ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο εργαστήριο Εσωτερικών  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου:

Οι μαθητές:
 • Εξετάζονται σε εργαστηριακά  θέματα των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων της Α΄ Τάξης και της Β’ Τάξης αντίστοιχα  της ειδικότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Αποκτούν εμπειρία στη χρήση των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και στην συνδεσμολογία των ηλεκτρολογικών οργάνων, υλικών και συσκευών
 • Αποκτούν εμπειρία στην επιλογή και σύνδεση του υλικού αυτοματισμών, στη σύνδεση, λειτουργία και έλεγχο των αυτομάτων συστημάτων καθώς και σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων
 • Αποκτούν  την  ικανότητα  στον προγραμματισμό και πραγματοποίηση σύγχρονων βιομηχανικών αυτοματισμών με χρήση ψηφιακής τεχνικής
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:
 • Εγκαταστάσεις φωτισμού
 • Εγκαταστάσεις κίνησης
 • Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( κουδούνι, θυροτηλέφωνο, θυροτηλεόραση, συναγερμοί,      κεραίες TV, πυρανίχνευση, δομημένη καλωδίωση
 • Ηλεκτρικοί κλασσικοί αυτοματισμοί
 • Ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί
 • Σύνθετα συστήματα αυτοματισμών
 • Σχεδίαση, έλεγχος, λειτουργία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού και προγραμματισμός PLC με τη βοήθεια γλωσσών προγραμματισμού (Ladder, γλώσσα λίστας εντολών, γλώσσα λογικών γραφικών)
 • Πνευματικά και Ηλεκτροπνευματικά συστήματα
Το εργαστήριο περιλαμβάνει
 • 14 θαλάμους πρακτικής άσκησης όπου οι μαθητές ανά ζευγάρι υλοποιούν τα όσα έμαθαν στο θεωρητικό μέρος 
 • 12  μονάδες Προγραμματιζόμενων  Λογικών Ελεγκτών (PLC)  Logo 6 Siemens
 • 1 μονάδα προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) Logo 7 Siemens
 • 1 μονάδα προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) Logo 8 Siemens 
Εργαστηριακές ασκήσεις μαθητών

Μονοφασικός και τριφασικός πίνακας σε σύστημα γείωσης ΤΝ (ουδετερογείωση)Λειτουργία φωτιστικού λάμπας φθορισμού και σαν φωτιστικό ασφαλείας

Πίνακας δωματίου ξενοδοχείου με καρτοδιακόπτη, για την παροχή φωτισμού και κλιματιστικού και με ύπαρξη μαγνητικής επαφής στο παράθυρο για την άσκοπη λειτουργία του κλιματιστικού

Λαμπτήρας φθορισμού με μαγνητικό και ηλεκτρονικό ballast και λαμπτήρας ατμών Να υψηλής πίεσης
Δείτε το έντονο φαινόμενο του flickering (τρέμουλο) στον 1ο λαμπτήρα φθορισμού με μαγνητικό ballast και στα φώτα στο ταβάνι του εργαστηρίου, σε σχέση με το πολύ λιγότερο του 2ου λαμπτήρα φθορισμού με ηλεκτρονικό ballast και της 3ης λάμπας ατμών Na

Μέτρηση και βελτίωση του συντελεστή ισχύος με πυκνωτή, διαφόρων λαμπτήρων

Προσομοίωση προστασίας από υπερφόρτιση και διαρροή

Λειτουργία τριφασικού ΔΔΕ χωρίς ουδέτερο και σαν μονοφασικός

Δημιουργία τεχνητού ρεύματος διαρροής και μέτρηση αυτού με μιλιαμπερόμετρο

Διακοπή ουδετέρου σε 1Φ πίνακα μετά τη "χελώνα" και προστασία με επιτηρητή τάσης

Συναγερμός και αναβόσβημα λαμπτήρων :)

Λειτουργία και αναστροφή μονοφασικού κινητήρα-Λειτουργία τριφασικού κινητήρα ως μονοφασικός

Διάφοροι αυτοματισμοί κινητήρων με τη βοήθεια PLC όπως εκκίνηση και αναστροφή με πλήρη τάση, εκκίνηση και αναστροφή με αστέρα/τρίγωνο, σταμάτημα του κινητήρα ελεύθερα και με φρένο.


Προστασία τριφασικού κινητήρα από μπλοκάρισμα του άξονα με τη βοήθεια ενός μαγνητικού διακόπτη και οπτικοακουστική σήμανση. Ο αυτοματισμός έγινε με τη βοήθεια ενός PLC.

Χειροκίνητοι διακόπτες αναστροφής και αστέρα/τριγώνου

Πάγκος πρακτικής άσκησης για τη συνδεσμολογία εκκίνησης και κατά τις 2 φορές περιστροφής μονοφασικού κινητήρα.

 Σταμάτημα με φρένο τριφασικού κινητήρα με τη βοήθεια DC τάσης και με αναστροφή του μαγνητικού πεδίου του στάτη

Κινητήρας 2 ταχυτήτων με τύλιγμα Dahlander

Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα με διακόπτη Υ-Δ και με δυνατότητα αλλαγής φοράς περιστροφής

Λειτουργία τριφασικού κινητήρα με προστασία θερμικού ή προστασία επιτηρητή (υπόταση-υπέρταση-διακοπή φάσης-διαδοχής φάσεων)

Οικίσκος-έκθεμα θεμελιακής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίάς