Για το εξωτερικό μέρος των κλιματιστικών πρέπει να υπάρχει διακόπτης για την δυνατότητα απομόνωσης του σε περίπτωση επέμβασης - service. Απαραίτητες επίσης είναι οι ισοδυναμικές συνδέσεις. 
Για κάθε σταθερή ηλεκτρική συσκευή απαιτείται κοντά της διακόπτης για την απομόνωση της.


 
Για κάθε σταθερή ηλεκτρική συσκευή απαιτείται κοντά της διακόπτης για την απομόνωση της. Αν συσκευή τροφοδοτείται από κύκλωμα πριζών χρειάζεται ξεχωριστή ασφάλεια τήξεως στον διακόπτη.


 
Κοντά στον ηλιακό θερμοσίφωνα, εφόσον αυτός λειτουργεί και ηλεκτρικά, απαιτείται διακόπτης για διακοπή και απομόνωση του ηλεκτρικού μέρους του


 
Για την ηλεκτρική κουζίνα απαιτείται ειδικός διακόπτης (COOKER) κοντά στην κουζίνα για την γρήγορη διακοπή της σε περίπτωση ανάγκης.


 
Μια ολοκληρωμένη εικόνα διακοπτών και πριζών σε κουζίνα. Ο διακόπτης σε κάθε πρίζα είναι πολύ εξυπηρετικός.


 
Στις μονοφασικές πρίζες οι θέσεις N & L είναι καθορισμένες.


 
Επίσης στα μονοφασικά φις οι θέσεις L & N είναι καθορισμένες και σε κάθε φις υπάρχει ασφάλεια τήξεως.


 
Επίσης σε βάσεις των φωτιστικών οι συνδέσεις L & N είναι καθορισμένες έτσι ώστε στο βιδωτό μέρος του λαμπτήρα να μην βρεθεί φάση. Υπάρχει και πρόβλεψη σύνδεσης αγωγού PE ακόμα και χωρίς να υπάρχουν προσβάσιμα μεταλλικά μέρη (αναμονή).


 
Αναμονή σύνδεση φωτιστικού σε βεράντα.


 
Ο Δήμος της Λευκωσίας, για τον εορταστικό φωτισμό των Χριστουγέννων, έχει σε κάθε κολόνα πινακάκι με RCBO με ΙΔΝ=30mA.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κύπρο δεν έχει συμβεί καμία θανατηφόρα ηλεκτροπληξία τα τελευταία 4 χρόνια!
Πηγή:Γιώργος Σαρρής

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Σύστημα HAM-DIN για απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών & μέτρηση ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω WiFiΣύστημα HAM-DIN για τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών και καταγραφή ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω Internet. Για έλεγχο μεγάλων φορτίων, άνω των 2Α, συνδυάστε με το κατάλληλο ρελέ. Για τη μέτρηση κατανάλωσης απαιτείται ένα μετρητικό στοιχείο ράγας που χρησιμοποιεί παλμική έξοδο (πρωτόκολλο S0).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

·         Τάση τροφοδοσίας: 230 V, 50 Hz

·         Ρεύμα εξόδου (μέγ.): 2 Α

·         Επικοινωνία: Wi-Fi

·         Έλεγχος μέσω website ή app (Android, iOS) αλλά και τοπικά μέσω κουμπιώνΔυνατότητες:

·         Ελέγχου λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών μέσω Internet

·         Ελέγχου οποιοδήποτε φορτίου αρκεί να γίνει συνδυασμός με το κατάλληλο ρελέ

·         Μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας οποιουδήποτε φορτίου (μονοφασικό, τριφασικό) αρκεί να συνδυαστεί με ένα μετρητικό στοιχείο που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο S0

·         Εύκολη διαχείριση μέσω app και Website

·         Χρήση πρωτόκολλου Wi-Fi

·         Ασφάλεια (SSL/TLS)


Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά (android, iOS) και μέσω website ο χρήστης μπορεί να:

