ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ2Μ ΤΗΣ ΑΒΒ


Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σας εξοπλισμό όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε λεπτομερώς τη συμπεριφορά και την κατανάλωσή του.
 Με αυτό τον τρόπο μπορούν να προσδιορίζονται οι ενεργειακές απώλειες και να βελτιστοποιείται η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορείτε να λειτουργείτε πιο αποδοτικά, ξεκινώντας από τη μέτρηση όλων των ηλεκτρικών μεγεθών.

Ο  αναλυτής δικτύου  διαθέτει προηγμένες λειτουργίες ανάλυσης, οι οποίες κάνουν δυνατή την αποτελεσματική μέτρηση των κύριων μονοφασικών ή τριφασικών ηλεκτρικών μεγεθών:τάση,
ρεύμα,
συχνότητα,
συντελεστής ισχύος,
ενεργός και άεργος ισχύς,
ενεργός και άεργος ενέργεια.


Με την εγκατάστασή του σε πίνακες χαμηλής και μέσης τάσης, ο αναλυτής κάνει δυνατή τη μέτρηση σε πραγματικό χρόνο, ελέγχοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στη μέτρηση της συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης (THD-Total harmonic distortion).

Επιπλέον, παρέχει τις τιμές CO2 kg και Ευρώ σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται μια πιο αποδοτική και ορθολογική χρήση της ενέργειας. Η αμφίδρομη μέτρηση της ενέργειας και της ισχύος και στα 4 τεταρτημόρια κάνει δυνατή την επιτήρηση τόσο της παραγωγής, όσο και της κατανάλωσης ενέργειας, με μια μόνο συσκευή.

Οι εκπομπές CO2 αποτελούν ένα δείκτη των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που εξαρτώνται από το μίγμα των ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε περιπτώσεις συμπαραγωγής. Η μετατροπή σε Ευρώ επίσης εμφανίζεται σαφώς στο λογαριασμό, ώστε να ποσοτικοποιείται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση, στη συσκευή είναι καταχωρημένες οι ακόλουθες προεπιλεγμένες τιμές: 0,18€/kWh και 0,15 CO2 kg/kWh.


Εκτός της βελτιστοποιημένης χρήσης των φορτίων, η μέτρηση σε πραγματικό χρόνο συμβάλλει στον περιορισμό τόσο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και των δαπανών.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τον αναλυτή μπορούν να μεταδίδονται γρήγορα σε απομακρυσμένα σημεία, μέσω συγκεκριμένων διασυνδέσεων επικοινωνίας – RS485 ή RJ45, με την υποστήριξη πολλών πρωτοκόλλων, που περιλαμβάνουν τα Modbus RTU, Modbus TCP/IP και Profibus DP.
Η αλληλεπίδραση με τα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης είναι δυνατή μέσω διαφόρων πλήρως προγραμματιζόμενων εισόδων και εξόδων.

Σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δυνατότητα αμφίδρομης μέτρησης βελτιστοποιεί την παραγωγή καθώς παρέχει ενδείξεις για την παραχθείσα και καταναλωθείσα ενέργεια, την εξοικονόμηση χρημάτων και τις εκπομπές CO2 που οφείλονται στη λειτουργία της εγκατάστασης.

Σε βιομηχανικά συστήματα, στα οποία η ενεργειακή κατανάλωση δεν είναι σταθερή, είναι εξαιρετικά σημαντική η μέτρηση της μέγιστης ζήτησης. Επιτηρώντας την απορροφούμενη ισχύ αποφεύγεται η πληρωμή προστίμων στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτός αυτών, διατηρείται υπό έλεγχο η ποιότητα των ηλεκτρικών μεγεθών, με θετικά αποτελέσματα για την ασφάλεια και το λειτουργικό κόστος.

Τα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας

Ο αναλυτής δικτύου, μπορεί να μεταδίδει όλα τα μετρούμενα μεγέθη μέσω των πλέον προηγμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, γεγονός που διευκολύνει την ενσωμάτωσή της σε δίκτυα Modbus RTU, Modbus TCP/IP και Profibus DP.
Για αλληλεπίδραση με συστήματα ελέγχου και επιτήρησης υπάρχουν διαθέσιμες ψηφιακές έξοδοι παλμών για τον απομακρυσμένο έλεγχο της κατανάλωσης ενεργού και αέργου ισχύος, ψηφιακές έξοδοι προγραμματιζόμενες για συναγερμούς βάσει ορίων με καθυστέρηση στην ενεργοποίηση και υστέρηση επαναφοράς, έξοδοι ρελέ με ονομαστικό ρεύμα έως 16 A και αναλογικές έξοδοι με προγραμματιζόμενο εύρος (0 - 20 mA ή 4 - 20 mA) για τη μετάδοση της κατάστασης και συμβάντων.

