ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα Συνεργασίας GRAEDUCATION-Μια σημαντική συνεργασία του ΟΑΕΔ

Από το Φθινόπωρο του 2017 το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμα Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη) και Wissenschaftspark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν) και το HBZ (Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ) πραγματοποιεί το νέο πρόγραμμα «GRÆDUCATION».Το πρόγραμμα συνεργασίας «GRÆDUCATION» αποσκοπεί στην ελληνογερμανική συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον κλάδο των "Πράσινων επαγγελμάτων". Πρόκειται για μία ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να βελτιωθεί, από κοινού, η εκπαιδευτική κατάσταση στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων» στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια αυτού του έργου δημιουργήθηκαν νέα περιγράμματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων», με βάση τα υφιστάμενα ελληνικά επαγγελματικά προφίλ. Η εκπαίδευση θα βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση στη σχολή με την πρακτική μαθητεία στην επιχείρηση (σε αναλογία 40:60). Επιπλέον, αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι τομείς «Πράσινης Τεχνολογίας» που προσφέρονται για περαιτέρω συνεργασία είναι οι εξής:

·         Ηλιακή Ενέργεια

·         Αιολική Ενέργεια

·         Ενεργειακά αποδοτική και οικολογική κατασκευή κτιρίων

·         Διαχείριση Αποβλήτων
Το αποτέλεσμα του έργου «GRÆDUCATION»  είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό να αυξηθεί η ελκυστικότητα και να τονιστεί η αναγκαιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας».


Σκοπός του προγράμματος GRAEDUCATION

-      Η ενίσχυση της  ελληνογερμανικής συνεργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

-      Η ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω του διαλόγου, έτσι ώστε να βελτιωθεί, από κοινού, η εκπαιδευτική κατάσταση των «Πράσινων Επαγγελμάτων» στην Ελλάδα.

-      Η δημιουργία νέων δομών  εκπαίδευσης στον κλάδο των αειφόρων επαγγελμάτων.

-      Η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα για να αποτελέσει μια πραγματική προοπτικιή για τους νέους ανθρώπους.

Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών»

Η συνεχής και ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ευνόητο ότι θα επηρέαζε και τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας.

Η διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων PLC, KNX, πράσινη τεχνολογία με δίκτυα ETHERNET και η πρόσβαση είτε τοπικά είτε διαδικυακά σε αυτά, σήμερα είναι μια πραγματικότητα.

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μια αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών» με έμφαση στις παραπάνω τεχνολογίες και η εφαρμογή του αναμορφωμένου προγράμματος πιλοτικά σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Για το λόγο αυτό πραγματοποιηθήκαν δύο workshop στην Αθήνα

Το πρώτο πραγματοποιήθηκε από τις 21 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2018  στον ΟΑΕΔ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού προγράμματος σπουδών για το επάγγελμα του «Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών». Στόχος  ήταν ο εντοπισμός περιεχομένου από τον τομέα των πράσινων δεξιοτήτων, το οποίο θα καταστήσει το υπάρχον ελληνικό πρόγραμμα σπουδών ελκυστικότερο. Για το σκοπό αυτό, συνεργάστηκαν Έλληνες καθηγητές και Γερμανοί εμπειρογνώμονες από το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ (ΗΒΖ).  Το αποτέλεσμα του διήμερου εργαστηρίου ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, το οποίο στη συνέχεια εμπλουτίστηκε, κυρίως όσον αφορά το πρακτικό του μέρος. Το νέο αυτό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο στις σχολές του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα.
Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Μαίου 2018 με σκοπό την εκπαίδευση καθηγητών ειδικότητας σε εργαλεία προσομοίωσης ειδικοτήτων για την επαγγελματική ενημέρωση των νέων.

Στις 7 και 8 Μαίου 2018 διοργανώθηκε η πρώτη επίσημη εκδήλωση στη Γερμανία. Στο Γκελζενκίρχεν και στο Μίνστερ παρουσιάστηκαν από τους Έλληνες εκπροσώπους του ΟΑΕΔ και τους Γερμανούς εταίρους, οι πρώτες εμπειρίες και οι προοπτικές της συνεργασίας στον τομέα των Green Skills, ενώ παράλληλα έγινε συζήτηση μεταξύ των ειδικών και του κοινού.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό επιμελητήριο του Μίνστερ, πρόσφερε την ευκαιρία να συζητηθούν οι λεπτομέρειες των καινοτόμων διαδικασιών στο έργο Graeducation.
Tόσο η Ελληνική πλευρά όσο και η Γερμανική κατάφεραν να δώσουν πληροφορίες για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών για τον τομέα της Ηλεκτρολογίας και την ενσωμάτωση των καινοτομιών της πράσινης τεχνολογίας στα προγράμματα σπουδών.

Επίσης παρουσιάστηκε από τους Έλληνες καθηγητές το νέο πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών", το οποίο αναμένεται να ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά.
Η τελική συζήτηση στην οποία παρευρέθηκε και η Dr. Christina Norwig, από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, βοήθησε για μια ακόμη φορά να επισημανθεί η επιτυχία του έργου "Graeducation", μέσω της συνδημιουργίας και της ανοιχτής διαδικασίας.

