ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Πότε δεν βάζουμε ρελέ διαφυγής


Ο Διακόπτης Διαφυγής Έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής ή αντιηλεκτροπληξιακό ή ηλεκτροστόπ ή RCD (Residual Current Device) ή FI-Schalter (Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen), είναι μια διάταξη κατάλληλα σχεδιασμένη για να ανοίγει τις επαφές της, όταν το διαφορικό ρεύμα φθάνει ή ξεπερνάει μια προκαθορισμένη τιμή, υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες (ΕΛΟΤ HD 384/2004, άρθρο 531.2).

Έτσι ώστε σε περίπτωση σφάλματος προς γη, να προστατεύει:
Τον άνθρωπο (για ΙΔn < 30 mA) από την άμεση αλλά και την έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα
Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση από πυρκαγιά (για ΙΔn < 300 mA), οφειλόμενη στη ροή ρευμάτων σφάλματος.

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι απαιτήσεις για κάλυψη σχεδόν όλων των κυκλωμάτων ισχύος μιας εγκατάστασης ΧΤ με Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) με διαφορικό ρεύμα (ΙΔΝ) <=30mA δεν προκύπτουν από κανονισμό ή από το ΕΛΟΤ HD 384, αλλά από μια Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).
 Αυτή είναι η ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 και είναι στο ΦΕΚ 1222 της 05/09/2006 η οποία υπερκαλύπτει νομικά τον ΚΕΗΕ και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

ΔΔΕ σε UPS

Η νομοθεσία (ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 του ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006) που ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔE) είναι σαφής. Η κάλυψη με ΔΔE με ΙΔΝ<=30mA είναι υποχρεωτική για ΟΛΑ τα κυκλώματα ισχύος εκτός αν αυτά που πληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρικού διαχωρισμού ή έχουν μόνωση κλάσης ΙΙ με βάση το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Επομένως κυκλώματα ισχύος που τροφοδοτούν UPS πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται από ΔΔE. 
Κυκλώματα ισχύος που τροφοδοτούνται από UPS, επιτρέπονται να μην καλύπτονται από ΔΔE εφόσον ο κατασκευαστής του UPS βεβαιώνει ξεκάθαρα ότι το UPS του καλύπτει τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων για ηλεκτρικό διαχωρισμό. 
Βεβαίως ο ηλεκτρολόγος που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κάλυψη με ΔΔE των κυκλωμάτων αυτών και στην περίπτωση παράκαμψης του UPS για συντήρηση – επισκευή

ΔΔΕ σε δημόσιο φωτισμό

Η ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 (ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006) επιβάλει ΔΔΡ με ΙΔΝ <= 30 mA σε όλες τις εγκαταστάσεις του πεδίου εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
Με βάση την παράγραφο ε) του άρθρου 103.3 του προτύπου, αυτό δεν έχει εφαρμογή στις εγκαταστάσεις φωτισμού δημόσιων οδών που τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο διανομής και πλατειών και τις εγκαταστάσεις φωτισμού λιμένων και δημόσιων παραλιακών περιοχών. Άρα για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι νομοθετημένη η κάλυψη τους με ΔΔΕ.

Αν ο φωτισμός τροφοδοτείται από ηλεκτροδοτούμενο κτίριο υπάγεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και θα πρέπει να καλύπτεται από διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΕ) με ΙΔΝ <=30 mA με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία

ΔΔΕ σε μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης

Ο μετασχηματιστής γαλβανικής απομόνωσης είναι ένας μετασχηματιστής 230V/230V ή 400V/400V με τον οποίο τροφοδοτούμε μια συσκευή η οποία δεν είναι πουθενά γειωμένη

Η έννοια του μετασχηματιστή απομόνωσης είναι ότι, καθώς το πρωτεύον τύλιγμα είναι διαχωρισμένο από το δευτερεύον, ο χρήστης δεν υπόκειται στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, όταν έρθει σε επαφή με έναν από τους δύο αγωγούς εξόδου, που τροφοδοτούν το κύκλωμα σύνδεσης των φορτίων, αφού η τάση που αναπτύσσεται στο δευτερεύον είναι εξ’ επαγωγής, με αποτέλεσμα να καταργείται η έννοια της φάσης.


Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουμε γειωμένο σύστημα, δηλαδή σ’ όλες εκείνες, όπου η τάση μας προέρχεται από έναν μετασχηματιστή απομόνωσης 400V/400V ή 230V/230V, ο οποίος δεν έχει γειωμένο δευτερεύον, τα ρελέ διαρροής δεν μας προστατεύουν και γι’ αυτό δεν χρησιμοποιούνται.

Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται για την ασφάλεια του προσωπικού να επιτηρείται η μόνωση ως προς τη γη των άκρων του δευτερεύοντος του αγείωτου μετασχηματιστή (των πόλων του) μέσω επιτηρητή μόνωσης, μιας συσκευής που ορισμένοι συγχέουν με τα ρελέ διαρροής, αφού στοχεύει σε ανάλογη κάλυψη προστασίας.Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Γιατί η ΔΕΗ γειώνει τον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ διανομής


Όπως είναι γνωστό η ΔΕΗ γειώνει τον ουδέτερο κόμβο των μετασχηματιστών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αν όμως δεν τον γείωνε, η πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος θα ήταν ανεξάρτητη από τη γη και η τυχαία επαφή του ανθρώπου με μια εκ των φάσεων δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Αφού με αγείωτο τον ουδέτερο κόμβο δεν χτυπάει το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον συνδέουν με τη γη;

Ας δούμε τα σχήματα α και βΣτο σχήμα α, αν μια φάση έρθει σε επαφή με τη γη, π.χ λόγω φθοράς της μόνωσης  μιας συσκευής, δεν προκαλείται διαρροή ρεύματος προς τη γη και δεν πέφτει η αντίστοιχη ασφάλεια της φάσης.

Στο σχήμα β, Ο άνθρωπος αν και έρχεται σε επαφή με τη φάση και πατάει στο έδαφος, δεν κλείνει κύκλωμα και κατά συνέπεια  δεν διαρρέεται από ρεύμα .


Τι θα γίνει όμως αν τα α και β συμβούν ταυτόχρονα?
Τότε θα έχουμε την περίπτωση γΑν συμβούν ταυτόχρονα τα α και β, τότε ο άνθρωπος χωρίς προειδοποίηση θα βρεθεί σε πολική τάση  400V, ενώ οι διατάξεις προστασίας δεν θα λειτουργήσουνΠαρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Πως πέφτει ένας κεραυνός στη θάλασσα

Όταν ο κεραυνός πέσει στην επιφάνεια της θάλασσας λόγω του ότι το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού η τάση διαχέεται επίπεδα δημιουργώντας μια σχετικά μικρή διαφορά τάσης αλλά το ρεύμα περνάει από το σώμα του λουόμενου και έχει σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα όπως στην ξηρά και σε ακτίνα μέχρι και 100m από το σημείο που έπεσε ο κεραυνός. Όμως με την επαφή του κεραυνού στην επιφάνεια της θάλασσας συμβαίνει επίσης και το εξής. Λόγω της τρομακτικά μεγάλης θερμοκρασίας (30.000 ºC) εξατμίζεται μεγάλη ποσότητα νερού δημιουργώντας έκρηξη η οποία μπορεί να συγκριθεί με δυναμίτη, το πιεστικό κύμα μεταφέρεται πολλά μέτρα μακριά και τα επακόλουθα είναι στην καλύτερη περίπτωση σπάσιμο τύμπανων και στην χειρότερη και αν βρεθούμε πολύ κοντά ρήξη πνευμόνων, εμβολή αέρος, απώλεια αισθήσεων.


Σε περίπτωση λοιπόν που κάνετε αμέριμνοι το μπάνιο σας και ξαφνικά διαπιστώσετε ότι μία σφοδρή καταιγίδα έρχεται προς το μέρος σας, τότε υπάρχουν δύο τρόποι να προστατευτείτε. Ο ένας είναι να βγείτε γρήγορα στη στεριά και να βρείτε ένα ασφαλές καταφύγιο μέχρι να περάσει και ο δεύτερος, αν είστε σε μεγαλύτερη απόσταση από τη στεριά, είναι να κολυμπήσετε σε βάθος βγαίνοντας πάλι έξω .

Δείτε στο παρακάτω video την πτώση ενός κεραυνού στη θάλασσα (δώστε ήχο)


Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Sta.Ge HELLAS -Εταιρία ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου για ανελκυστήρες


Προφίλ

Η Sta.Ge HELLAS είναι η Νο.1 εταιρία ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου για ανελκυστήρες στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται από το 1978 στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και θέτει σαν όραμά της «…Να σας αλλάξει επίπεδο!».


Αμιγώς ελληνική αλλά με πωλήσεις και στρατηγικές συμμαχίες σε Βαλκάνια και Ευρώπη, η Sta.Ge HELLAS κατασκευάζει πίνακες και περιφερειακά συστήματα για ανελκυστήρες που εξάγει σε Σερβία, Ρωσία, Ρουμανία, Γαλλία, Κύπρο, Ολλανδία, Αλβανία και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο.
Με οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, με ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ ευρωπαϊκών προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, η Sta.Ge HELLAS αποτελεί τον Elevators Genius συνεργάτη σας. Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα και απολαμβάνει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με πάνω από 80.000εγκατεστημένους πίνακες ανελκυστήρων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ιστορικοί Σταθμοί

1978
Ίδρυση ομόρρυθμης συνεταιρικής επιχείρησης με πίνακες ανελκυστήρων.
Line_273x1
1991
Σύσταση ατομικής επιχείρησης. Μόλις 50 τ.μ. στεγάζουν το όραμα που γεννιέται και μεταμορφώνει τη “Sta. Ge HELLAS” από όνειρο σε επιχειρηματική οντότητα. Οι οικονομικοί πόροι ελάχιστοι, αλλά το πάθος, η θέληση κι ο ζήλος, αστείρευτες πηγές ενέργειας του εμπνευστή και ιδρυτή της Κου Γιώργου Σταυγιανουδάκη.
Line_273x1
1995
Παραγωγή της πρώτης ηλεκτρονικής κεντρικής πλακέτας EL.CO 2 από την Sta.Ge HELLAS.
Line_273x1
1999
Νέες εγκαταστάσεις. Σε ιδιόκτητους χώρους 500τ.μ. μεταφέρονται όλα εκείνα τα ανεκτίμητα που επιτρέπουν στην ομάδα της Sta.Ge HELLAS να βλέπει το μέλλον με άλλο μάτι.
Line_273x1
2000
Πιστοποίηση ISO 9001 για την εταιρία στον τομέα Σχεδιασμού και Κατασκευής Συστημάτων Αυτοματισμού για ανελκυστήρες.Παραγωγή EL.CO 3.
Line_273x1
2004
Σύσταση θυγατρικής εταιρίας “STELVEL” που εισάγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για ανελκυστήρες.
Line_273x1
2005
Παραγωγή ΕL.CO Smart.
Line_273x1
2006
Συγχώνευση ατομικής Sta.Ge HELLAS και STELVEL και δημιουργία της μετοχικής Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
Line_273x1
2008
Εγκαίνια καινούργιων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 2.000τ.μ. ευρωπαϊκών προδιαγραφών που στεγάζουν πλέον την έδρα της εταιρίας στην Αθήνα.
Line_273x1
2009
Νέα διοικητικά στελέχη (2η γενιά) για τη Sta.Ge HELLAS. Αναβαθμίζουν την οργάνωση και ακολουθούν εξωστρεφή προσανατολισμό.
Line_273x1
2012
Σημαντική διείσδυση της εταιρίας σε αγορές των Βαλκανίων και της Ευρώπης (είτε αυτούσια είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών)
Line_273x1
2013
 Διείσδυση σε Ρουμανία.Παραγωγή ΕL.CO Micro.
Line_273x1
2014
 Διείσδυση μέσω αντιπροσώπων σε Σαουδική Αραβία.

Εγκαταστάσεις

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Sta.Ge HELLAS βρίσκονται στην περιοχή της Ν.Χαλκηδόνας στην Αθήνα. Εύκολα προσβάσιμες από την Εθνική Οδό, επιτρέπουν τη γρήγορη διακίνηση προϊόντων σε όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στις κεντρικές εγκαταστάσεις στεγάζονται τα γραφεία της εταιρίας και το showroom με πίνακες και εξαρτήματα για ανελκυστήρες, τα τμήματα έρευνας & ανάπτυξης, παραγωγής, ηλεκτρονικών & ποιοτικού ελέγχου, αίθουσες συσκέψεων & σεμιναρίων καθώς και οι κεντρικές αποθήκες.
Υποκατάστημα 500τ.μ λειτουργεί στην περιοχή της Ν.Ιωνίας στην Αθήνα με showroom και αποθήκες. Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη εξελιγμένων προϊόντων για ανελκυστήρες παρέχοντας στη Sta.Ge HELLAS ένα ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πίνακες Ανελκυστήρων

Υδραυλικοί πίνακες ανελκυστήρων, Μηχανικοί πίνακες ανελκυστήρων 2 Ταχυτήτων ή με Inverter, πίνακες ανελκυστήρων τύπου M.R.L. -Machine RoomLess- για εγκαταστάσεις χωρίς μηχανοστάσιο,  πίνακες ανελκυστήρων μεταφοράς φορτίων, πίνακες ανελκυστήρων για parking, ειδικές κατασκευές κ.λπ.


Περιφερειακά Συστήματα Ανελκυστήρων

Συστήματα σειριακής επικοινωνίας, προκαλωδίωση φρεατίου, LCD displays ορόφου & θαλάμου, συσκευές απεγκλωβισμού, inverters V.V.V.F., πλακέτες αναγγελίας/mp3 μουσικής/ραδιοφώνου, ρεβιζιόν φρεατίου και θαλάμου, διακλαδωτήρες, φωτοκουρτίνες, διόρθωση συνημιτόνου, συστήματα διαλογής ορόφων κ.λπ.


Εξαρτήματα Ανελκυστήρων

Ρελέ ισχύος, ρελέ τύπου λυχνίας, μετασχηματιστές, μπαταρίες, χρονικά, καλώδια διαφόρων τύπων, (έυκαμπτα, τύπου “μπλεντάζ”, στριφτό κ.λπ.), βοηθητικές επαφές, επιτηρητές φάσεως, προτερματικούς διακόπτες, μαγνητικούς διακόπτες, ηλεκτρομαγνήτες κ.λπ.

ΕΡΓΑΠερισσότεροι από 80.000 πίνακες ανελκυστήρων λειτουργούν τα ασανσέρ δημόσιων κτιρίων, ξενοδοχείων, πολυκαταστημάτων, εταιριών, πολυκατοικιών, πλοίων, αεροδρομίων και εργοστασίων σε Ελλάδα και εξωτερικό
Τα προϊόντα της Sta.Ge HELLAS βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και έχουν φροντίσει να μετακινηθείτε με ασφάλεια και άνεση
Από το 2009 η εταιρία έχει εντείνει τον εξωστρεφή προσανατολισμό της εξάγοντας σε Βαλκάνια, Ευρώπη και Μέση Ανατολή με κύριες αγορές τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Κύπρο, τη Ρωσία, τη Μάλτα, την Αλβανία, τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο.

Μπείτε στη σελίδα της http://stage.gr

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

H έξυπνη κλειδαριά που ανοίγει με… το smartphone σας!


Δε βαρεθήκατε να ψάχνετε κλειδιά στην τσάντα ή στην τσέπη του τζιν, ενώ κρατάτε πράγματα με τα χέρια ή να ψάχνετε την κλειδαριά το βράδυ στο σκοτάδι; Μια έξυπνη κλειδαριά είναι η λύση στο πρόβλημά σας.Kwikset Kevo είναι μια έξυπνη κλειδαριά με Bluetooth που συνδέεται με το αντίστοιχο app στο smartphone σας και μπορείτε να την ξεκλειδώνετε αγγίζοντάς την μόνο, αρκεί να είναι εντός εύρους το smartphone! Φυσικά διαθέτει και τυπική υποδοχή για κανονικό κλειδί αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε πιό «παραδοσιακά», αλλά μάλλον δε θα θελήσετε ποτέ (εκτός αν δεν έχετε μπαταρία)!Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο φυσικά κλειδιά και ένα FOB για να το χρησιμοποιείτε ασύρματα, αν δεν έχετε το κινητό σας μαζί για παράδειγμα. Επίσης μέσω του app μπορείτε να «εκδώσετε» δύο μόνιμα e-keys για άλλα μέλη της οικογένειας ή συγκατοίκους, αλλά και απεριόριστα κλειδιά 24ωρης διάρκειας για έκτακτες κατάστασεις (π.χ. κάποιος τεχνικός που θα έρθει να φτιάξει κάτι όσο λείπετε), τα οποία διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή του «guest» με το πέρας των 24 ωρών.πηγή:coolhome.gr

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Νοέμβριο οι νέες υπηρεσίες για πραγματικά γρήγορο Ιντερνετ


Νέα πακέτα υπηρεσιών πιο γρήγορου Διαδικτύου αναμένεται να λανσάρουν τον επόμενα μήνα οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι, κυρίως επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αναβάθμισης του δικτύου του ΟΤΕ ΟΤΕ με βάση την τεχνολογία vectoring, η οποία προσφέρει ταχύτητες πρόσβασης μεγαλύτερες των 100 Mbps.
Οι πληροφορίες από την αγορά τηλεπικοινωνιών είναι περιορισμένες, αλλά φαίνεται πως αυτή τη φορά θα έχουμε να κάνουμε με πακέτα υπηρεσιών που θα βρίσκονται αρκετά πιο κοντά στην πραγματική ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Εξαιτίας του δικτύου χαλκού, που διασυνδέει τις καμπίνες των παρόχων με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα υπάρχουν περιορισμοί στην ταχύτητα πρόσβασης. Γι' αυτό και ορισμένοι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι ανακοινώνουν σχέδια για οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) ώστε να παρέχονται πολύ γρήγορες συνδέσεις στο Διαδίκτυο.
Πάντως, για αρκετά χρόνια, οι Ελληνες καταναλωτές πλήρωναν για συνδρομές οι οποίες πρόσφεραν ταχύτητες «μέχρι 24 Mbps» ή ανώτερες, αλλά η πραγματική ταχύτητα σύνδεσης ήταν απελπιστικά χαμηλότερη. Γι’ αυτό και η χώρα μας κατείχε μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη, με βάση τις μετρήσεις για τις πραγματικές ταχύτητες σύνδεσης.
Τώρα, λένε στην αγορά, η εικόνα θα αλλάξει καθώς προχωρούν οι επενδύσεις των παρόχων (ΟTΕ, Vodafone, Wind) για την ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτύων οπτικών ινών. Η διοίκηση του OΤΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη πως διαθέτει πλέον δίκτυο οπτικών ινών που φτάνει τις 43.000 χιλιόμετρα, το οποίο καλύπτει περίπου 2.500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Μάλιστα ο οργανισμός διεκδίκησε και έλαβε επιπλέον περιοχές (άλλες 3.000 καμπίνες), στο πλαίσιο της τρίτης φάσης της διαδικασίας που προωθεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το vectoring, με αποτέλεσμα η τεχνολογία vectoring να φτάνει ακόμα και σε περιοχές της περιφέρειας που θεωρούνται απομακρυσμένες. Με την ολοκλήρωση και της γ’ φάσης, το νέο δίκτυο του OΤΕ θα καλύψει άλλες 400.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε 2.900.000, σε 650 περιοχές της χώρας.
Σημειώνεται πως εκτός από τον ΟTE, στην τρίτη φάση της διαδικασίας του κανονισμού για το vectoring συμμετείχε και η Wind, το δίκτυο της οποίας θα πάει σε πόλεις όπως το Λουτράκι, η Μεγαλόπολη, το Κιάτο, το Βραχάτι και η Κυπαρισσία. Τόσο η Wind, όσο και η Vodafone προχωρούν την ανάπτυξη των δικτύων τους στις περιοχές που έχουν λάβει μέσω της πρώτης φάσης της διαδικασίας. 
Δυνατότητες ταχύτατης πρόσβασης στο Διαδίκτυο αποκτούν, μέσω του OΤΕ, και περιοχές που δεν είχαν ενταχθεί στην πρώτη και δεύτερη φάση, όπως το Αλεποχώρι, η Κάλυμνος, η Αίγινα, η Μήλος και πολλά άλλα νησιά.
Χθες η διοίκηση του OΤΕ ανακοίνωσε πως «σε διάστημα μόλις 8 μηνών, ο όμιλος OΤΕ ανέβασε τον αριθμό των καμπινών που είναι συνδεδεμένες με οπτικές ίνες σε σχεδόν 13.000, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πλάνο που είχε καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την Α’ φάση του Κανονισμού Δικτύων Νέας Γενιάς» (vectoring).
Στον OΤΕ υποστηρίζουν πως οι επενδύσεις του ομίλου σε οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ το επενδυτικό πλάνο έως το 2020 ανέρχεται σε επιπλέον €1,5 δισ. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, το δίκτυο Cosmote είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, με μήκος διαδρομής 43.000 χιλιομέτρων.
Σήμερα, το δίκτυο περιλαμβάνει 34.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού και 9.000 χιλιόμετρα στο δίκτυο πρόσβασης και θα επεκταθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πλάνου της τρίτης φάσης του Κανονισμού της ΕΕΤΤ, όπως προαναφέρθηκε. Ο OΤΕ έχει εγκαταστήσει επίσης δίκτυο οπτικών ινών με μήκος διαδρομής 12.000 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband. Το συγκεκριμένο δίκτυο παραδίδεται σταδιακά και ήδη σε ορισμένες περιοχές παρέχονται εμπορικές υπηρεσίες από τον οργανισμό.\

πηγή:economy365.gr