ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Μπορεί η τάση κάτω από 50V να γίνει επικίνδυνη;


Όρια επικινδυνότητας τάσης-έντασης

Ξέρουμε ότι τα όρια ασφαλείας για την εναλλασσόμενη τάση και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 50V και 30mA αντίστοιχα

Η τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος Ι που θα περάσει μέσα από το ανθρώπινο  σώμα, σε περίπτωση που βρεθούμε σε διαφορά δυναμικού, δίνεται από τη σχέση:

Ι=V/R  νόμος του Ohm, όπου

V είναι η τάση κάτω από την οποία θα βρεθεί ο άνθρωπος τη στιγμή του ηλεκτρικού ατυχήματος σε Volt
R είναι η αντίσταση που έχει το ανθρώπινο σώμα σε Ωμ

1η περίπτωση-Ξυπόλυτο και βρεγμένο σώμα

Η ένταση λοιπόν του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται επικίνδυνη όταν ξεπεράσει τα 30mA.
Ένταση 30mA  μπορεί να περάσει μέσα από το ανθρώπινο σώμα  σε διάφορες περιπτώσεις:

α) Αν το ανθρώπινο σώμα έχει αντίσταση 1666Ω και βρεθεί σε τάση 50V.
 I=V/R=50V/1666Ω=30mA

 β) Αν το ανθρώπινο σώμα έχει αντίσταση 7666Ω και βρεθεί σε τάση 230V.
 I=V/R=230V/7666Ω=30mA

Η αντίσταση ενός ανθρώπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ηλικία, φύλλο, συναισθηματική κατάσταση, κούραση, αν είναι βρεγμένος, αν φοράει παπούτσια).


Η αντίσταση στη ροή του ρεύµατος συναντάται κυρίως στην επιδερµίδα. Σκληρό και ροζιασµένο δέρµα έχει αρκετά υψηλή αντίσταση, η οποία µειώνεται δραµατικά αν το δέρµα είναι ιδρωµένο


Ένας ξυπόλητος και βρεγμένος άνθρωπος μπορεί να έχει αντίσταση 1000Ω.
Αν βρεθεί σε δύο σημεία που επικρατεί διαφορά δυναμικού 50
V, τα οποία θεωρούνται ασφαλήτότε θα περάσει από μέσα του ρεύμα I=V/R=50V/1000Ω=0,05Α=50mA, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από τα 30mA ασφαλείας.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει τουλάχιστον 1666Ω, όπως προκύπτει από την παρακάτω σχέση: I=V/R=50V/1666Ω=230V/7666Ω=30mAΣε περιπτώσεις εξαιρετικής υγρασίας, ιδρώτα ή όταν το άτοµο δουλεύει σε περιορισµένο χώρο ακόµα και τα 50 Volts µπορεί να µην θεωρούνται ασφαλή.

2η περίπτωση- Μετασχηματιστής 


Η σχέση μεταφοράς ενός μετασχηματιστή είναι ίσος με 
V1/V2=W1(σπείρες πρωτεύοντος) / W2(σπείρες δευτερεύοντος)

Μετασχηματιστής 230V/24V έχει σχέση μεταφοράς 230V/24V=9,58
Ο αριθμός σπειρών ενός τέτοιου μετασχηματιστή  είναι :
W1=2300, W2=240 οπότε η σχέση μεταφοράς είναι πάλι 2300/240=9,58

Αν από σφάλμα γεφυρωθούν στο πρωτεύον 1300 σπείρες τότε

Ο λόγος μετασχηματισμού είναι: 
W1/W2=(2300-1300)/240=4,17 

Η τάση στο δευτερεύον V2 από 24V γίνεται 
V1/V2= 4,17 άρα V2=V1/4,17=230/4,17=55,1V που είναι μεγαλύτερη από τα 50V ασφαλείας