ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ

Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας;
Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών, που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου


Τι είναι η Μαθητεία;
Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ.;
Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Οι μαθητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα υλοποιούνται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ΕΠΑ.Σ.

Ποια είναι η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών;
H αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για τα τέσσερα εξάμηνα της πρακτικής άσκησης και ανέρχεται σε 21,78 ευρώ την ημέρα.

Ποια η επιδότηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση;
Η επιχείρηση, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης επιδοτείται με 16,54 ευρώ για κάθε μαθητή ημερησίως. Η επιδότηση καταβάλλεται απευθείας στον μαθητή. Το έργο της «Πρακτικής Άσκησης των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (Απόφαση Ένταξης Πράξης Α50462/25-8-2010) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Γιατί να φοιτήσω στις ΕΠΑΣ
Ακούστε μερικούς από τους πτυχιούχους μας

Δικαιολογητικά εγγραφής στις ΕΠΑΣ

α) Τίτλος  Σπουδών (Απολυτήριο  Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης  Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου , Πτυχίο  ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)

β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας .

γ) Δύο φωτογραφίες.

δ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του/της , σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική  κατάστασή του/της.


Aίτηση υποψηφίου για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ μαθητείας
Θα τη βρείτε εδώ