ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Τεχνικό Εγχειρίδιο Αντικεραυνικής Προστασίας & Προστασίας από Υπερτάσεις για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις Υπαίθριου Χώρου


Συνοπτικά, το παρόν κείμενο αποτελεί εγχειρίδιο οδηγιών για την ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων εγκατεστημένων σε υπαίθριο χώρο, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι οδηγίες, που ακολουθούν, στοχεύουν κυρίως σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης της προστασίας από κεραυνούς και υπερτάσεις των Φ/Β συστημάτων καθώς επίσης της προστασίας του συνόλου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Συνεπώς, κύριος στόχος των οδηγιών που περιγράφονται είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων με σκοπό την υιοθέτηση πρακτικών, που θα συμβάλουν στην προαγωγή της ενδεδειγμένης εγκατάστασης συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτων.

δείτε το εδώ