ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Σε κατοικία µε τριφασική εγκατάσταση, βάζουμε µονοφασική ή τριφασική γραµµή ηλεκτρικού µαγειρείου;


Στην κατασκευή των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών,  έχει καθιερωθεί πλέον από πολλούς ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, είτε η παροχή της κατοικίας είναι µονοφασική (3 x 10mm2) ή (3 x 16mm2), είτε είναι τριφασική (5 x 10mm2 ), να κατασκευάζουν την γραµµή του ηλεκτρικού µαγειρείου σχεδόν πάντα µονοφασική (3 x 6mm2). Στην περίπτωση που η παροχή της κατοικίας είναι τριφασική, δεν είναι σωστότερο η γραµµή ηλεκτρικού µαγειρείου να γίνεται και αυτή τριφασική για να έχουµε καλύτερη κατανοµή φορτίου και στις τρεις φάσεις;
Εξάλλου, σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές κουζίνες που κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά, έχουν δυνατότητα τριφασικής, διφασικής ή µονοφασικής σύνδεσης.


Βεβαίως είναι σωστότερη η τριφασική γραµµή του ηλεκτρικού µαγειρείου γιατί εκτός από την καλύτερη κατανοµή φορτίου στις τρεις φάσεις δίνει και ένα ακόµα πλεονέκτηµα:
Σε περίπτωση διακοπής µιας ή και δύο φάσεων είτε από την πλευρά της ∆ΕΗ είτε από την πλευρά της εγκατάστασης, η ηλεκτρική κουζίνα δεν χάνει όλες τις δυνατότητες χρήσης της.

Όµως εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που η ηλεκτρική εγκατάσταση τροφοδοτείται από δίκτυο ΤΤ (άµεση γείωση) στον πίνακα διανοµής θα πρέπει για την τριφασική αυτή παροχή µαζί µε τις τρεις φάσεις να διακόπτεται και ο ουδέτερος όπως προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Η απαίτηση για διακοπή του ουδετέρου δεν τίθεται αν η ηλεκτρική εγκατάσταση τροφοδοτείται από δίκτυο ΤΝ-S (ουδετέρωση).

Ακόµη θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν συνιστάται για την γραµµή αυτή διατοµή µικρότερη από 4 mm2 για εντοιχισµένη εγκατάσταση. Η σύσταση αυτή προκύπτει από την ισχύ του ηλεκτρικού φούρνου. Αυτός µπορεί να έχει ισχύ µέχρι και 4KW και αν βρεθεί σε µία φάση (αυτό εξαρτάται από τον κατασκευαστή της συσκευής) δηµιουργεί απαιτήσεις ρεύµατος µεγαλύτερες από την δυνατότητα που έχουν και που επιτρέπεται για τις µικρότερες από 4mm2 διατοµές.