Οι ψηφιακές είσοδοι επιτρέπουν τη λήψη παλμών από άλλους μετρητές ενέργειας ή χρήστες. Με τη χρήση της ψηφιακής εισόδου είναι δυνατός ο συγχρονισμός της μέτρησης ενέργειας μεταξύ πολλών μετρητών συνδεδεμένων σε δίκτυο ή με το μετρητή του παρόχου.

Για τη διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης του συστήματος, είναι διαθέσιμο ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης του χρόνου λειτουργίας, που ενεργοποιείται με την πάροδο ενός προγραμματιζόμενου ορίου συνολικού ρεύματος. Με τη λήξη της καθορισμένης περιόδου εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην οθόνη. Ένα ακόμη χρονόμετρο κανονικής μέτρησης παρακολουθεί το συνολικό χρόνο λειτουργίας της συσκευής.


πηγή:ΑΒΒ

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

H μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις επιτυγχάνεται μέσω των δικτύων καλωδίων. Ο τρόπος με τον οποίο είναι εγκατεστημένα είναι υπόγειος, υπέργειος ή εναέριος και ως επί το πλείστον είναι προστατευμένα από πλαστικούς ή γαλβανισμένους σωλήνες ή από σχάρες όδευσης καλωδίων.
Με τον τρόπο αυτό οι φορείς οδήγησης των καλωδίων προστατεύουν τα καλώδια από τις ποικίλες μηχανικές καταπονήσεις των διαφόρων εγκαταστάσεων και από την άλλη προστατεύουν τους ανθρώπους από την επαφή τους με τα καλώδια.
Αποτέλεσμα εικόνας για σχαρες καλωδιωνΣχετική εικόνα

Οι σχάρες είναι ορθογώνια μεταλλικά πλαίσια, τα οποία είναι «διάτρητα», καθώς φέρουν ρομβοειδείς οπές ομοιόμορφα κατανεμημένες καθ’ όλο το μήκος και πλάτος τους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για στραντζαρισμένη λαμαρίνα με ομοιόμορφη διάτρηση.
Αποτέλεσμα εικόνας για σχαρες καλωδιων
Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Ο σωστός σχεδιασμός και η επιλογή του κατάλληλου συστήματος σχαρών καλωδίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος, τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική σκοπιά. Για το λόγο οι παρακάτω οδηγίες αποτελούν και ένα οδηγό επιλογής του καταλληλότερου συστήματος στήριξης καλωδίων. Με τον τρόπο αυτό, θα ικανοποιούνται πλήρως οι προδιαγραφές για κάθε έργο με το χαμηλότερο κόστος αγοράς, τοποθέτησης και συντήρησης. Ακολουθώντας τις οδηγίες και εξετάζοντας τη λεπτομερή περιγραφή κάθε προιόντος, οι μηχανικοί μπορούν εύκολα να επιλέξουν το σωστό προιόν για κάθε εφαρμογή.

Αντοχή στη Διάβρωση

Τα προιόντα κατατάσσονται ανάλογα με το επίπεδο αντοχής τους στη διάβρωση ως εξής:

1. Προιόντα κατασκευασμένα από φύλλο προγαλβανισμένης λαμαρίνας

Μέθοδος: Το φύλλο λαμαρίνας βυθίζεται σε μπάνιο ψευδαργύρου στους 450ο C σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10147.
Το στρώμα ψευδαργύρου που προκύπτει έχει πάχος 20μm κατά μέση τιμή.
Το επόμενο βήμα είναι η διάτρηση και η διαμόρφωση του μεταλλικού φύλλου.
Οι επιφάνειες που αποκαλύπτονται μετά τη διάτρηση και τη διαμόρφωση είναι επίσης προστατευμένες έναντι διάβρωσης (για πάχος φύλλου έως 2mm) λόγω του σχηματισμού οξειδίου του ψευδαργύρου.
Χρήσεις: ξηρό περιβάλλον, εσωτερικές εφαρμογές.

2. Γαλβανισμένα εν θερμώ προιόντα

Μέθοδος: Κατασκευάζονται από DKP λαμαρίνα. Αρχικά υφίστανται διάτρηση και μορφοποίηση.
Στη συνέχεια γαλβανίζονται εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461.
Το στρώμα ψευδαργύρου που σχηματίζεται έχει πάχος 60μm.
Χρήσεις: Σε εσωτερικούς χώρους με υψηλό επίπεδο υγρασίας, σε εξωτερικές εφαρμογές.

3. Προιόντα από ανοξείδωτη λαμαρίνα

Μέθοδος: Η ανοξείδωτη λαμαρίνα υφίσταται διάτρηση και μορφοποίηση.
Χρήση: Ειδικές εφαρμογές, βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες, κοντά σε θάλασσα κ.λ.π.
Επιπλέον είναι δυνατόν να κατασκευαστούν προ$όντα και άλλων βαθμών αντοχής σε διάβρωση, όπως:
• προιόντα από προγαλβανισμένη λαμαρίνα και βαμμένα με εποξειδική βαφή.
• προιόντα από DKP λαμαρίνα, γαλβανισμένα εν θερμώ και βαμμένα με εποξειδική βαφή.

4. Χρόνος ζωής

Ο χρόνος ζωής ενός επιψευδαργυρωμένου προιόντος δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια.
Ωστόσο μπορεί να εκτιμηθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες:

Εκτιμώμενη Διάρκεια Ζωής Λαμαρίνας (έτη)Επιλογή Συστήματος Διέλευσης Καλωδίων

Επιλογή διαστάσεων σχαρών:

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος στήριξης καλωδίων είναι ο τύπος και η διατομή των καλωδίων. Για παράδειγμα, τα καλώδια μεγάλων διατομών που διαρρέονται από υψηλές εντάσεις ρεύματος ελευθερώνουν υψηλά ποσά θερμότητας. Για το λόγο αυτό πρέπει να διανέμονται με σκαλιέρες καλωδίων ώστε να είναι δυνατή η ροή του αέρα γύρω τους.
Τηλεφωνικά καλώδια, καλώδια δικτύων, καλώδια σημάτων και καλώδια κυκλωμάτων χαμηλής ισχύος μπορούν να διανέμονται μέσω σχαρών καλωδίων.
Όταν είναι γνωστός ο αριθμός και η διατομή των καλωδίων, είναι δυνατό να υπολογιστεί η διάσταση της σχάρας που απαιτείται.

Το πλάτος, το βάθος και το πάχος του ελάσματος είναι τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των σχαρών.

Η τυποποίηση του πλάτους του ελάσματος στους διάφορους τύπους σχαρών ξεκινάει από 50 χιλιοστά, συνεχίζει στα 75 και στα 100 χιλιοστά και κατόπιν αυξάνεται ανά 50 χιλιοστά μέχρι τα 650 χιλιοστά.

Η τυποποίηση του βάθους (ή ύψους) των σχαρών περιλαμβάνει τα 35, 50, 65, 75, 100 και 110 χιλιοστά.

 Η τυποποίηση του πάχους του ελάσματος
περιλαμβάνει τα 0,70, 0,80, 1, 1,25, 1,50 και 2 χιλιοστά.

Οι παραπάνω διαστάσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή

Η προτεινόμενη διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

1. Υπολογίζεται η συνολική διατομή των καλωδίων.

2. Το αποτέλεσμα αυτό πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,3 για να ληφθεί υπόψη η τυχαία διάταξη των καλωδίων μέσα στην σχάρα.

3. Το νέο αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επίσης με ένα συντελεστή 1,3 κατ’ ελάχιστο, ώστε να υπολογιστεί κάποιος επιπλέον ελεύθερος χώρος για τοποθέτηση και άλλων καλωδίων στο μέλλον.

4. Η διατομή (πλάτος Χ ύψος) της σχάρας που θα επιλεγεί πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτή που προέκυψε από τους υπολογισμούς.

Για διευκόλυνση στους υπολογισμούς, οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις διαστάσεις των πλέον συχνά χρησιμοποιούμενων καλωδίων.

Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες τιμές είναι προσεγγιστικές. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πίνακες των κατασκευαστών καλωδίων.


Ο ακριβής τύπος υπολογισμού των διαστάσεων της σχάρας είναι:

D=1,3*(100+α)*S/100
με S=Σ(άθροισμα διατομών όλων των καλωδίων) , αν δεν μου δίνεται η διατομή αλλά η διάμετρος του καλωδίου τότε βρίσκω τη διατομή του από τον τύπο π*(di)2/4

Όπου
D: το εμβαδό της απαιτούμενης σχάρας
α: το ποσοστό επί της εκατό (%) ως πρόβλεψη για κενό χώρο στη σχάρα
S: το άθροισμα των διατομών όλων των καλωδίων
di: η διάμετρος του κάθε καλωδίου

Οπότε το πλευρικό ύψος Η και πλάτος Β της σχάρας θα πρέπει να είναι Η*Β>=D

Οι σχάρες είναι η πλέον συνηθισμένη λύση για τη στήριξη και όδευση των καλωδίων σε μία εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό διατίθενται σε ποικίλες διαστάσεις και τυποποιήσεις, ώστε να καλύπτουν όλο το ευρύ φάσμα των εφαρμογών.

Παίρνοντας για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή, οι σκαλιέρες και τα εξαρτήματά τους κατατάσσονται στις σειρές Η35, Η60, Η85 και Η110 ανάλογα με το πλευρικό τους ύψος.