·         Ελέγξει την λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών (άνοιγμα/κλείσιμο)

·         Βλέπει αναλυτικά διαγράμματα κατανάλωσης ισχύος και ηλεκτρικής ενέργειας για όλο το χρόνο

·         Χρονοπρογραμματίσει την λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών

·         Δημιουργεί γκρουπ συσκευών για ταυτόχρονο έλεγχο πολλαπλών συσκευών

·         Ελέγχει τις συσκευές μέσω κατόψεων του χώρου (floorplans)

·         Μοιράζεται όποιες συσκευές επιθυμεί με άλλους χρήστες

·         Θέτει κανόνες λειτουργίας των συσκευών σε μορφή If-This-Then-That

·         «Συνομιλεί» με τις συσκευές του μέσω του Facebook Messenger

·         Δίνει φωνητικές εντολές στις συσκευές με τη χρήση του Amazon EchoΓια περισσότερες πληροφορίες, τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες εγκατάστασης κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος που σας παρέχεται σε μορφή  pdf
Θα το βρείτε εδώ

Δείτε οδηγίες εδώ

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Κίνα: Εκτοξεύει δορυφόρο - «τεχνητό φεγγάρι» για φωτισμό πόληςΟ Γου έχει δηλώσει ότι η φωτεινότητα του «τεχνητού φεγγαριού» θα είναι οκτώ φορές μεγαλύτερη από αυτή της πραγματικής Σελήνης, έτσι ώστε να είναι αρκετά φωτεινή για να αντικαταστήσει τους λαμπτήρες του δρόμου.

Ο δορυφόρος, μάλιστα, θα μπορεί να φωτίζει μια περιοχή με διάμετρο μεταξύ 10 και 80 χιλιομέτρων, ενώ η ακριβής δέσμη φωτισμού θα μπορεί να ελεγχθεί με ακρίβεια μερικών δεκάδων μέτρων.

Δοκιμές σχετικά με τη λειτουργικότητα του δορυφόρου φωτισμού άρχισαν πριν από χρόνια και τώρα, σύμφωνα με τον Γου, η τεχνολογία είναι τελικά ώριμη για να τεθεί σε εφαρμογή.

Αν και η ιδέα ενός «τεχνητού φεγγαριού» ακούγεται συναρπαστική, υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Ένα διαρκές φως από το διάστημα θα μπορούσε στην πραγματικότητα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή ορισμένων ζώων και να διαταράξει τη συμπεριφορά τους, καθώς και στην αστρονομική παρατήρηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανγκ Γουεϊμίν, διευθυντή του Ινστιτούτου Οπτικής στη Σχολή Αεροδιαστημικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Χάρμπιν της Κίνας, εξήγησε ότι το δορυφορικό φως θα είναι σαν μια λάμψη λυκόφωτος και επομένως δεν θα επηρεάζει τη ρουτίνα των ζώων.
πηγή: b2green.gr

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Οι εγκαταστάτες ασανσέρ προειδοποιούν με αφορμή τον θάνατο της 20χρονηςΑυστηρή προειδοποίηση απευθύνει προς όλους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων με αφορμή την τραγική απώλεια της 20χρονης σπουδάστριας σε ανελκυστήρα στο ξενοδοχείο στο οποίο εργαζόταν στον Σταυρό Χανίων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

"Με αφορμή το νέο δυσάρεστο γεγονός με την απώλεια της ζωής της 20χρονης σπουδάστριας σε ανελκυστήρα (κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες) εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια στους οικείου της.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων για ακόμα μια φορά είμαστε αναστατωμένοι με το δυσάρεστο αποτέλεσμα του γεγονότος διότι επανειλημμένα έχουμε τονίσει και επιμένουμε  ότι ο ανελκυστήρας είναι ένα κάθετο μέσο μεταφοράς ΠΡΟΣΩΠΩΝ και όχι φορτίων.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας κατά προσέγγιση 700.000 με 750.000 ανελκυστήρες εκ των οποίων μόνο  οι 130.000  ανελκυστήρες  είναι αναβαθμισμένοι στις ασφαλιστικές διατάξεις, συνεπώς πιστοποιημένοι και καταχωρημένοι κατά την  αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης

Συνιστούμε στους Ιδιοκτήτες και διαχειριστές ότι είναι υποχρεωμένοι από την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 2604 / 2008 να αναβαθμίσουν τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο Ε.Ν. 81. 80, Ε.Ν. 81.1., Ε.Ν.81.2 και την Ε.Ο. 2014 / 33, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με τον υπεύθυνο κατά το νόμο συντηρητή τους .

Να αναθέτουν τη συντήρηση και αναβάθμιση των ανελκυστήρων σε Επαγγελματία, Αδειούχο Συντηρητή, εφοδιασμένος με την Άδεια Κινητού Συνεργείου σε ΙΣΧΥ την οποία επιβάλλεται να την επιδεικνύει .

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 22-12-2012. Συνεπώς πέραν των προστίμων από μια απλή καταγγελία, υπάρχει και η ποινική και αστική ευθύνη  σε περίπτωση ατυχήματος – δυστυχήματος .

Οι μη αναβαθμισμένοι ανελκυστήρες ελλοχεύουν πολλαπλούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου, διότι μόνο δυστύχημα μπορεί να προκληθεί. Στα κτήρια κατοικιών οι ανελκυστήρες είναι προδιαγραφών μεταφοράς ατόμων και μόνο και όχι φορτίων."
Πηγή:economy365.gr

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Τι απαιτήσεις δηµιουργούνται για προστασία από ηλεκτροπληξία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης;


Τι απαιτήσεις δηµιουργούνται για προστασία από ηλεκτροπληξία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης;

Σε περίπτωση σφάλµατος από το οποίο µπορεί να προκύψει επικίνδυνη τάση επαφής, δηµιουργείται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η απαίτηση για αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης σε περίπτωση που θα συµβεί σφάλµα αµελητέας σύνθετης αντίστασης µεταξύ φάσεως και εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους. 
H απαίτηση αυτή διαφοροποιείται, µε βάση τον τύπο του δικτύου που τροφοδοτεί την εγκατάσταση.

Απαίτηση για δίκτυα µε σύστηµα γειώσεων ΤΝ-S (ουδετέρωση)

Απαίτηση του προτύπου: Παράγραφος 413.1.3.4 στο πρότυπο, σελίδες 50 έως 57 στο εγχειρίδιο

Σε δίκτυα µε σύστηµα TN-S απαιτείται η αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης να γίνεται εντός 0,4 δευτερολέπτων σε συσκευές που τροφοδοτούνται από τερµατικά κυκλώµατα. Τερµατικά, είναι για παράδειγµα τα κυκλώµατα που τροφοδοτούν πρίζες σούκο.
Για την κάλυψη της απαίτησης αυτής θα πρέπει να ελέγχεται ο βρόχος σφάλµατος. Αν η αντίσταση του βρόχου σφάλµατος είναι µεγάλη, τότε υπάρχει πιθανότητα η ασφάλεια τήξεως ή ο µικροαυτόµατος που προστατεύει τη γραµµή, να µην διακόψει το κύκλωµα στον το χρόνο που απαιτείται, όταν συµβεί ένα βραχυκύκλωµα µεταξύ αγώγιµου µέρους και φάσης.
Οι ελάχιστες τιµές που πρέπει να έχει ο βρόχος σφάλµατος κάθε κυκλώµατος για να εξασφαλίζεται η παραπάνω απαίτηση, εξαρτώνται από τον τύπο και το µέγεθος της ασφάλειας η του µικροαυτόµατου που ασφαλίζει τη γραµµή. Οι έλάχιστες αποδεκτές τιµές αναφέρονται στο εγχειρίδιο.
Αν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αντίσταση του βρόχου σφάλµατος για την εξασφάλιση της αυτόµατης διακοπής της τροφοδότησης ώστε σε περίπτωση σφάλµατος να γίνεται εντός 0,4 δευτερολέπτων, τότε θα πρέπει να τοποθετείται στο κύκλωµα αυτό διάταξη διαφορικού ρεύµατος µε ελάχιστο ρεύµα διαρροής 30mA.
Αυτό προκύπτει από το πρότυπο.

Στην πράξη:

Η ΚΥΑ (κοινή Υπουργική Απόφαση) Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 επιβάλει να καλύπτονται όλα τα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων σε παλαιές και νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µε διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύµατος µε ελάχιστο ρεύµα διαρροής 30mA. Έτσι υπερκαλύπτεται η παραπάνω απαίτηση του προτύπου

Πως και γιατί προκύπτει για τα δίκτυα TN η απαίτηση του προτύπου για τον μέγιστο χρόνο απόζευξης 0,4 s σε περίπτωση σφάλματος;

Η απάντηση αυτή προέρχεται από Γερμανική μελέτη.
Εάν στο σύστημα ΤΝ μια ηλεκτρική συσκευή που έχει μεταλλικό περίβλημα, παρουσιάσει σφάλμα και ένα άτομο αγγίξει αυτή την συσκευή, και αυτό το άτομο έρθει συγχρόνως σε επαφή χωρίς αντίσταση με ένα τμήμα το οποίο έχει ιδανικό δυναμικό γης και για αυτό το τμήμα δεν υπάρχει ισοδυναμική σύνδεση (πλέον), τότε προκύπτει μια τάση επαφής UB ≤ 115 V. 

Το ρεύμα επαφής που θα προκύψει μπορεί να φθάσει κάτω από δυσμενείς συνθήκες περίπου τα 100 mA (η διαδρομή ρεύματος βρεγμένα χέρια – βρεγμένα πόδια δίδει περίπου 1000 Ω εσωτερική αντίσταση σώματος). 

Όπως απέδειξαν εκτεταμένες έρευνες είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν προκαλείται θάνατος εάν αυτό το ρεύμα διακοπεί το αργότερο μετά από 0,5 s. Έτσι προέκυψε για τα κυκλώματα τελικών καταναλωτών η απαίτηση ≤ 0,4 s. 

Η απόζευξη εντός 0,4 s το λιγότερο πρέπει να επιτυγχάνεται από τις διατάξεις προστασίας, όταν υπάρξει ρεύμα σφάλματος IF:
- ΙF ≥ 5 φορές του ΙN σε μικροαυτομάτους χαρακτηριστικής (Β)
- ΙF ≥ 10 φορές του ΙN σε μικροαυτομάτους χαρακτηριστικής (C)
- ΙF ≥ 8 φορές του ΙN σε ασφάλειες τήξεως τύπου (gG)
- ΙF ≥ ΙΔΝ (διαφορικό ρεύμα) σε διατάξεις διαφορικού ρεύματος

Όπου ΙΝ = το ονομαστικό ρεύμα της διάταξης

Απαίτηση για δίκτυα µε σύστηµα γειώσεων ΤΤ (άµεση γείωση)

Απαίτηση του προτύπου: (παράγραφος 413.1.4 στο πρότυπο, σελίδα 45 έως 50 και 57 έως 61 στο εγχειρίδιο)

Η απαίτηση της αυτόµατης διακοπής της τροφοδοσίας δηµιουργείται επίσης και στα δίκτυα ΤΤ (άµεση γείωση). Σε αυτά τα δίκτυα δηµιουργείται η απαίτηση να διακόπτεται η τάση η τροφοδοσία πριν η τάση επαφής περάσει τα 50V σε χρόνο µικρότερο από 5 δευτερόλεπτα.
Για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η αντίσταση τη γείωσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες ότι η αντίσταση της γείωσης δεν είναι τόσο χαµηλή ώστε να εκπληρώνεται η παραπάνω απαίτηση, τότε το πρότυπο δίδει εναλλακτικά τη δυνατότητα τοποθέτησης διάτάξης διαφορικού ρεύµατος.

Στην πράξη:

Η ΚΥΑ (κοινή Υπουργική Απόφαση) Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 επιβάλει να καλύπτονται όλα τα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων σε παλαιές και νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µε διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύµατος µε ελάχιστο ρεύµα διαρροής 30mA. Έτσι υπερκαλύπτεται η παραπάνω απαίτηση του προτύπου.
Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Τι θα αλλάξει στην ζωή μας το 5G


Επανάσταση θα φέρει η τεχνολογία 5G στον τρόπο που δουλεύουμε και επικοινωνούμε, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).


Σύμφωνα με πολλούς, θα αλλάξει την καθημερινότητά μας όσο την άλλαξε το ηλεκτρικό ρεύμα και τα αυτοκίνητα. Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους που το 5G θα αλλάξει τη ζωή μας… για πάντα:
1. Το 5G είναι 100 φορές ταχύτερο από το 4G: Θα μπορούμε να «κατεβάζουμε» ταινίες υψηλής ανάλυσης σε δευτερόλεπτα.
2. Το 5G είναι πιο «πράσινο» και χάρη σε αυτό οι μπαταρίες των κινητών θα διαρκούν περισσότερο, αφού καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια από το 4G. Παράλληλα, αυτό σημαίνει και χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
3. Χάρη στο 5G, θα είναι δυνατή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, αφού θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση εξ αποστάσεως χειρουργικών επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, συνδεδεμένα drones θα μπορούν να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό σε απομακρυσμένες περιοχές.

4. Το 5G διευκολύνει την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι αξιωματούχοι να αντιδρούν άμεσα στους περιβαλλοντικούς κινδύνους ενημερώνοντας τους πολίτες μέσω των smartphone τους.
5. Το 5G παρέχει δυνατότητα αξιόπιστης σύνδεσης στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως στις κορυφές των βουνών αλλά και τα ορυχεία, με όλον τον πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η ασφάλεια αλλά και η παραγωγικότητα.
6. Χάρη στην τεχνολογία 5G, τα αυτοκινούμενα οχήματα και μηχανήματα θα μπουν για καλά στη ζωή μας.
Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν 5G αναμένονται το 2019


Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Συσκευή ειδοποίησης διακοπής ρεύματος


Το Mobeye PowerGuard CM2100 είναι μια ισχυρή και απλή στη χρήση της συσκευή. Αυτό που κάνει το PowerGuard, είναι να στέλνει μια ειδοποίηση σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος με τηλεφωνική κλήση και μήνυμα SMS.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σας προστατέψει από μεγαλύτερα προβλήματα που θα δημιουργούσε μια διακοπή ρεύματος για παράδειγμα σε ένα ψυγείο με τρόφιμα.


Μπορούν να δηλωθούν έως και 5 αριθμοί που θα ειδοποιούνται με κλήση και SMS. H διακοπή ρεύματος μπορεί να παρακολουθείται συνδέοντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα στην κύρια υποδοχή ρεύματος. Είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε οποιοδήποτε 12VDC τροφοδοτικό στην είσοδο τροφοδοσίας. Μόλις το ρεύμα “κοπεί/αποκατάσταθει”, θα σας αποσταλλεί ειδοποίηση..

Μία μονάδα ελέγχου GSM που μπορεί να ειδοποιεί σε περίπτωση που κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι σημαντική!

Το PowerGuard έχει δύο επιπλέον εισόδους. Εκεί μπορούν να συνδεθούν συσκευές ή εξωτερικοί αισθητήρες. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ελέγχονται διάφορες καταστάσεις, όπως η λειτουργία μιας μηχανής ή η ενεργοποίηση κάποιου αισθητήρα. Οι αισθητήρες είναι επαφή ΝΟ ή NC, κατάλληλοι για (πόρτα / παράθυρο) μαγνητικές επαφές, ένα πλωτήρα νερού, ένα διακόπτη επαφής, κλπ.

