ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Πως δουλεύει ένας τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα

Η λειτουργία ενός τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς φυσικών φαινομένων (δεδομένων θα τα λέμε εμείς)  από τον ηλεκτρομαγνητισμό 

Δημιουργία στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου στο στάτη

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 1: Ένας ρευματοφόρος αγωγός δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο .


ΔΕΔΟΜΕΝΟ 2: θεώρημα των Ferrari-Tesla. Ότι δηλαδή με πηνία εν στάση μπορεί να δημιουργηθεί στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, αρκεί τα πηνία να έχουν κατάλληλη διάταξη στο χώρο και να τροφοδοτηθούν με εναλλασσόμενα ρεύματα καθορισμένης διαφοράς φάσης.

Πράγματι, στο στάτη του κινητήρα υπάρχουν τρία τυλίγματα σε τέτοια διάταξη που τροφοδοτούνται από το δίκτυο με τρία ημιτονοειδή ρεύματα που έχουν διαφορά φάσης 120ο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Άρα έτσι δημιουργείται το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο στο στάτηΠως περιστρέφεται ο δρομέας

Το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο του στάτη τέμνει τις σπείρες του δρομέα.


ΔΕΔΟΜΕΝΟ 3: ‘Οταν ένας αγωγός (αγωγοί δρομέα) βρεθεί σε χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο (του στάτη) τότε διαρρέεται από ρεύμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Στο δρομέα αναπτύσονται επαγωγικά ρεύματα.


ΔΕΔΟΜΕΝΟ 4:‘Οταν ρευματοφόρος αγωγός (αγωγοί δρομέα) βρεθεί μέσα σε μαγνητικό πεδίο (πεδίο στάτη) ασκείται πάνω σ’αυτόν δύναμη Laplace F.

Η δύναμη αυτή που εφαρμόζεται έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ροπής στρέψης Μ κατά τη φορά περιστροφής του μαγνητικού πεδίου του στάτη.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Έτσι έχουμε περιστροφή του δρομέα.
Η περιστροφή του δρομέα βέβαια θα επιτευχθεί όταν η ροπή στρέψης είναι μεγαλύτερη της ροπής των τριβών και του φορτίου.


Η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα n είναι πάντα μικρότερη από την ταχύτητα ns του πεδίου του στάτη και αυτό γιατί αν γίνουν ποτέ ίσες, τότε δεν θα υπάρχουν οι συνθήκες για τη δημιουργία επαγωγικών ρευμάτων.
Αν υποθέσουμε ότι n=ns, τότε δεν θα προλαβαίνει το μαγνητικό πεδίο του στάτη να κόψει τους αγωγούς του δρομέα, δεν θα έχουμε επαγωγή και φυσικά θα μηδενιστεί η μαγνητική δύναμη και θα σταματήσει ο κινητήρας.