Σημειώνεται ότι όλα τα προιόντα που παρουσιάζονται ως διάτρητα στον κατάλογο αυτό μπορούν να κατασκευαστούν και ως αδιάτρητα.

Οι σχάρες παραδίδονται σε τεμάχια μήκους 3m. Κατόπιν ζήτησης μπορούν να κατασκευαστούν σε μήκη από 2,5 έως 6m.

Η αντοχή των προιόντων στη διάτρηση σημειώνεται με το αντίστοιχο γράμμα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
P: Φύλλο προγαλβανισμένης λαμαρίνας
H: Φύλλο λαμαρίνας γαλβανισμένης εν θερμώ
S: Φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας

Επιπλέον, όλα τα διαθέσιμα προιόντα μπορούν να παραδοθούν βαμμένα με εποξειδική βαφή σε κάθε απαιτούμενο RAL χρώμα.

Επιλογή πάχους σχάρας και απόσταση μεταξύ διαδοχικών στηριγμάτων:

Τα δύο βασικά κριτήρια επιλογής συστήματος στήριξης είναι:
• η επιφάνεια στήριξης (τοίχος, ταβάνι)
• το φορτίο

Το πάχος της λαμαρίνας της σχάρας και η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών στηριγμάτων επιλέγεται με βάση το συνολικό βάρος καλωδίων ανά μέτρο που έχει υπολογιστεί.

Η απόσταση των στηριγμάτων στήριξης καθορίζεται από τη μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή της σχάρας και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 2 μέτρα.


Στον κατάλογο κάθε κατασκευαστή αυτό δίνεται (για κάθε τύπο σχάρας καλωδίων) ένα διάγραμμα που απεικονίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά μονάδα μήκους, για κάθε συνδυασμό πάχους λαμαρίνας και απόστασης διαδοχικών στηριγμάτων. 


Χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα αυτά, το σύστημα στήριξης που θα επιλεγεί θα είναι στιβαρό και οικονομικό. Στη συνέχεια βλέπουμε κάποια τέτοια διαγράμματα ενός κατασκευαστή:


Εξαρτήματα σχαρών

Στις διατάξεις των σχαρών χρησιμοποιούνται –εκτός από τις περιγραφείσες διαμήκεις σχάρες– και άλλα εξαρτήματα αντίστοιχης κατασκευής, που είναι αντίστοιχα των εξαρτημάτων των δικτύων σωληνώσεων.

Χρησιμεύουν δηλαδή για τις αλλαγές κατεύθυνσης μιας γραμμής καλωδίου, αλλά και για τις πιθανές διακλαδώσεις μιας ομάδας καλωδίων που οδεύουν επί της σχάρας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως πάνω σε μια σχάρα μπορούν να οδεύουν πολλά καλώδια και σε ορισμένους χαρακτηριστικούς κόμβους του βιομηχανικού δικτύου καλωδίων· άλλα από αυτά να συνεχίζουν την ευθύγραμμη πορεία τους και άλλα να στρίβουν είτε δεξιά είτε αριστερά.

Έτσι λοιπόν, στις διατάξεις σχαρών έχουμε γωνίες οριζόντιες που επιτρέπουν στροφή είτε 45 είτε 90 μοιρών, γωνίες κατακόρυφες των 90 μοιρών που μπορεί να έχουν διαμόρφωση εσωτερική ή εξωτερική, οριζόντια ταυ τριών κατευθύνσεων, οριζόντιους σταυρούς τεσσάρων κατευθύνσεων και οριζόντιες συστολές.
Σχάρες τύπου πλέγματος

Τέτοιες σχάρες θα συναντήσουμε κυρίως σε δωμάτια IT (Computer rooms). Όχι όμως ότι απαγορεύεται η χρήση τους για ισχυρά ρεύματα, απλά δεν αντέχουν τόσο βάρος. Γενικά είναι για πιο ελαφριά χρήση. Επίσης, οι ανοιχτού τύπου πλέγματος, διευκολύνουν την κάθοδο των οπτικών ινών ή των καλωδίων UTP τα οποία καλώδια δεν πρέπει να τσακίζουν ή να λυγίζουν γενικώς, άρα χρειάζονται μια ελεύθερη κάθοδο προς τα Racks.

Πλαστικές σχάρες καλωδίων

Κατάλληλες για οξειδωτικά και διαβρωτικά περιβάλλοντα σε εργοταξιακούς και βιομηχανικούς χώρους. Απαλλάσει από την τοποθέτηση γείωσης και δεν απαιτεί συντήρηση

Αποτέλεσμα εικόνας για σχαρες καλωδιων
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Ποιες Περιοχές Έχουν Ίντερνετ 100Mbps με Οπτικές Ίνες

Τα συνηθισμένα οικιακά πακέτα σύνδεσης ADSL/VDSL μας προσφέρουν ονομαστικές ταχύτητες Internet μέχρι και 50Mbps. Τα τελευταία χρόνια όμως, νέες τεχνολογίες διασύνδεσης με οπτικές ίνες μας παρέχουν ακόμα ταχύτερους χρόνους download και upload. Δείτε στο άρθρο ποιες είναι αυτές οι τεχνολογίες, καθώς και σε ποιες περιοχές υποστηρίζεται 100Mbps Internet.

Οι τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι δημοφιλέστερες μορφές σύνδεσης στο Internet είναι το ADSL και το VDSL.
Οι περισσότεροι από εσάς διαβάζετε αυτό το άρθρο μέσω αυτών των συνδέσεων, αν εξαιρέσουμε τους αναγνώστες που χρησιμοποιούν mobile internet.
Το ADSL και το VDSL ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του DSL. Η τεχνολογία Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακών δεδομένων μέσω των τηλεφωνικών μας γραμμών.
2-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
H βασική αμφίδρομη αρχιτεκτονική από άκρο σε άκρο του ADSL/VDSL ξεκινά και τελειώνει από την τηλεφωνική γραμμή του σπιτιού, που φτάνει σε έναν υπαίθριο κατανεμητή (ΚΑΦΑΟ)
3-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Στη συνέχεια, τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε μια συσκευή πολύπλεξης (DSLAM)
4-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
...και καταλήγουν στο δίκτυο του παρόχου.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πάροχοι Internet μας δίνουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Φυσικά η διαδικασία είναι αρκετά πιο περίπλοκη με πολλές τεχνικές παραμέτρους.
Το ADSL χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα χάλκινα καλώδια του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που λειτουργούν όμως περιοριστικά ως προς ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.
Για αυτόν τον λόγο, οι πάροχοι δίνουν ADSL σύνδεση ταχύτητας μέχρι τα 24Mbps, σε αντίθεση με τα 50Mbps του VDSL.
Η νεότερη τεχνολογία VDSL αντικαθιστά τα χάλκινα καλώδια από το δίκτυο του παρόχου μέχρι τον υπαίθριο κατανεμητή με οπτικές ίνες.
5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Η τελευταία αυτή αρχιτεκτονική ονομάζεται και FTTC (Fiber-To-The-Cabinet), δηλαδή οπτικές ίνες μέχρι την καμπίνα (ΚΑΦΑΟ).
Οι οπτικές ίνες δίνουν ταχύτερη μεταφορά δεδομένων έναντι του χαλκού, γιατί έχουν μικρότερες απώλειες σήματος κατά την μεταφορά του.
Επιπρόσθετα, το σήμα προστατεύεται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, επειδή οι οπτικές ίνες είναι μαγνητικά ουδέτερες, αφού κατασκευάζονται από γυαλί.
Τι γίνεται όμως αν τοποθετηθούν οπτικές ίνες και στο τελευταίο τμήμα (last mile) από τον κατανεμητή μέχρι και το σπίτι;
Η απάντηση είναι ότι θα έχουμε σημαντική αύξηση της ταχύτητας του Internet.
6-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80

Fiber-To-The-Home (Οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι)