Αρκετές ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν με ένα SMS από τον χρήστη. Κάποιες επιλογές είναι οι χρονοκαθυστέρηση της ειδοποίησης, χρόνος απενεργοποίησης του alarm μετά από κάποια ειδοποίηση, επαναλαμβανόμενες φορές ειδοποίησης, "keep alive" μηνύματα, κλπ.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ενσωματωμένη GSM μονάδα. κάρτα SIM από οποιονδήποτε πάροχο. Προτείνεται η χρήση κάρτας συμβολαίου. Η καρτοκινητή μπορεί επίσης να λειτουργήσει ωστόσο ο χρήστης θα πρέπει να έχει γνώση του υπολοίπου της αξίας κάθε φορά ώστε να είναι σίγουρος πως θα ειδοποιηθεί.

Προαιρετικά υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με την διαδικτυακή πύλη (Mobeye Internet Portal) μέσω της χρήσης μιας Mobeye κάρτας SIM. Με τον τρόπο αυτό προσφέρονται ακόμη περισσότερες λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός μέσω internet. Οι επαφές λαμβάνουν ειδοποιήσεις ανά κλήση/SMS και/ή email. Η παρακολούθηση των αναφορών των "keep alive" μηνυμάτων ελέγχου προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια. Αν τα μηνύματα ελέγχου δεν αποσταλλούν στην ώρα τους, οι επαφές λαμβάνουν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βασικό προϊόν:

·         2 είσοδοι (NO ή NC)

·         12VDC είσοδος (περιλαμβάνεται αντάπτορας συμβατός με το δίκτυο παροχής της χώρας)

·         2 CR123 μπαταρίες (περιλαμβάνονται)


Διεπαφή χρήστη:

·         Διακόπτης - Switch button

·         1 status LED


Διαστάσεις: 80x60x40 mm

Μηνύματα ειδοποίησης:

·             SMS και / ή κλήση για την ενεργοποίηση κάποιας εισόδου (δυνατή η επιβεβαίωση από τον παραλήτπη κλήσης, μετά την οποία σταματούν οι επόμενες κλήσεις)

·             SMS και / ή κλήση σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας

·             SMS για την αποκατάσταση τροφοδοσίας

·             SMS για χαμηλο επίπεδο ενέργειας μπαταριών

·             SMS μηνύματα ελέγχου (“keep alive”)


Reports: Αναφορές κατάστασης, αναφορές ρυθμίσεων και ισχύος σήματος GSM διτκύου κατόπιν αιτήματος μέσω SMS μηνυμάτων
Security: κωδικός ασφαλείας PIN για την παραμετροποίηση
Παραμετροποίηση: Μέσω SMS μηνυμάτων:

·         τηλεφωνικοί αριθμοί (max. 5)

·         identification και alarm κείμενα

·         χρόνοι καθυστέρησης ειδοποίησης

·         είσοδος ώς NO ή NC

·         επαναλήψεις ειδοποιήσεων

·         συστήματα αυτόματης όπλισης/αφόπλισης - δύο δυνατοί σχεδιασμοί που μπορούν να ανατεθούν στις ημέρες της εβδομάδας

·         δυνατότητα κλειδώματος των on/off buttons

·         συχνότητα των μηνυμάτων ελέγχου

·        
Τροφοδοσία:

·         2 x CR123 Lithium  ή

·         12VDC (τροφοδοτικό) + 2 x CR123


Διάρκεια ζωής μπαταριών:

·         μεγαλύτερη του ενός έτους σε κανονική χρήση (λειτουργία μπαταριών)

·         μεγαλύτερη των δύο ετών σε κανονική χρήση (λειτουργία εξωτερικής τροφοδοσίας)


GSM/GPRS: Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz 
Το είδα εδώ