ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Τοποθέτηση ρελέ διαφυγής σε υποπίνακα


Το ερώτημα που υπάρχει είναι: Έχουμε μια μεζονέτα με το γενικό πίνακα στο ισόγειο και τον υποπίνακα στον όροφο. Ο ΔΔΕ του υποπίνακα είναι προτιμότερο να τοποθετηθεί μέσα στον Γενικό πίνακα και στην αρχή της αναχώρησης από Γενικό Πίνακα σε Υποπίνακα ή μέσα στον υποπίνακα;

Σύμφωνα με την KYA ΦΑ’ 50/12081/642 της 26.07.2006 (ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006), θα πρέπει να καλύπτονται με ΔΔΕ όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με ΔΔΕ με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
 
Αν ο ΔΔΕ τοποθετηθεί στον υποπίνακα η γραμμή τροφοδοσίας του δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της παραπάνω ΚΥΑ.


Επίσης η παραπάνω συνδεσμολογία, άσχετα με τη θέση του ΔΔΕ, έχει το μειονέκτημα ότι δεν ασφαλίζεται η παροχή του υποπίνακα από τη σωστή ασφάλεια (ασφαλίζεται από την γενική που ίσως είναι περισσότερα ampere). Οπότε για να είμαστε σωστοί θα έπρεπε να βάλουμε στην αρχή της αναχώρησης του υποπίνακα και μια ασφάλεια με τα σωστά ampere (ίδια με τα ampere της γενικής ασφάλειας που βρίσκεται μέσα στον υποπίνακα του ορόφου), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.


Για να είμαστε 100% σωστοί θα έπρεπε και πριν την ασφάλεια παροχής του υποπίνακα να βάζαμε και ένα Γενικό διακόπτη, αλλά πόσες φορές θα χρειαστεί να διακόψουμε την παροχή του υποπίνακα από το ισόγειο;

Παραμένει λοιπόν μόνο το πρόβλημα της μη κάλυψης από ΔΔΕ της παροχής του υποπίνακα.
Για να είμαστε λοιπόν σύμφωνοι με την ελληνική νομοθεσία θα έπρεπε ο ΔΔΕ του υποπίνακα να μπει στο γενικό πίνακα και στην αρχή της αναχώρησης του υποπίνακα.


Όµως η θέση αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι αν συµβεί µια διαρροή σε κάποιο κύκλωμα του υποπίνακα ορόφου και λειτουργήσει ο ∆∆Ε του υποπίνακα, τότε ο πελάτης ή και ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να επεµβαίνουν στον Γενικό πίνακα του ισογείου και όχι στον υποπίνακα του ορόφου για να επαναφέρουν σε λειτουργία τον ∆∆Ε, και αυτό ίσως χρειαστεί να γίνει πολλές φορές  µέχρι να βρουν την αιτία. 


Υπάρχει και μια λύση που είναι περισσότερο δαπανηρή αλλά μας καλύπτει μερικώς από άποψη νομοθεσίας και πλήρως από άποψη λειτουργικότητας.
Αυτή είναι να τοποθετήσουμε και ένα τρίτο ρελέ διαρροής τύπου S με χρονοκαθυστέρηση.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να βάλω το ρελέ διαφυγής του ορόφου μέσα στον υποπίνακα και η παροχή του υποπίνακα θα ασφαλίζεται από πυρκαγιά από το ρελέ διαφυγής τύπου S.
ή

Η επιλογή τελικά του τι θα κάνετε είναι δική σας