Η τεχνολογία Fiber-To-The-Home είναι μια μορφή ευρυζωνικής σύνδεσης με οπτικές ίνες που καταλήγουν στο σπίτι μας.
Πρόκειται ουσιαστικά για την αντικατάσταση των χάλκινων καλωδίων από τον κατανεμητή μέχρι τον χώρο μας με οπτικές ίνες.
7-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Στο εσωτερικό του σπιτιού φτάνει ένα οπτικό καλώδιο, και μέσω ενός optical modem/router έχουμε υψηλές ταχύτητες Internet.
Η μορφή δικτύου FTTH προσφέρει μεγαλύτερο εύρος ζώνης σύνδεσης (bandwidth) από την τεχνολογία FTTC/VDSL και ταχύτητα Internet 100+Mbps.
Πάροχοι FTTH Internet
Τα τελευταία χρόνια, δύο πάροχοι προσφέρουν υψηλής ταχύτητας Internet με οπτικές ίνες στο σπίτι.
Δείτε ακολούθως ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, τι πακέτα υπηρεσιών προσφέρουν, και ποιες περιοχές υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή.
Inalan
Η Inalan είναι ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος FTTH Internet με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής.
8-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Η εταιρεία συνεργάζεται με τον παγκόσμιο πάροχο διαδικτύου Congent Communications και έχει το δικό της ανεξάρτητο δίκτυο γραμμών που το κατασκευάζει η ίδια.
Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών της Inalan για οικιακούς πελάτες είναι:
 • inalan.net (Internet) 100Mbps (download)/100Mbps (upload) με 27€/μήνα
 • inalan.net + Phone (100Mbps Internet + VoIP τηλεφωνία) με 27€/μήνα Internet, VoIP αριθμός τηλεφωνίας 2€, 300' προς κινητά και σταθερά 8€, 1500' προς σταθερά και υπεραστικά 11€. Η τηλεφωνία είναι σε συνεργασία με την Yuboto.
 • Portal.inalan.tv (Internet TV) 100Mbps + αποκωδικοποιητής με 33€/μήνα
Το κόστος εγκατάστασης είναι 24,80€ και ο εξοπλισμός είναι δωρεάν. Όλες οι τιμές είναι τελικές χωρίς καμία έξτρα χρέωση, όπως ογκοχρέωση κ.τ.λ.
Εάν διαθέτουμε επιχείρηση με αυξημένες απαιτήσεις πρόσβασης στο Internet, η Inalan έχει αναβαθμισμένο πακέτο για εταιρική χρήση.
 • Ταχύτητα πρόσβασης έως και 1Gbits
 • Παροχή στατικής IP
 • Σύνδεση ψηφιακής και IP τηλεφωνίας
Η εταιρεία σταδιακά αναπτύσσεται και το δίκτυο της καλύπτει αυτή τη στιγμή ορισμένες περιοχές της Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τμήματα από τους δήμους Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, και Γαλατσίου.
9-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Στο κόκκινο χρώμα στον χάρτη διακρίνουμε την προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου τους. Οι επόμενες περιοχές που θα καλυφθούν είναι τμήματα του δήμου Νέας Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου, και Αμαρουσίου.
Εάν η κατοικία μας είναι εντός δικτύου και επιθυμούμε να γίνουμε συνδρομητές, επικοινωνούμε μαζί τους στο τηλέφωνο 215 215 2255.
Επίσης, μπορούμε να συμπληρώσουμε και την φόρμα ενδιαφέροντος.
10-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Να τονίσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσουν έργα σύνδεσης μέχρι και σε απόσταση 200m από τον κορμό του δικτύου.
Όπως έχει δηλώσει η εταιρεία, αν πέντε κάτοικοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε μια γειτονιά/διεύθυνση κοντά στον κορμό του δικτύου, θα αρχίσουν έργα σύνδεσης.

Forthnet

Ο γνωστός πάροχος Forthnet έχει δημιουργήσει ένα πιλοτικό δίκτυο FTTH στην Αττικήσε ένα τμήμα του δήμου Νέας Σμύρνης.
11-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Όπως αναφέρει η εταιρεία, το έργο πρόκειται να καλύψει σε πρώτη φάση 2000 νοικοκυριά στη συγκεκριμένη περιοχή.
Οι ταχύτητες που προσφέρει η Forthnet είναι 150Mbps download και 50Mbps upload.
Για την περίπτωση που η οικία μας βρίσκεται εντός δικτύου κάλυψης και ενδιαφερόμαστε να μάθουμε πληροφορίες, συμπληρώνουμε την αντίστοιχη φόρμα.
12-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80

Καλωδιακό Internet

Το καλωδιακό Internet είναι μια μορφή δικτύωσης παλαιότερη από το Fiber Internet.
Αρχικά, αυτή η τεχνολογία διαδόθηκε στο εξωτερικό ως ένα μέσο ενσύρματης-μη εναέριας λήψης τηλεοπτικών υπηρεσιών (καλωδιακή τηλεόραση).
Τα ραδιοτηλεοπτικά σήματα μεταφέρονται επίγεια με καλώδιο στο σπίτι του συνδρομητή από το δίκτυο ενός ιδιωτικού παρόχου.
13-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Στη συνέχεια, τα σήματα καταλήγουν στην τηλεόραση με το γνωστό ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable), το καλώδιο της κεραίας.
14-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Όμως αυτό το καλώδιο έχει την ιδιότητα να μεταφέρει και δεδομένα μέσω ραδιοσυχνοτήτων και να μας δίνει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Στο παρελθόν (στο εξωτερικό), πριν φτάσει το σήμα στο ομοαξονικό καλώδιο μιας οικίας, μεταφερόταν μέσω της χάλκινης δικτύωσης του παρόχου.
Όπως αναφέραμε και στην αρχή, οι δυνατότητες των χάλκινων καλωδίων είναι περιορισμένες ως προς την ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων.
Πλέον, μπορούμε να έχουμε τον συνδυασμό ενός δικτύου με οπτικές ίνες για ταχύτερη μεταφορά του σήματος, με την καλωδιακή μορφή τελικής σύνδεσης (last mile) στον χώρο μας.
15-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Η συγκεκριμένη τεχνολογία ονομάζεται υβριδικό οπτικο-ομοαξονικό δίκτυο (Hybrid Fiber-Coaxial) και έχει τη δυνατότητα να μας δώσει 100+Mbps Internet.
Η συνήθης αρχιτεκτονική αυτής της τεχνολογίας είναι αρχικά η δρομολόγηση οπτικών ινών από τον δικτυακό κορμό του παρόχου μέχρι και εξωτερικά του κτιρίου μας.
Αυτή η μέθοδος όδευσης οπτικών ινών λέγεται και Fiber-To-The-Building (FTTB), δηλαδή οπτικές ίνες μέχρι το κτίριο.
Στη συνέχεια, το οπτικά διαμορφωμένο σήμα μετατρέπεται σε σήμα ραδιοσυχνοτήτων (RF) από μια συσκευή που ονομάζεται οπτικός κόμβος (optical node).
Αυτό το σήμα καταλήγει στο σπίτι μας μέσω του ομοαξονικού καλωδίου σε ένα καλωδιακό modem, αλλά και στην τηλεόρασή μας.
16-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80

Πάροχοι καλωδιακού Internet

Μέχρι αυτή τη στιγμή, ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος προσφέρει υπηρεσίες καλωδιακού Internet (HFC) στην Ελλάδα.
Γνωρίστε παρακάτω ποια εταιρεία είναι, τι πακέτα σύνδεσης παρέχει, και ποιες περιοχές καλύπτει.

HCN

Η Hellenic Cable Networks είναι μια εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες καλωδιακού Internet και τηλεόρασης.
17-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Η εταιρεία είναι μέλος του Αυστριακού ομίλου JM-DATA, που είναι από τους μεγαλύτερους παρόχους cable Internet/TV στην Αυστρία.
Η HCN διαθέτει το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών. H σύνδεσή μας στις υπηρεσίες της πραγματοποιείται με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω.
18-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Τα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρονται είναι τέσσερα και είναι τα ακόλουθα:
 • Speedy 10Mbps (download)/1Mbps (upload) cable Internet, cable TV, VoIP τηλέφωνο στα 15€/ το μήνα
 • Speedy Plus 20Mbps (download)/2Mbps (upload) cable Internet, cable TV, VoIP τηλέφωνο στα 23€/ το μήνα
 • Warpspeed 40Mbps (download)/4Mbps (upload) cable Internet, cable TV, VoIP τηλέφωνο στα 33€/ το μήνα
 • Hyperspace 120Mbps (download)/8Mbps (upload) cable Internet, cable TV, VoIP τηλέφωνο στα 73€/ το μήνα
Το τέλος εγκατάστασης και ενεργοποίησης των προγραμμάτων ανέρχεται στα 40€. Επίσης, η τηλεφωνική χρέωση προς το δίκτυο της HCN είναι μηδενική.
Εδώ να τονίσουμε ότι η εταιρεία δεν δεσμεύει τους πελάτες της με πολύμηνα συμβόλαια. Οι υπηρεσίες ανανεώνονται μηνιαία όποτε επιθυμούμε.
Επιπρόσθετα, εάν έχουμε μια επιχείρηση με υψηλότερες απαιτήσεις πρόσβασης, υπάρχουν αναβαθμισμένες λύσεις:
 • Ταχύτητες Internet μέχρι 400Mbps
 • Παροχή στατικών IP διευθύνσεων, κ.α.
Ο χάρτης κάλυψης της εταιρείας περιλαμβάνει περιοχές/δρόμους κεντρικά της Θεσσαλονίκης, και συνεχίζει νοτιότερα στην Τούμπα, Χαριλάου, Καλαμαριά.
19-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Αν βρίσκεστε εντός δικτύου και επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητές, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2313 250 000, 2310 480 001.
Επίσης, έχετε και την επιλογή να συμπληρώσετε μια αίτηση συνδρομής.

Υβριδική πρόσβαση DSL+Mobile Internet

Η υβριδική πρόσβαση DSL και mobile Internet είναι μια τεχνολογία σύνδεσης στο διαδίκτυο που υπό προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει υψηλές ταχύτητες Internet.
Πρόκειται ουσιαστικά για τον συνδυασμό της ενσύρματης δικτύωσης DSL με τα ασύρματα δίκτυα κινητής 3G/4G.
20-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Οι νεότερες εκδόσεις αυτών των τεχνολογιών, το VDSL (50Mbps) και το 4G, όταν συνδυαστούν μπορούν να δώσουν θεωρητική ταχύτητα 100+Mbps.
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για να έχουμε αυτήν την υβριδική πρόσβαση είναι ένα ειδικό modem/router, που υποστηρίζει τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας 3G/4G.
Με απλά λόγια, το modem δέχεται μια κάρτα SIM.
21-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προσφέρεται από τον πάροχο όταν ενεργοποιήσουμε αυτήν την υπηρεσία.
Ο τρόπος λειτουργίας αυτής της τεχνολογίας χρησιμοποιεί αρχικά το bandwidth του ενσύρματου δικτύου DSL.
Όταν αυτό φτάσει στα όριά του λόγω αυξημένων απαιτήσεων της δικής μας χρήσης, ενεργοποιείται επιπρόσθετα το δίκτυο κινητής σύνδεσης ενισχυτικά.
Υπάρχουν όμως ορισμένες ιδιαιτερότητες. Βασική προϋπόθεση για να “πιάσουμε” υψηλές ταχύτητες, είναι να έχουμε πολύ καλό επίπεδο σήματος 4G.
22-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Επίσης, όπως είναι γνωστό οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θέτουν ένα όριο στην κατανάλωση δεδομένων ανά μήνα.
Το ίδιο ισχύει και στην υβριδική πρόσβαση. Εάν καταναλωθούν τα διαθέσιμα gigabytes επιστρέφουμε στην ταχύτητα της ενσύρματης DSL σύνδεσης.
Αν συνυπολογίσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες και την τιμολογιακή πολιτική των παρόχων, συμπεραίνουμε ότι η υβριδική πρόσβαση δεν συγκρίνεται με την σταθερότητα και την ποιότητα των συνδέσεων που περιγράψαμε παραπάνω.
Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια λύση που καλύπτει εξεζητημένες ανάγκες. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να βελτιώσει αρκετά -για ένα διάστημα - την ταχύτητα μιας αργής ADSL σύνδεσης.
23-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80

Πάροχοι υβριδικής πρόσβασης DSL+Mobile Internet

Τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, δύο εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτή τη μορφή υβριδικής πρόσβασης.
Ο ένας πάροχος διαθέτει το hybrid access ήδη εμπορικά. Η άλλη εταιρεία έχει παρουσιάσει την υβριδική πρόσβαση αρχικά στην ιστοσελίδα της, χωρίς να είναι προς το παρόν διαθέσιμη στο κοινό.

COSMOTE Home Speed Booster

Η Cosmote με την υπηρεσία Home Speed Booster μπορεί να μας προσφέρει την υβριδική πρόσβαση που περιγράψαμε παραπάνω.
24-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80
Για να αποκτήσουμε το Speed Booster, πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα σύνδεσης DSL της εταιρείας (Double Play 24 και άνω).
Επίσης, πρέπει να ελέγξουμε αν στο σπίτι μας έχουμε τουλάχιστον ικανοποιητικό σήμα 3G/4G COSMOTE.
Με ένα σύγχρονο smartphone που υποστηρίζει τα δίκτυα σύνδεσης 3G/4G, μπορούμε να τσεκάρουμε το επίπεδο σήματος.
Το πακέτο σύνδεσης Speed Booster κοστίζει 9,90€/μήνα με 18μηνη δέσμευση, και μας παρέχει 20GB/μήνα κατανάλωση δεδομένων, συν 20GB δώρο κάθε μήνα μέχρι τις 30/06/2017.

Vodafone Home Speed+

Η αντίστοιχη υπηρεσία hybrid access της Vodafone λέγεται Home Speed+, όμως δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμη. Όπως αναφέρει η εταιρεία, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση το επόμενο διάστημα.
25-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b5%cf%84-100mbps-%ce%bc%ce%b5-%ce%bf%cf%80

Είναι αυτές οι ταχύτητες πραγματικές;

Όπως είδαμε και στον οδηγό για την ταχύτητα ADSL, όταν έχουμε ένα πακέτο (έως) 24Mpbs, συνήθως η πραγματική ταχύτητα είναι σημαντικά χαμηλότερη.
Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η τελική ταχύτητα επηρεάζεται από την απόστασή μας από το αστικό κέντρο τηλεπικοινωνιών, καθώς αυξάνονται οι απώλειες και οι παρεμβολές στα χάλκινα καλώδια.
Από τη στιγμή που οι οπτικές ίνες δεν επηρεάζονται από αυτές τις παρεμβολές, όταν έχουμε ένα πακέτο 100Mbps, η ταχύτητα που θα έχουμε θα είναι εξαιρετικά κοντά στα 100Mbps.
%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1
Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε πακέτο 100Mbps και η πραγματική ταχύτητα της σύνδεσης να είναι 50Mbps ή και χαμηλότερη.
Αυτό βέβαια αφορά μόνο τις οπτικές ίνες. Οι τεχνολογίες που βασίζονται σε κάποιο βαθμό στο χαλκό, όπως ο συνδυασμός DSL+Mobile Internet, είναι λογικό να έχουν διακυμάνσεις όσον αφορά τη μέγιστη ταχύτητα.

πηγή:pcsteps