ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Η διαφορετικότητα των μαθητών και η αντιμετώπισή της


Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχει να διαχειριστεί το σύγχρονο σχολείο είναι η διαφορετικότητα των μαθητών του. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο μεταφέροντας ιδιαιτερότητες και ανισότητες που προκύπτουν από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, όπως είναι η κοινωνική και οικονομική τους προέλευση, αλλά και από ατομικούς παράγοντες. 

Οι πρώτοι παράγοντες προσδιορίζουν τον βαθμό στον οποίο ένα παιδί υιοθετεί αξίες, πρότυπα και τρόπους συμπεριφοράς, τα οποία συχνά δεν συμπίπτουν με εκείνα που επικρατούν και είναι αποδεκτά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και ολόκληρη την κοινωνία (Lautrey, 1980). 

Οι δεύτεροι παράγοντες περιλαμβάνουν την ποιότητα και ποσότητα των εμπειριών τις οποίες αναζητά στο περιβάλλον του το άτομο, το βαθμό και τους ρυθμούς της ανάπτυξής του, τα κίνητρα, τον βαθμό αυτοεκτίμησης και τις προσδοκίες του και θεωρούνται βασικοί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του (Reuchlin, 1991).

 Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία ξεχωριστής κουλτούρας που οδηγεί σε υιοθέτηση διαφορετικής συμπεριφοράς και στάσεων τόσο απέναντι στο σχολείο όσο και στην ίδια την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε μαθητής προσεγγίζει τα πράγματα διαφορετικά και μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας της διδασκαλίας μέσα στην τάξη.

Όλοι οι άνθρωποι είναι ιδιοφυίες. Αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του νομίζοντας ότι είναι ηλίθιο.

Δείτε το καταπληκτικό video


Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Κινητήρες 2 ταχυτήτων-Συνδεσμολογίες

Ένας κινητήρας 2 ταχυτήτων μπορεί να είναι κατασκευασμένος με τους παρακάτω δύο τρόπους:


1η περίπτωση με 2 ξεχωριστές περιελίξεις

Στην περίπτωση 1α οι δύο ταχύτητες του κινητήρα επιλέγονται ανεξάρτητα από τα δύο μπουτόν start1 και start2. Ο περιορισμός του κυκλώματος είναι ότι για να αλλάξω από τη μια ταχύτητα στην άλλη θα πρέπει πρώτα να πατήσω το μπουτόν stop.
Στην περίπτωση 1β θα πρέπει πρώτα ο κινητήρας να ξεκινήσει με τη χαμηλή ταχύτητα πατώντας το μπουτόν start ανοικτής επαφής και μετά να γυρίσει σε υψηλή ταχύτητα πατώντας το μουτόν start κλειστής επαφής (σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να πατήσω πρώτα το stop). 
Ρελέ 
Cx: χαμηλή ταχύτητα
Cy: υψηλή ταχύτητα
C1: βοηθητικό ρελέ
Στην περίπτωση 1γ πατώντας το start ο κινητήρας ξεκινάει με την χαμηλή ταχύτητα και μετά από χρόνο t γυρνάει στην υψηλή ταχύτητα.
Cx: χαμηλή ταχύτητα
Cy: υψηλή ταχύτητα
C1: βοηθητικό ρελέ
Χ: χρονικό

Στην περίπτωση 1δ χρησιμοποιώντας τα μπουτόν start C1,C1',C2,C2' ο κινητήρας δουλεύει δεξιά με χαμηλή ταχύτητα, αριστερά με χαμηλή ταχύτητα, δεξιά με υψηλή ταχύτητα, αριστερά με υψηλή ταχύτητα
2η περίπτωση με τύλιγμα dahlander

Η εναλλαγή από τη μια ταχύτητα στην άλλη γίνεται απευθείας χωρίς να πατήσω το stop (S1)

Τα μπουτόν S2 και S3 είναι διπλής επαφής (ανοικτής-κλειστής)
Κ1: χαμηλή ταχύτητα
Κ2 και Κ3 μεγάλη ταχύτητα
Mε πάτημα του μπουτόν S3 οπλίζει το Κ1 (μικρή ταχύτητα),
Με πάτημα του μπουτόν S2 αφοπλίζει το Κ1 και οπλίζουν τα Κ2,Κ3, (μεγάλη ταχύτητα)
Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, δηλαδή να πατηθεί πρώτα το μπουτόν S2 για τη μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια το μπουτόν S3 για τη μικρή ταχύτηταΠαράπονα για τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρισμού


Για άδικες χρεώσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από ορισμένους παρόχους, διαμαρτύρονται το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές.
Κατά κύριο λόγο δε, διαμαρτύρονται για την αδιαφάνεια των λογαριασμών, που λαμβάνουν. Αποδέκτες των παραπόνων τους είναι οι ενώσεις καταναλωτών, με την ΕΚΠΟΙΖΩ να διενεργεί έρευνα, από την οποία προκύπτει ότι η αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί πάντα προς όφελος των καταναλωτών και εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες που πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ένωση, παρατηρούνται:
·         Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από ορισμένους παρόχους τόσο κατά τη διαφήμιση των υπηρεσιών όσο και κατά την προσφορά τους στους καταναλωτές. Για παράδειγμα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι προσφέρουν το φθηνότερο ρεύμα στην αγορά ενέργειας, άλλοι υπόσχονται δωροεπιταγές 100 ευρώ για αγορές σε Super Market, ενώ σε μια περίπτωση τουλάχιστον ο καταναλωτής δεν την έλαβε ποτέ κ.λπ.

·         Eλλιπής ενημέρωση των καταναλωτών πριν τη σύναψη της σύμβασης, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών. Για παράδειγμα δεν αναφέρουν στον καταναλωτή την "ποινή" που θα κληθεί να πληρώσει σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου του πριν από τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ή ότι η προσφερόμενη χαμηλή τιμή της κιλοβατώρας (kWh) ισχύει για ορισμένους μήνες, ή ότι στον λογαριασμό υπάρχει χρέωση με την ένδειξη "ρήτρα αναπροσαρμογής", για την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας της οποίας δεν ενημερώθηκε πριν τη σύναψη της σύμβασης.

·         Αδιαφάνεια των χρεώσεων και του τρόπου υπολογισμού τους, όπως αποτυπώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος και στα συμβόλαια που υπογράφουν οι καταναλωτές. Οι συμβάσεις των περισσότερων παρόχων είναι πολυσέλιδες, με δυσνόητους όρους και με ψιλά γράμματα. Οι δε λογαριασμοί των περισσότερων εναλλακτικών παρόχων δεν αναφέρουν τον τρόπο υπολογισμού των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Θα μπορούσαν πχ να αναφέρουν ότι οι ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των κιλοβατώρων με την τιμή μονάδας(1.200 kWh X 0,00699 = 8,4 ευρώ).

·         Δεν υπάρχει στους λογαριασμούς όλων των προμηθευτών πίνακας με το ενεργειακό μίγμα, παραβιάζοντας έτσι την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

·         Πολλοί προμηθευτές δεν διαθέτουν υποδείγματα λογαριασμών για το κάθε πακέτο προσφοράς στην ιστοσελίδα τους, έτσι ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται ορθά και να μπορεί να συγκρίνει και να επιλέγει τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες του.

·         Ορισμένοι προμηθευτές προβαίνουν σε επιμερισμό των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων κατά μήνα, γεγονός που καθιστά το λογαριασμό αδιαφανή και προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή, δεδομένου ότι οι χρεώσεις αυτές εξαρτώνται από την κατανάλωση, όπως μετράται κάθε τέσσερις μήνες και ως εκ τούτου καθίσταται δυσχερής η σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών προμηθευτών. Η υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής ως προς τη μεθοδολογία του υπολογισμού των χρεώσεων από όλους τους προμηθευτές συνιστά αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας προς την κατεύθυνση προστασίας του καταναλωτή.


Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Επαναστατικό σύστημα διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς

Επαναστατικό σύστημα διαφυγής το οποίο μπορεί να σώσει εκατοντάδες ανθρώπους σε περίπτωση φωτιάς, οι οποίοι μπορεί να εγκλωβιστούν σε ψηλά κτίρια/


Η εκκένωση των κτιρίων αυτών σε περίπτωση φωτιάς αν δεν είναι αδύνατη μπορεί να διαρκέσει αρκετή μέχρι πολλές ώρες, ανάλογα το ύψος των κτιρίων. Και σε περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο

Με το σύστημα αυτό ένα τέτοιο κτίριο 5 ή 6 ορόφων μπορεί να εκκενωθεί σε μερικά λεπτά.Δείτε το παρακάτω video


Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Στην κορυφή του κόσμου η παιδεία της Κούβας


Το επίπεδο της παιδείας της Κούβας τοποθετείται σε αντίστοιχα υψηλό με αυτό του εκπαιδευτικού συστήματος της Φινλανδίας και της Ελβετίας σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η οποία έτρεξε μεγάλη έρευνα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και την Καραϊβική.
Η παγκόσμια τράπεζα εξέτασε τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών αυτής της ηπείρου, το κοινωνικό οικονομικό πεδίο στο οποίο συγκροτούνται και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Όπως σημειώνει η έκθεση για την Κούβα, η εκπαίδευση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της χώρας από την περίοδο που οι επαναστατικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην χώρα και ο Μπατίστα αποχώρησε από το νησί.
:Από το 1959  είναι το μόνο έθνος παγκοσμίως που διαθέτει το 13% του εθνικού προϋπολογισμού του στην εκπαίδευση. «Κανένα εκπαιδευτικό σύστημα της Λατινικής Αμερικής δεν μπορεί να θεωρηθεί υψηλής ποιότητας, όταν μιλάμε με παγκόσμιους όρους. Εκτός από αυτό της Κούβας», επισημαίνει η έκθεση. Το σχολικό της σύστημα παρουσιάζει αυξημένες ή τουλάχιστον κατάλληλες παραμέτρους: ισχυρό ακαδημαϊκό ταλέντο, υψηλούς μισθούς και υψηλή επαγγελματική αυτονομία.
«Έτσι χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο, όπως αυτά της Φινλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Σαγκάης, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ελβετίας, της Ολλανδίας και του Καναδά»,γράφει η έκθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Παγκόσμια Τράπεζα επαινεί την Κούβα. Σε προηγούμενη έκθεσή της, η οργάνωση υπενθύμιζε την υπεροχή του κοινωνικού συστήματος του νησιού, αφού η Κούβα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τη δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών της στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Ανάμεσα στα επιτεύγματά της βρίσκονται επίσης η πρόσβαση από όλους σε ασφαλές νερό, η εξάλειψη ορισμένων ασθενειών και το γεγονός πως διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες σε ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και έναν από τους μεγαλύτερους σε προσδόκιμο ζωής.
Τα παραπάνω παίρνουν μεγαλύτερη αξία αν κάποιος πάρει υπόψη του πως η Αμερική έχει κάνει εμπάργκο στην Κούβα και οι ελίτ παγκοσμίως ρίχνουν τόνους παραπληροφόρηση σχετικά με το καθεστώς στο νησί.
Η Κούβα θέτει το παράδειγμα, βαδίζοντας σύμφωνα με τον λόγο του εθνικού της ήρωα, José Martí: «Το να είσαι καλλιεργημένος, σημαίνει να είσαι ελεύθερος». 
8 ώρες την εβδομάδα μουσική κάνουν στα δημόσια σχολεία της Κούβας!
Η μουσική "είναι στο αίμα" του κάθε Κουβανού. Οι άνθρωποι της χώρας  ακόμα και ο τρόπος που μιλούν ακούγεται σαν να τραγουδούν μεταξύ τους!
Η μουσική στα δημόσια σχολεία της Κούβας είναι τόσο σημαντική όσο τα Ισπανικά, τα μαθηματικά και η Φυσική. Όπως θα δείτε και στα σχολεία έχουν 3.600 ώρες μαθημάτων μουσικής στο σχολείο. Περίπου 8 ώρες την εβδομάδα για 12 χρόνια. Όπως σημειώνει το βίντεο που δημοσιεύει το AJ+ και το οποίο έχει 5.000.000 views αυτό είναι που δίνει το δημόσιο σχολείο στα παιδιά των Κουβανών
"Στο μάθημα μουσικής μαθαίνω να παίζω κάποιο όργανο μουσικής. Μαθαίνω πολλά τραγούδια." λέει ο μαθητής Fabio Mesa
"Ναι, η μουσική είναι πολύ σημαντική για μένα γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα" λέει η μικρή Angelic Garcia.
Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κούβα είναι ένα από τα καλύτερα στην Λατινική Αμερική, και στο οποίο θεωρείται ότι η μουσική βελτιώνει τους μαθητές σε πολλά επίπεδα.
πηγή:alfavita.gr


Iστοσελίδα σύγκρισης τιμών ηλεκτρισμού στην Ελλάδα


Προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης όλων των τιμών σε ένα διαδικτυακό τόποΔεν χρειάζεται να χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας στους ιστότοπους όλων των Παρόχων για να συλλέξετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αποφασίσετε την αλλαγή. 


Παρόμοιες συγκεντρωμένες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στους ακόλουθους συνδέσμους (Ενημέρωση καταναλωτών ,Τιμολόγια Παρόχων).

Είναι απλό! Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι τα στοιχεία ενός πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού σας. Ακόμα όμως και να μην έχετε πρόσφατο λογαριασμό μπορείτε να έχετε μια εκτίμηση της εξοικονόμησης χρησιμοποιώντας τους μέσους όρους κατανάλωσης.

Δε συγκρίνει μόνο την τιμή αλλά και την ποιότητα! Παρουσιάζει την καλύτερη λύση για εσάς, όχι μόνο με βάση την τιμή, αλλά με ποιοτικές παραμέτρους, όπως η ευκολία στον τρόπο πληρωμής, ευνοϊκότερο υπολογισμό της προκαταβολής κλπ. 
Είναι δωρεάν! Το κόστος της υπηρεσίας δεν επιβαρύνει τους χρήστες-καταναλωτές ρεύματος του allazorevma.gr. Καλύπτεται από τους Παρόχους με βάση προαιρετικές συμφωνίες για την πληρωμή προμήθειας για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας.

Ακόμα κι αν δεν είστε έτοιμος να αλλάξετε πάροχο, στο allazorevma.gr θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα νέα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τις νέες προσφορές των παρόχων, τις τυχόν νομοθετικές αλλαγές και ρυθμίσεις και νέες υπηρεσίες ή ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


Ο νέος χαρακτηρισμός των πεπλατυσμένων καλωδίων είναι H03VH-H με ονομαστική τάση 300/300 και ο παλιός NYFAZ με ονομαστική τάση 300/300

Τι λέει ο ΕΛΟΤ HD384

Tο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αφιερώνει όλη την παράγραφο 521.7 στα πεπλατυσμένα καλώδια δίνοντας πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση τους.

521.7 Πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά Πρότυπα και επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται όπως ορίζεται στις παραγράφους 521.7.1 µέχρι 521.7.8.

521.7.1 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να εγκαθίστανται µόνο σε ξηρούς χώρους και µόνο µέσα ή κάτω από επίχρισµα το οποίο πρέπει να τα καλύπτει σε όλο το µήκος τους.


521.7.2 Αν τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια εγκαθίστανται σε κοιλότητες οροφής ή τοίχου που αποτελείται από σκυρόδεµα, πέτρα ή παρόµοια άκαυστα υλικά, δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται µε επίχρισµα σύµφωνα µε την παράγραφο 521.7.1.

521.7.3 Ακόµη και καλυµµένα µε επίχρισµα, τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω σε εύφλεκτα κατασκευαστικά υλικά, π.χ. ξύλο.


521.7.4 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να γίνονται δέσµες. Η συγκέντρωσή των στα σηµεία εισόδου ηλεκτρικού εξοπλισµού, π.χ. πινάκων διανοµής, δεν θεωρείται σχηµατισµός δέσµης.

521.7.5 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να στερεώνονται µόνο µε τη χρήση µέσων τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι η µόνωση δεν θα πάθει βλάβη ούτε θα παραµορφωθεί. Σηµείωση: Μέσα στερέωσης που δεν προκαλούν βλάβη είναι, π.χ., τα ακόλουθα: - επίχρισµα γύψου - σφιγκτήρες προσαρµοσµένοι προς το σχήµα των αγωγών και κατασκευασµένοι από µονωτικό υλικό ή από µέταλλο µε µονωτική επένδυση - κόλληση - κάρφωµα µε κατάλληλα καρφιά µε µονωτικούς παράκυκλους (ροδέλες).

521.7.6 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται κάτω από γυψοσανίδες, εκτός αν αυτές είναι εξ' ολοκλήρου στερεωµένες µε επίχρισµα (σοβά).

521.7.7 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται απευθείας πάνω ή κάτω από µεταλλικό ενισχυτικό στοιχείο του επιχρίσµατος όπως συρµατόπλεγµα, µεταλλικό πλέγµα κλπ.

521.7.8 Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να ενώνονται µόνο µέσα σε κουτιά διακλαδώσεων κατασκευασµένα από µονωτικό υλικό. 

πηγή ΕΛΟΤ HD384

Πλακέ καλώδιο σε φωτιστικά βεράντας


Στην υποπαράγραφο 521.7.1 που είδαμε παραπάνω αναφέρονται τα εξής : Τα πεπλατυσµένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να εγκαθίστανται µόνο σε ξηρούς χώρους και µόνο µέσα ή κάτω από επίχρισµα το οποίο πρέπει να τα καλύπτει σε όλο το µήκος τους.

Η βεράντα δεν αποτελεί ξηρό χώρο και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να εγκαθιστούμε πλακέ καλώδια εκεί.

Να διευκρινίσουμε ότι η σαφής διάκριση των χώρων της εγκατάστασης , σε ξηρούς , υγρούς κ.τ.λ. υπάρχει στους ΚΕΗΕ και όχι στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Σε περίπτωση που το διαμέρισμα στο οποίο καλείστε να τοποθετήσετε τα φωτιστικά στη βεράντα κατοικείται ήδη, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το ταβάνι αλλά τοποθετήστε τα πάνω ή δίπλα από τις μπαλκονόπορτες σε μορφή απλίκας ή σποτ και βέβαια κοντά σε κουτί διακλάδωσης. Αν πάλι ο πελάτης επιμένει να μπουν τα φωτιστικά στην οροφή της βεράντας, τότε μπορείτε να σκάψετε περνώντας σωλήνα και καλώδιο (όχι πλακέ) κατά τα γνωστά κάνοντας χρήση της παραγράφου 527.2 με τον τίτλο "Σφράγιση των διελεύσεων των ηλεκτρικών γραµµών".


Πιο συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 527.2.5 αναγράφονται τα εξής :Οι ηλεκτρικές γραµµές δεν επιτρέπεται να διαπερνούν τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής του κτιρίου εκτός αν µπορεί να εξασφαλισθεί ότι διατηρούνται πλήρως, µετά τη διέλευση, τα χαρακτηριστικά του στοιχείου (δες Πρότυπο ISO 834).

Ουσιαστικά δηλαδή, η διάνοιξη της γραμμής δεν θα πρέπει να προκαλεί πρόβλημα στο φέροντα οπλισμό (δοκάρια , στύλους). Μια τέτοια διαδικασία πρέπει να πληροί και τις υπόλοιπες προδιαγραφές της παραγράφου 527.2 και βέβαια να πραγματοποιείται πάντα σε συνεννόηση με τον μηχανικό του έργου.


 Στα παρακάτω σκίτσα φαίνονται δύο συνηθισμένοι τρόποι κάμψης των σειρίδων για να μη δημιουργείται υπερβολικό εξόγκωμα.Πρέπει να καταργηθούν τα πεπλατυσμένα καλώδια 2*1.5mm2 ?
πηγή: sarrisg.gr

Το ηλεκτρικό ΙΧ που κατασκευάζεται από Έλληνες και Κινέζους επιχειρηματίες


Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μέσα από μια συνεργασία ελληνικής εταιρίας με βιομηχανία στην Κίνα, ενώ χρειάστηκαν τρία χρόνια, ώστε να ετοιμαστεί ένα τελικό προϊόν και τελικά να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στους χώρους της 82ης ΔΕΘ.
Ο λόγος για το διθέσιο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, με την ονομασία «Ecocar», που «είναι σε γραμμή παραγωγής και όχι πρωτότυπο, καρπός συνεργασίας Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών, ενώ ήδη πωλείται στην ελληνική αγορά», όπως τόνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM» o υπεύθυνος της εταιρίας Ecosun, Γιώργος Καζαντζίδης.
Η ελληνική εταιρεία είναι εκείνη που συμμετείχε στη διαδικασία εξέλιξης και δημιουργίας «του ηλεκτρικού τμήματος του οχήματος σε ότι αφορά τις ειδικές μπαταρίες, τους ελεγκτές και τα σχετικά υποσυστήματα του ηλεκτρικού τμήματος» του αμιγώς ηλεκτρικού διθέσιου οχήματος.
Με δυνατότητα μεταφοράς δύο ατόμων, το μικρό αυτοκίνητο έχει ήδη πάρει έγκριση για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ -σύμφωνα με τον κ.Καζαντζίδη- ήδη έχουν ταξινομηθεί τα πρώτα οχήματα στην ελληνική αγορά.
«Πρόκειται για δύο διαφορετικά οχήματα, το ένα από τα οποία είναι ένα όχημα πόλης, που παίρνει άδεια κυκλοφορίας ως τετράτροχο Ι.Χ αυτοκίνητο και το άλλο κυκλοφορεί στην κατηγορία των μοτοποδηλάτων» εξηγεί, με το ένα όχημα «να διαθέτει κινητήρα low speed και ισχύ 3KW και το έτερο να ανήκει στην κατηγορία των high speed με τελική ταχύτητα έως και 80 χλμ/ώρα».
Τα μοντέλα που έχουν προκύψει από την ελληνοκινεζική συνεργασία είναι κυρίως αυτοκίνητα πόλης, που έχουν ενσωματωμένο ειδικό φορτιστή και «με μια μέση ταχύτητα 40χλμ/ώρα μπορούν να κινηθούν για 100 έως και 120 χιλιόμετρα» σύμφωνα με τους δημιουργούς του.
Με τη χρήση των ειδικών φορτιστών που υπάρχουν σε δημόσιους χώρους δε, «θα μπορεί κάποιος να το φορτίσει εάν φτάσει για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα σε έναν φορτιστή ταχείας φόρτισης, μέσα σε λεπτά, στο 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας».
Για να «γεμίσει» με ενέργεια από μια κανονική παροχή ηλεκτρισμού στο 100% ένα όχημα, «χρειάζεται από έξι έως οκτώ ώρες» αναφέρει ο κ. Καζαντζίδης, που σημειώνει πως «με μήκος μικρότερο από δύο μέτρα και εικοσιπέντε εκατοστά για τα ηλεκτρικά διθέσια αυτοκίνητα και πλάτος ένα μέτρο και τριάντα εκατοστά, μειώνονται τα μεγάλα οχήματα στο κέντρο μιας πόλης».
Σημαντική εξέλιξη πάντως, σύμφωνα με τον κ. Καζαντζίδη, σε ό,τι αφορά τη χρήση αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, θα είναι η δημιουργία δικτύων φόρτισης σε δημόσιους χώρους. «Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πως έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί 120 σταθμοί στην Αθήνα, γίνονται κινήσεις και για τη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να δημιουργηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας, ώστε όσοι διαθέτουν ηλεκτρικά οχήματα από πιο μακρινούς προορισμούς να έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε αστικά κέντρα και να εξυπηρετούνται με γρήγορη φόρτιση και όχι μόνο την κανονική» κατέληξε.


πηγή:euro2day.gr
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Τρόποι εκκίνησης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων
Για να αρχίσει να περιστρέφεται ένας κινητήρας θα πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτόν εσωτερική ροπή εκκίνησης μεγαλύτερη από το άθροισμα των ροπών αντιδράσεως, δηλαδή τις ροπές τριβής και ωφέλιμου φορτίου.

Το ρεύμα που χρειάζεται για να δημιουργηθεί η ροπή εκκίνησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του κινητήρα.

 Το ρεύμα εκκίνησης για πλήρες φορτίο είναι Ιεκ=4-8 φορές το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα Ιον

 Αυξημένα ρεύματα εκκίνησης, μπορούν να προκαλέσουν:

Τη βύθιση της τάσης του δικτύου,

Ισχυρές απώλειες χαλκού PCu στα τυλίγματα του κινητήρα και επομένως θερμική καταπόνηση των μονώσεων των τυλιγμάτων.


Στην εκκίνηση μας ενδιαφέρουν 2 μεγέθη:

α) η ροπή εκκίνησης
β) το ρεύμα εκκίνησης

Το ζητούμενο είναι στην εκκίνηση να έχουμε όσο το δυνατό μικρό ρεύμα εκκίνησης και ροπή κατάλληλη για ομαλή εκκίνηση.

Πολύ μεγάλη ροπή εκκίνησης σε σχέση με το φορτίο κατά την εκκίνηση θα μας έδινε απότομο ξεκίνημα.Ροπή εκκίνησης μικρότερη σε σχέση με το φορτίο κατά την εκκίνηση δεν θα επέτρεπε στο κινητήρα να αναπτύξει στροφές. Οι τρόποι εκκίνησης ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι:

1. απ’ευθείας εκκίνηση σε πλήρη τάση δικτύου

2. εκκίνηση με διακόπτη αστέρα-τριγώνου

3. εκκίνηση με αντιστάσεις στο τύλιγμα του στάτη

4. εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή

5. εκκίνηση με softstarter


Μια διάταξη εκκίνησηςεξασφαλίζει:

Περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης σε ασφαλή τιμή

Περιορισμένη βύθιση τάσης κατά την εκκίνηση (Σύμφωνα με τη Δ.Ε.Η., δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%). 

Απαιτούμενη ροπή εκκίνησης για την εκκίνηση του φορτίουμε όσο το δυνατό μικρότερο ρεύμα


Απευθείας εκκίνησηΚατά τη μέθοδο αυτή ο κινητήρας συνδέεται απευθείας στο δίκτυο υπό πλήρη τάση. Όταν ο κινητήρας εκκινήσει θα τραβήξει ένα μεγάλο ρεύμα εκκίνησης (Ιεκ) το οποίο μπορεί να είναι 3-12 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα κανονικής λειτουργίας Ιον. Δηλαδή Ιεκ=(3-12)*Ιον. Η μέθοδος αυτή είναι ιδανική σε περίπτωση που το αρχικό ρεύμα εκκίνησης δεν μας δημιουργεί προβλήματα και η αρχική ροπή εκκίνησης είναι επαρκής για να κινήσει τον κινητήρα.


Σε γενικές γραμμές, στους Α.Τ.Κ.β.δ. το ρεύμα εκκίνησής τους ή ρεύμα αιχμής τους (Ιεκ) είναι πολλαπλάσιο του ονομαστικού τους ρεύματος (ΙΝ) ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κινητήρα ως προς τον αριθμό των πόλων του θωρούμε πως ακολουθεί τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

 Ο ακριβής υπολογισμός το ρεύματος εκκίνησης ή ρεύματος αιχμής (ΙΑ) των Α.Τ.Κ.β.δ., προκύπτει από τον συντελεστή εκκίνησής τους (k) - ο οποίος δίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους από την κατασκευάστρια εταιρία τους - επί το ονομαστικό τους ρεύμα (ΙΝ), δηλαδή: Ιεκ = k . ΙΝ


Τα όρια της ανώτατης ζήτησης  του ρεύματος εκκίνησης που ορίζεται από τη ΔΕΗ σε σχέση με το πλήθος των εκκινήσεων του κινητήρα αφορούν το είδος του δικτύου χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) που ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση, δηλαδή, αν αυτό είναι εναέριο ή υπόγειο.
Τα όρια αυτά δίνονται στον παρακάτω πίνακα:Στην περίπτωση που ο καταναλωτής διαθέτει τον δικό του υποσταθμό, τότε το όριο του επιτρεπόμενου ρεύματος εκκίνησηςπου ορίζεται από τη ΔΕΗ, εξαρτάται από την φαινομένη ισχύ (KVA) του ιδιωτικού υποσταθμού.
Τα όρια αυτά δίνονται στον παρακάτω πίνακα:Αν δεν τηρείται τίποτα από τα παραπάνω θα πρέπει να περιορίσουμε το ρεύμα εκκίνησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Εκκίνηση με αυτόματο διακόπτη αστέρα - τριγώνου

Με το διακόπτη αυτό γίνεται εκκίνηση του κινητήρα με μειωμένη τάση στα τυλίγματά και με συνδεσμολογία αστέρα και στη συνέχεια λίγο πριν ο κινητήρας αποκτήσει τον ονομαστικό αριθμό στροφών γίνεται συνδεσμολογία τριγώνου.


περισσότερα για τον αυτόματο διακόπτη αστέρα-τριγώνου μπορείτε να δείτε εδώ

Εκκίνηση με αντιστάσεις στον στάτη

Συνδέουμε σε σειρά με το τύλιγμα του στάτη κατάλληλες αντιστάσεις. Ο κινητήρας ξεκινά με μειωμένη τάση και καθώς αυξάνεται η ταχύτητα μειώνουμε προοδευτικά την αντίσταση μέχρι να τεθεί όλη εκτός.


Προφανώς με τη συγκεκριμένη μέθοδο έχουμε μείωση του ρεύματος εκκίνησης αλλά  ελαττωμένη ροπή κατά την εκκίνηση.
Άρα η μέθοδος αυτή της εκκίνησης είναι κατάλληλη μόνο για κινητήρες μικρής ισχύος και για περιπτώσεις που δεν είναι ουσιαστικό το αυξημένο μέτρο της ροπής εκκίνησης Τεκ.

Εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή

Η εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή επιτυγχάνεται με τη σταδιακή αύξηση της τάσης τροφοδοσίας μέχρι την ονομαστική, όπου και ο αυτομετασχηματιστής τίθεται εκτός κυκλώματος. Με τη μέθοδο αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ελαφρώς μεγαλύτερη ροπή εκκίνησης από ότι στην εκκίνηση με αντιστάσεις στο στάτη.Αποτελείται από ένα μόνο τύλιγμα
Έχει μια ενδιάμεση λήψη η οποία καθορίζει πόσες σπείρες θα έχει το δευτερεύον τύλιγμα
Το τύλιγμα Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) είναι ουσιαστικά ένα μέρος του τυλίγματος της Υψηλής Τάσης (ΥΤ). Το τύλιγμα αυτό ονομάζεται κοινό τύλιγμα
Το υπόλοιπο μέρος του τυλίγματος ΥΤ ονομάζεται τύλιγμα σειράς
Το ρεύμα του φορτίου είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα που διαρρέει το δευτερεύον του αυτομετασχηματιστήΜε τον αυτομετασχηματιστή η πλήρης τάση παρέχεται κλιμακωτά (ενώ στην εκκίνηση με αντιστάσεις στο στάτη η πλήρης τάση παρέχεται σε 3 βαθμίδες) αφού ο κινητήρας έχει φτάσει την ονομαστική του ταχύτητα. Κατόπιν αποσυνδέουμε τον αυτομετασχηματιστή μέσω του διακόπτη διπλής ενέργειας Δ1 και συνδέουμε με τον κινητήρα απευθείας με το δίκτυο για την κανονική του λειτουργία.


Εάν χρησιμοποιηθεί αυτομετασχηματιστής για την εκκίνηση, το ρεύμα εκκίνησης ελαττώνετε κατά k2 φορές, σε σύγκριση με το ρεύμα στην περίπτωση εκκίνησης με απευθείας σύνδεση, όπου κ= η σχέση μεταφοράς στον αυτομετασχηματιστή.
Όμως και η ροπή εκκίνησης  ελαττώνετε κατά k2 φορές, σε σύγκριση με το ρεύμα στην περίπτωση εκκίνησης με απευθείας σύνδεση.


Συνεπώς και η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φορτία που δεν απαιτούν αυξημένη ροπή κατά την εκκίνηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει.

Παραδοσιακά, οι εκκινητές αστέρα/τριγώνου και οι αυτομετασχηματιστές αποτελούσαν τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα μεγάλου ρεύματος κατά την εκκίνηση κινητήρων.

Και οι δύο αυτές λύσεις, πάντως, έχουν μειονεκτήματα και δεν λύνουν τα προβλήματα που προκαλούνται από την φθορά στα μέρη του συστήματος μετάδοσης επειδή δεν εξαλείφουν τον κίνδυνο απότομης μεταβολής της
ροπής όταν μεταβάλλεται η τάση με αποτέλεσμα να προκαλούν ασταθείς συνθήκες λειτουργίας Ο εκκινητής αστέρα/τριγώνου μειώνει το ρεύμα εκκίνησης αλλά προκαλεί μία καταστροφική αιχμή στην ροπή όταν αλλάζει την σύνδεση από αστέρα σε τρίγωνο.

Δεν επιτρέπει την επιλογή του βέλτιστου επιπέδου ρεύματος εκκίνησης, το οποίο μερικές φορές σημαίνει ότι το φορτίο δεν μπορεί να επιταχύνει στη μέγιστη ταχύτητα σε σύνδεση τριγώνου, πράγμα που καθιστά τον εκκινητή αστέρα/τριγώνου αναποτελεσματικό.

 Επιπλέον δεν έχει καμία επίδραση στον τρόπο με τον οποίο ο κινητήρας σταματά, αφήνοντας έτσι την ταχύτητα του να μειωθεί χωρίς κανένα έλεγχο


Ο αυτομετασχηματιστής μειώνει το ρεύμα εκκίνησης αλλά επίσης επιτρέπει κάποιο έλεγχο στο επίπεδο του ρευμάτος εκκίνησης.
Οι εκκινητές με αυτομετασχηματιστή, πάντως, δεν εξαλείφουν τον κίνδυνο απότομης μεταβολής της ροπής όταν μεταβάλλεται η τάση.


 Εκκίνηση με soft starter 


Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν μας ενδιαφέρει ο έλεγχος των στροφών ενός τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, επομένως δεν χρειαζόμαστε ένα "ακριβό" inverter, αλλά επίσης δεν θέλουμε, κυρίως για λόγους κόστους, να περάσουμε 7 αγωγούς, να χρησιμοποιήσουμε τρία ρελέ, συν χρονικό, για υλοποίηση αυτοματισμού εκκίνησης αστέρα τρίγωνο.

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η εναλλακτική λύση της χρήσης "φθηνού" ομαλού εκκινητή ή soft starter.

 Ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής τάσης ή ομαλός εκκινητής (soft starter) αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου κινητήρων 


Είναι κατάλληλος για την ελεγχόμενη ομαλή εκκίνηση αλλά και το σταμάτημα για το φρενάρισμα και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων.


περισσότερα για τα soft starter μπορείτε να δείτε εδώ

Δείτε και ένα video με τους διάφορους τρόπους εκκίνησης