ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Στο εργαστήριο Ηλεκτροπνευματικών συστημάτων:

Οι μαθητές:


  • Εξετάζονται σε εργαστηριακά βασικά θέματα των Ηλεκτροπνευματικών Συστημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων της Β’ Τάξης   της ειδικότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:


  • Πνευματικοί – Ηλεκτροπνευματικοί αυτοματισμοί
  • Πνευματικοί – Ηλεκτροπνευματικοί αυτοματισμοί ελεγχόμενοι από PLC

To Εργαστήριο διαθέτει:


  • 10 κατάλληλους εργαστηριακούς πάγκους και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση του αναλυτικού προγράμματος.
  •  10 Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) Micro Siemens