Στις 26 Ιουνίου 2018, οι εταίροι του προγράμματος θα συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει μια εκδήλωση η οποία θα έχει σκοπό να προσελκύσει και να γνωρίσει με τη βοήθεια καινοτόμων εργαλείων, εν δυνάμει μαθητές της ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών". Μια ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 2018
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα διοργανωθεί, επίσης, ένα σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο 15 καθηγητές θα εκπαιδευτούν στο νέο περιεχόμενο και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους.
Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Αμπεροτσιμπίδα για περιοχές με δύσκολη πρόσβαση

Η αμπεροτσιμπίδα Klein Tools CL 150 επιτρέπει τη μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος σε περιοχές που έχουν δύσκολη πρόσβαση και στις οποίες η δαγκάνα μιας απλής αμπεροτσιμπίδας δεν χωράει.


Δείτε τα χαρακτηριστικά της εδώ

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ που... πληρώθηκαν στα ΕΛΤΑΑκούσιοι δανειστές των ΕΛΤΑ έχουν γίνει καταναλωτές της ΔΕΗ που επιλέγουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω του δικτύου της. Οι καταναλωτές φεύγουν με την απόδειξη και ήσυχοι ότι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους – όσοι μάλιστα πληρώνουν εμπρόθεσμα αναμένουν και την έκπτωση επιβράβευσης του 15% που δίνει η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της "Καθημερινής", όταν έρχεται ο επόμενος λογαριασμός τα ποσά του προηγούμενου εμφανίζονται ως καθυστερημένες οφειλές· έχουν μάλιστα επιβαρυνθεί με τόκους και συνειδητοποιούν ότι όχι μόνο έχουν χάσει την έκπτωση, αλλά και ότι κινδυνεύουν με διακοπή ηλεκτροδότησης. Και αυτό γιατί τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να καλύψουν το δικό τους πρόβλημα ρευστότητας, δεν αποδίδουν τα χρήματα που εισπράττουν για λογαριασμό της ΔΕΗ.

Τον τελευταίο μήνα, καθημερινά στα ανά την επικράτεια καταστήματα της Επιχείρησης καταφθάνουν χιλιάδες καταναλωτές ζητώντας εξηγήσεις και τακτοποίηση των λογαριασμών τους. H πλευρά της ΔΕΗ αναγνωρίζει ως μείζον το πρόβλημα που δημιουργείται για τους καταναλωτές-πελάτες της. «Είναι ένα πραγματικά δύσκολο ως προς τη διαχείρισή του θέμα, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα», αναφέρει στην «Κ» στέλεχος της Επιχείρησης. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί επί του παρόντος προς τα καταστήματα της ΔΕΗ είναι να εκδίδουν ένα γραμμάτιο είσπραξης με το οποίο ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει μόνο το ποσό του τρέχοντος λογαριασμού, αυτό όμως δεν απαντάει ούτε στο πρόβλημα της απώλειας της έκπτωσης ούτε στις επιβαρύνσεις με τόκους καθυστερήσεων, που στο μεταξύ έχουν επωμισθεί οι καταναλωτές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη κατάσταση παρακράτησης χρημάτων από λογαριασμούς ρεύματος από τα ΕΛΤΑ είχε αντιμετωπίσει η ΔΕΗ και τον Μάρτιο του 2017.

Το συνολικό ποσό παρακράτησης είχε φτάσει τότε στα 19,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αποπληρώθηκε έπειτα από εξώδικο που απέστειλε η διοίκηση της ΔΕΗ στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, μέσω του οποίου απαίτησε την τακτοποίηση της οφειλής υπό την απειλή της προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ έχει αναθέσει στα ΕΛΤΑ την εξυπηρέτηση των πελατών της για την πληρωμή λογαριασμών ρεύματος έναντι ετήσιας αμοιβής ύψους 20 εκατ. ευρώ ετησίως. Η ΔΕΗ συμψηφίζει το ποσό αυτό με τα ποσά που παρακρατούν τα ΕΛΤΑ για τους καταναλωτές, όμως το πρόβλημα παραμένει άλυτο.

Τα ΕΛΤΑ σχεδόν πριν από ένα χρόνο απέδιδαν την παρακράτηση των χρημάτων των καταναλωτών της ΔΕΗ σε πρόβλημα του ηλεκτρονικού συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών και στην έλλειψη ρευστότητας.

Αυτό που φαίνεται τελικά είναι ότι έχουν βρει έναν ιδιαίτερα αδόκιμο τρόπο να κλείνουν τις «τρύπες» στα οικονομικά τους, ενώ απαντούν εμμέσως ότι το πρόβλημα ρευστότητας προκύπτει από οφειλές του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα ΕΛΤΑ.

Ερωτηθείσα η διοίκηση των ΕΛΤΑ από την «Κ» γιατί εξακολουθεί να παρακρατεί τα χρήματα των καταναλωτών της ΔΕΗ, αρνήθηκε να απαντήσει, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν μπορεί «η πρόεδρος των ΕΛΤΑ να ανταποκρίνεται σε κάθε απορία που προκύπτει».Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι τα ΕΛΤΑ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τα χρήματα που περιμένουν από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που αφορούν την αποζημίωση για την παροχή καθολικής υπηρεσίας. Μόλις εκταμιευθεί το ποσό, το οποίο κύκλοι των ΕΛΤΑ υποστηρίζουν ότι θα γίνει άμεσα, θα εξοφληθούν και τα χρέη της εταιρείας προς τη ΔΕΗ. Το πρόβλημα ωστόσο φαίνεται ότι διογκώνεται καθώς χρονίζει, ενώ γεννάται η απορία γιατί δεν διακόπτει η ΔΕΗ τη σχετική συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, αφού δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα.