ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Έρευνα: Τι αναγράφεται στα τιμολόγια των παρόχων ρεύματος για την οριακή τιμή συστήματος


Τι είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)


Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι οι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. Συγκεκριμένα, η Οριακή Τιμή του Συστήματος διαμορφώνεται από τον συνδυασμό των προσφορών τιμών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε μέρα οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές. 


Επιχειρώντας μια απλή περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας, μπορεί να αναφερθεί ότι οι μονάδες παραγωγής κατατάσσονται αναλόγως των προσφορών τους σε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για ορισμένη ποσότητα ενέργειας και καταλήγοντας στην υψηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Στο σημείο, όπου οι προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας εξυπηρετούν το ζητούμενο φορτίο, καθορίζεται και η Οριακή Τιμή του Συστήματος. Στην ουσία, η Οριακή τιμή του Συστήματος συμπίπτει με την προσφορά της τελευταίας μονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση.  


Επιλέξατε Σταθερή Τιμή Ρεύματος; Θέλει Λίγη Προσοχή!Συγχαρητήρια. Αποφασίσατε να αλλάξετε Πάροχο ρεύματος πριν δύο μήνες και σήμερα ήρθε ο πρώτος λογαριασμός του νέου σας προμηθευτή. Ελέγχετε την τιμή κιλοβατώρας που σας έχουν χρεώσει και  επιβεβαιώνετε ότι πράγματι είναι αυτή που σας είχαν υποσχεθεί. Είναι τουλάχιστον 15%  χαμηλότερη από αυτή του προηγούμενου. Όμως, ακριβώς κάτω από τον υπολογισμό της χρέωσης ενέργειας, παρατηρείτε ότι υπάρχει μια ακόμα "γραμμούλα" με τίτλο "Ρήτρα αναπροσαρμογής" ή "Ρήτρα ΟΤΣ" ή κάτι παρόμοιο. Η "γραμμούλα" αυτή προσθέτει ακόμα μια "χρεωσούλα" - μικρή βέβαια αλλά αναπάντεχη καθώς δεν θυμάστε να την έχετε δεί στην ιστοσελίδα του Παρόχου όπου παρουσιάζονταν τα τιμολόγιά του, ούτε να σας την έχει αναφέρει ο εκπρόσωπος του νέου σας Παρόχου όταν σας έπεισε να αλλάξετε. Αν όμως διαβάσετε την σύμβασή που υπογράψατε, (δεν την διαβάσατε γιατί είναι 7,000 πυκνογραμμένες λέξεις) - θα σας πεί ο εκπρόσωπος του νέου σας παρόχου που τηλεφωνήσατε για να εκφράσετε το παράπονό σας,- θα δείτε ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να σας χρεώσει κάτι παραπάνω αν η χονδρική τιμή (ΟΤΣ ή Οριακή Τιμή Συστήματος) που αυτός πληρώνει για να αγοράσει το ρεύμα ακριβύνει περισσότερο από ένα όριο,  Είναι όμως ακριβοδίκαιος. Αν η χονδρική τιμή πέσει κάτω από ένα κατώτατο όριο, η αναπροσαρμογή γίνεται εις όφελός σας (σας επιστρέφει ένα ποσό).Μα, εσείς αντιλέγετε, είχα επιλέξει το τιμολόγιό σας γιατί (έναντι λίγο ακριβότερης τιμής κιλοβατώρας) υποσχόταν σταθερή τιμή για όλη της διάρκεια της σύμβασης. Αυτό το θυμάμαι καλά. Με την χρέωση ΟΤΣ παραβιάζετε την υπόσχεσή σας. Η απάντηση είναι σταθερή και ευγενική: Όχι (σας απαντά ο εκπρόσωπος) γιατί (πάντα σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράψατε) , άλλο πράγμα είναι η σταθερότητα της τιμής και άλλο η δυνατότητα επιβολής ρήτρας αναπροσαρμογής. Η τιμή της κιλοβατώρας θα μείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια του συμβολαίου - θα το δείτε!Αυτό ήταν ένα μικρό "πάθημα" στην προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα - πρώτη φορά στην ζωή σας αλλάζετε Πάροχο ρεύματος - συμβαίνουν αυτά. Αρκεί το "πάθημα" να γίνει "μάθημα". Έχουμε και λέμε λοιπόν:

  • Με βάση τον νόμο (Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρισμού) η τιμή της κιλοβατώρας δεν μπορεί να αλλάξει στους πρώτους έξη μήνες του συμβολαίου σας.
  • Ορισμένοι Πάροχοι, προσφέρουν (έναντι λίγο υψηλότερης τιμής τις περισσότερες φορές ) μια επιμήκυνση της περιόδου σταθερής τιμής σε ένα χρόνο ή και περισσότερο.
  • Από αυτούς, ορισμένοι προβλέπουν στην σύμβαση ότι η σταθερότητα περιλαμβάνει και την ΜΗ εφαρμογή της ρήτρας οριακής τιμής. Αυτοί προσφέρουν την γνήσια "σταθερή" τιμή. Άλλοι Πάροχοι υπόσχονται σταθερή τιμή αλλά διατηρούν το δικαίωμα εφαρμογής της ρήτρας οριακής τιμής.

Σταθερή τιμή σημαίνει : σταθερή τιμή για περισσότερο από το ελάχιστο των 6 μηνών ΣΥΝ διαβεβαίωση ότι δεν θα εφαρμοστεί Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος στην διάρκεια του συμβολαίου. Την επόμενη φορά καλύτερα.Τα πρώτα ποσοτικά αποτελέσματα από την έρευνα σχετικά με την χρέωση Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος από τους Παρόχους στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.


Έχουμε τα πρώτα ποσοτικά αποτελέσματα από την έρευνα που διεξήγαγε το allazorevma.gr με την βοήθεια των χρηστών του σχετικά με την χρέωση Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος από τους Παρόχους στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως αναφέρει το allazorevma, "Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά τους χρήστες μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, που ισχύει σε μόνιμη βάση καθώς τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στα "Ποιοτικά Χαρακτηριστικά" της σελίδας αποτελεσμάτων του allazorevma.gr και θα ανανεώνονται τακτικά. Τα αποτελέσματα, που βασίζονται σε λογαριασμούς όλων των Παρόχων που μας απέστειλαν οι χρήστες μας σε περίοδο μιας εβδομάδος (εκδοθέντες όλοι Ιανουάριο -Φεβρουάριο 19), συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα. Ακολουθούν οι σχετικές επεξηγήσεις.

Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται ο υπολογισμός της αύξησης στην ανταγωνιστική τιμή που επέφερε στους λογαριασμούς κάθε Παρόχου η χρέωση της ρήτρας ΟΤΣ. Ο υπολογισμός είναι: (Χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ) / (Χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ + Χρέωση Ενέργειας). Για τις δύο εταιρείες φυσικού αερίου δεν είχαμε αρκετούς λογαριασμούς - αναμενόμενο γιατί είναι σχετικά καινούργιες στην αγορά. Παρατηρούμε ότι δύο Πάροχοι, η Protergia και η nrg, δεν χρεώνουν Ρήτρα ΟΤΣ, παρ' όλο που έχουν σχετικό όρο στις συμβάσεις τους.
Στη δεύτερη στήλη δίνεται η πληροφορία σχετικά με το αν ο Πάροχος έχει περιλάβει όρο στην σύμβαση προμήθειας για την χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ. Όπως φαίνεται, δύο Πάροχοι (τυχαίνει και οι δύο να είναι υπό δημόσια ιδιοκτησία ή/και έλεγχο), η ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ δεν προβλέπουν στην σύμβαση προμήθειας χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ.
Στην τρίτη στήλη παρέχεται η πληροφορία για την θέση της ρήτρας ΟΤΣ στον λογαριασμό του Παρόχου. Δύο από τους Παρόχους, η Elpedison και η Volterra, τοποθετούν την χρέωση στο μέρος του λογαριασμού όπου αναγράφονται οι ανταγωνιστικές χρεώσεις. Οι υπόλοιποι τοποθετούν την χρέωση σε άλλες θέσεις στον λογαριασμό ως ρυθμιζόμενη ή συμπληρωματική χρέωση.
Στην τέταρτη στήλη παρουσιάζεται η πληροφορία ότι ένας Πάροχος που έχει στα τιμολόγιά του ρήτρα, η Elpedison, προσφέρει στους υποψήφιους πελάτες του εναλλακτικά τιμολόγια με σταθερή τιμή χωρίς ρήτρα οριακής τιμής για συγκεκριμένες περιόδους έναντι ενός πρόσθετου παγίου για τους οικιακούς καταναλωτές ή μιας ελαφρά υψηλότερης τιμής για επαγγελματικά συμβόλαια.
Τέλος, στην πέμπτη στήλη αναγράφεται το ανώτατο όριο πάνω από το οποίο χρεώνουν Ρήτρα ΟΤΣ οι Πάροχοι όπως αυτά υπάρχουν στις συμβάσεις τους προμήθειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (πρώην ΛΑΓΗΕ), η μέση μηνιαία οριακή τιμή συστήματος είναι μεγαλύτερη από 50 ευρώ εδώ και ένα περίπου χρόνο..."
πηγές: rae.gr και allazorevma.gr


 

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Ελεγκτής / Μετρητής ενέργειας ΜΕΑΖΟΝ
Ο μετρητής ενέργειας της MEAZON, ήταν ένα συναρπαστικό προϊόν το οποίο έπεσε στα χέρια μας και είχαμε την τύχη να το δοκιμάσουμε. Κατέφθασε σε μία κατασκευή μαζί με ένα μηχανικό διακόπτη επαναφοράς και έναν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη (ρελέ διαρροής).

Η πρώτη λειτουργία που δοκιμάσαμε ήταν ο απομακρυσμένος έλεγχος του ρελέ διαρροής, μιας και ο συγκεκριμένος ελεγκτής χρησιμοποιεί το NB-IoT πρωτόκολλο επικοινωνίας και μπορεί να λαμβάνει / στέλνει δεδομένα από μία κάρτα SIM.

Με την βοήθεια της MEAZON, αφού βεβαιωθήκαμε ότι στην περιοχή δοκιμών υπάρχει κάλυψη ξεκινήσαμε τα test.

Η πλατφόρμα διαχείρισης, έχει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του ρελέ διαρροής σε μία εγκατάσταση, αλλά αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Οι δυνατότητες που έχει μία τέτοια συσκευή και οι πληροφορίες που μπορεί να αποθηκεύσει είναι αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ.

Υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα υπάρχον δίκτυο με σύνδεση ethernet / wifi

Πλατφόρμα διαχείρισης

Όταν συνδεθήκαμε στην πλατφόρμα διαχείρισης, εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι υπήρχαν γραφήματα τα οποία εμφάνιζαν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να βλέπουμε ιστορικό.

Κάθε συμβάν που λαμβάνει χώρα, είτε αυτό λέγεται έλεγχος του ρελέ από την πλατφόρμα, είτε κάποιος τεχνικός πατάει το test από το ρελέ, καταγράφεται στο περιβάλλον διαχείρισης.

Μπορεί να εμφανίσει τάση, ισχύ (και όλα αυτά ανά φάση γιατί ο ελεγκτής είναι τριφασικός) ακόμα και κατανάλωση σε Kwh.

Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν και να αναλυθούν σε ειδικές εφαρμογές ή να αποθηκευθούν ακόμα και σε μορφή ενός βιβλίου εργασίας excel.

Που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;

Σε όλες τις εφαρμογές όπου θέλουμε να κάνουμε καταγραφή και ανάλυση ενέργειας με σκοπό να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις για να βελτιστοποιήσουμε την ενεργειακή απόδοση.

Συνοπτικά θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε

·         Τεχνικές υπηρεσίες

·         Νοσοκομεία

·         Σχολεία

·         Πανεπιστήμια

·         Αλυσίδες καταστημάτων

Ο αυτόματος διακόπτης επαναφοράς δεν είναι απαραίτητος αλλά είναι χρήσιμος σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να ελέγξουμε απομακρυσμένα το ρελέ διαρροής και στον χώρο δεν υπάρχει κάποιος/α να τον σηκώσει μετά τον έλεγχο (π.χ. μία νηπιαγωγός ή ένας νοσηλευτής σε κάποια ιατρική μονάδα οι οποίοι δεν έχουν γνώση δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε για λόγους ασφαλείας να κάνουν κάτι τέτοιο)

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών θα μπορούσαν να τοποθετούν τέτοια συστήματα σε εγκαταστάσεις όπου οι ιδιοκτήτες τους θα ζήταγαν αύξηση ενεργειακής απόδοσης.

Αν ψάχνετε για έναν μετρητή ενέργειας (καλύτερα να το πούμε έλεγχος / μέτρηση / ανάλυση ενέργειας) τότε σίγουρα πρέπει να επισκεφθείτε την MEAZON

πηγή:getcert.gr


Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Η βραχονησίδα Σαν Τζώρτζης που δίνει ρεύμα σε 50.000 νοικοκυριά


Τις ετήσιες ανάγκες σε ενέργεια 50.000 νοικοκυριών της Αττικής καλύπτει εδώ και μερικούς μήνες ένα μικρό ακατοίκητο νησί, 32 χιλιόμετρα νότια του Σουνίου, το οποίο έχει μετατραπεί σε μονάδα παραγωγής ενέργειας.

Το έργο αφορά στην πρώτη ιδιωτική επένδυση, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή αυτόνομου αιολικού πάρκου στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου (Σαν Τζώρτζης), το οποίο βρίσκεται νότια της Αττικής, μεταξύ της Κέας και του Πόρου.

Το αιολικό πάρκο αποτελείται από 23 ανεμογεννήτριες με δυνατότητα παραγωγής ισχύος 73 MW και με υποσταθμό ανύψωσης της τάσης. Το αιολικό πάρκο του Αγίου Γεωργίου είναι το μεγαλύτερο που λειτουργεί στη χώρα, ενώ η λεπτομέρεια που το κάνει μοναδικό είναι πως είναι το πρώτο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το οποίο συνδέεται με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 36,2 χιλιομέτρων, με την ενδοχώρα και συγκεκριμένα με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Λαύριο.

Το καλώδιο των 150 kV, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για τη διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης, έχει ποντιστεί σε βάθος έως και 223 μέτρων. Η πόντιση του καλωδίου αποτέλεσε την πιο ακριβή φάση της επένδυσης των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ολοκλήρωση του καινοτόμου εγχειρήματος δεν αποτέλεσε εύκολη διαδικασία. Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που έφερε εις πέρας το έργο, χρειάστηκε περίπου επτά έτη για να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξασφάλισης των αδειών και άλλα δύο χρόνια για την κατασκευή. Για το αιολικό πάρκο χρειάστηκε να γνωμοδοτήσουν 28 υπηρεσίες από 8 διαφορετικά υπουργεία.

Η κατασκευή αποτέλεσε εξίσου δύσκολη διαδικασία, δεδομένου πως στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι, ούτε λιμενικές υποδομές για τη μεταφορά των υλικών.
Για να ξεκινήσουν τα έργα κατασκευάστηκαν δρόμοι μήκους 11 χιλιομέτρων, μικρό λιμάνι για να δένουν τα πλοία που μετέφεραν τις πρώτες ύλες, αυτόνομες εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των εργαζομένων, ενώ στήθηκε μέχρι και μονάδα παραγωγής τσιμέντου.

Οι ανεμογεννήτριες μεταφέρθηκαν σε κομμάτια και συναρμολογήθηκαν στο ακατοίκητο νησί. Για τη μεταφορά τους χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν περισσότερα από 100 δρομολόγια με ferry boat.

Πάνω στον Άγιο Γεώργιο υπάρχει ομάδα συντήρησης των ανεμογεννητριών σε μόνιμη βάση. Από τη λειτουργία του αιολικού προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση περισσότερων από 60.000 τόνων πετρελαίου και 200.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2017 και δημιούργησε 200 θέσεις εργασίας, έχει προσδόκιμο ζωής 25 ετών. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη λειτουργία αιολικών πάρκων, μετά την πάροδο 25 ετών είναι πιο συμφέρουσα η αποσυναρμολόγηση των ανεμογεννητριών και η παύση της λειτουργίας τους.


πηγή:economistas.gr