ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Ε.Η.Ε

1.ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Για κάθε μονωμένο αγωγό υπάρχει ένα ανώτατο όριο έντασης ρεύματος που επιτρέπεται να τον διαρρέει συνεχώς. Αν το όριο αυτό ξεπεραστεί ο αγωγός υπερθερμαίνεται, φθείρονται οι μονώσεις των αγωγών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ένταση για ένα αγωγό εξαρτάται από τρεις παράγοντες:
Τη διατομή, το είδος της μόνωσης και τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας (θερμοκρασία και τρόπος όδευσης)

Κατά την επιλογή της διατομής των αγωγών μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ κυκλώματα διακλάδωσης γραμμή παροχής ΕΗΕ κλπ.) πρέπει να ικανοποιούνται δυο βασικά κριτήρια:

1. Οι αγωγοί να διαρρέονται από τη μέγιστη ένταση ρεύματος που αντέχουν, χωρίς η αναπτυσσόμενη θερμότητα σε αυτούς να προκαλέσει καταστροφή της μόνωσής τους.Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της γραμμής(!!!).


2. Η επιλεγείσα διατομή των αγωγών να μη προκαλέσει πτώση τάσης μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τιμή. Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει την οικονομική και καλή λειτουργία των φορτίων της εγκατάστασης(!!!).2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ


Επιλέγεται ασφάλεια προστασίας (τήξεως ή αυτόματης MCB) με max  επιτρεπόμενο ρεύμα (ονομαστικό) να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα που διαρρέει συνεχώς τη γραμμή (ένταση λειτουργίας), 
και αμέσως μικρότερο
 της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου (ονομαστική ένταση).

Π.χ o 1,5 mm2 αγωγός που αντέχει συνεχόμενα 14 Α (ονομαστική ένταση) και διαρρέεται από ρεύμα 9 Α (ένταση λειτουργίας) ασφαλίζεται με ασφάλεια ονομαστικής έντασης 10 Α, δηλαδή  9Α<10Α<14Α 
αλλά αν o 1,5 mm2 αγωγός που αντέχει συνεχόμενα 14 Α και διαρρέεται από ρεύμα 12 Α ασφαλιστεί με ασφάλεια ονομαστικής έντασης 10 Α  αυτή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα καεί.
Αν ασφαλιστεί με ασφάλεια ονομαστικής έντασης 16 Α  (αν
 όμως συμβεί κάποιο σφάλμα και ο αγωγός διαρρέεται από 15 Α συνεχώς) τότε η ασφάλεια των 16 Α δεν θα καεί με αποτέλεσμα να λειώσει η μόνωση του αγωγού. 
Άρα θα ήταν καλύτερο σε αυτή την περίπτωση για να είμαστε σίγουροι να χρησιμοποιήσουμε αγωγό 2,5 mm2 με ασφάλεια 16 Α


3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ


4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Επειδή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να δουλεύουν όλα τα φορτία ταυτόχρονα, η ΔΕΔΔΗΕ προτείνει ένα πίνακα που μας δείχνει ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των γραμμών, ποιο ποσοστό των συνολικών φορτίων είναι πιθανό να δουλεύει ταυτόχρονα
Ο παρακάτω πίνακας δεν είναι δεσμευτικός γιατί η ταυτόχρονη λειτουργία των φορτίων εξαρτάται από τον εκάστοτε καταναλωτή
5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ


6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Οι αγωγοί φάσεων στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος και επίσης όλοι οι ενεργοί αγωγοί σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος πρέπει να έχουν διατομή τουλάχιστον ίση με αυτή που δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σημείωση: Στον προηγούμενο "ΚΕΗΕ" υπήρχαν και άλλες πρόσθετες περιπτώσεις όπου επιβάλλονταν μια ελάχιστη διατομή.Για παράδειγμα, στους κινητήρες δεχόμαστε 2,5 mm2 σαν ελάχιστη διατομή. Εφόσον η τροφοδοσία του κινητήρα υπολογισθεί τόσο στην εκκίνηση όσο και στην ομαλή λειτουργία και σφάλματα δεν υπάρχει πλέον λόγος για την ελάχιστη διατομή των 2,5 mm2 αλλά η ελάχιστη διατομή είναι 1,5 mm2 ενιαία όπως οι άλλες

Ελάχιστες επιτρεπτές διατομές αγωγών στα διάφορα κυκλώματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων