ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Χρήση 4P διακόπτη διαρροής σε κύκλωμα χωρίς ουδέτερο


Το μπουτόν test των 4P διακοπτών διαρροής κάποιων εταιρειών όπως η ΑΒΒ είναι εσωτερικά καλωδιωμένο μεταξύ των επαφών του ουδετέρου και μιας φάσης (συνήθως της τρίτης)  όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί και είναι διαστασιολογημένο για ονομαστική τάση λειτουργίας μεταξύ 110 V και 254 V.Σε αυτή την περίπτωση εάν ένας 4P διακόπτης διαρροής εγκατασταθεί σε ένα 3φασικό κύκλωμα χωρίς ουδέτερο, δε θα είναι δυνατή η λειτουργία του μπουτόν test καθώς η επαφή 7/8/Ν δεν θα χρησιμοποιείται. Το μπουτόν test αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της κανονικής λειτουργίας ενός διακόπτη διαρροής και είναι υποχρεωτικός ο δοκιμαστικός του έλεγχος κάθε 6 μήνες.
Για να μπορέσει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ο διακόπτης διαρροής σε 3Φ κύκλωμα χωρίς ουδέτερο πρέπει η σύνδεση των 3 φάσεων να γίνει κανονικά (είσοδος: 1/2, 3/4 και 5/6 – έξοδος: 2/1, 4/3 και 6/5 αντίστοιχα) και να γίνει μια γέφυρα μεταξύ των ακροδεκτών 4/3 και 8/7/Ν.Σε αυτή την περίπτωση όμως, η τάση δοκιμής του μπουτόν test θα είναι 400 V αντί για max 254 V αφού ο κλάδος μεταξύ των 7/8/Ν και 6/5 έχει πολική τάση τροφοδοσίας 400 V (φάση-φάση).

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό θα πρέπει η γέφυρα μεταξύ των ακροδεκτών 4/3 και 8/7/Ν να γίνει με μια ωμική αντίσταση Rest σε σειρά. Η τιμή της αντίστασης αυτής για διακόπτη διαρροής είναι IΔn=30 mA, Rest=3,3 kΩ. Η αντίσταση θα προκαλέσει μια πτώση τάσης στο κύκλωμα του μπουτόν test που θα επιτρέψει στο κύκλωμα να λειτουργήσει με τάση μικρότερη των 254 V. Η αντίσταση Rest θα πρέπει να έχει κατανάλωση τουλάχιστον 4 W.
Όταν ο διακόπτης διαρροής είναι κλειστός σε κανονική λειτουργία ο κλάδος του μπουτόν test δεν τροφοδοτείται οπότε δεν προκαλείται καμία απώλεια ισχύος.


Στην περίπτωση όμως του ΔΔΕ της Hager το μπουτόν test είναι εσωτερικά καλωδιωμένο μεταξύ των 2 πρώτων φάσεων οπότε σε αυτή την περίπτωση θα δουλεύει το μπουτόν test χωρίς την παρεμβολή κάποιας αντίστασης.Συμπερασματικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κάθε κατασκευαστής σου υποδεικνύει την ηλεκτρική σύνδεση 4Ρ ΔΔΕ σε σύστημα χωρίς ουδέτερο