ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Αντικατάσταση μετασχηματιστή διανομής από τους εναερίτες της ΔΕΔΔΗΕ


Οι μικρότεροι μετασχηματιστές σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στους υποσταθμούς διανομής και τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τους καταναλωτές, περιγράφονται ως μετασχηματιστές διανομής .

Οι μετασχηματιστές διανομής είναι συσκευές οι οποίες μετατρέπουν ηλεκτρική ενέργεια από το επίπεδο μέσης τάσης  (από 10 kV έως 36 kV) συνήθως 20 KV σε επίπεδα τάσης κατάλληλα για οικιακά, εμπορικά και εν μέρει βιομηχανικά φορτία, δηλαδή 400V.

Η μέση ονομαστική ισχύς των μετασχηματιστών  διανομής του τομέα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι μεταξύ των 116 και 369 kVA ανάλογα με τη χώρα, με την πλειονότητα να έχει 250 kVA κι ένα μικρό ποσοστό 315 kVA.

Το ποσοστό των μετασχηματιστών που παθαίνουν βλάβη λόγω φυσικής γήρανσης είναι αρκετά μικρό.

Οι βλάβες είναι συνήθως αποτέλεσμα :

 - βραχυκυκλώματων
 - τοπικών υπερθερμάνσεων
 - σφαλμάτων του συστήματος μόνωσης (σφάλματα διηλεκτρικού)
 - βλαβών στον εξοπλισμό (μονωτήρες διέλευσης, μεταγωγείς λήψεων, σύστημα ψύξεως, αλεξικέραυνα, κλπ)

Η χρονική διάρκεια εξέλιξης της βλάβης εξαρτάται από το αίτιο που την προκάλεσε. Μια βλάβη μπορεί να δημιουργηθεί σε δευτερόλεπτα ή και να αναπτύσσεται σταδιακά σε χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάνει και χρόνια.

Έτσι, στην περίπτωση βραχυκυκλώματος, υπέρτασης ή κεραυνικού πλήγματος οι βλάβες εμφανίζονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα της τάξης των μερικών δευτερολέπτων. 
Τα τοπικά σφάλματα αναπτύσσονται σε βδομάδες ή και μήνες. 
Η υποβάθμιση της μόνωσης των τυλιγμάτων υψηλής τάσης πραγματοποιείται σε διάστημα μηνών ή και ετών.

Δείτε στο παρακάτω video τη διαδικασία αντικατάστασης καμένου μετασχηματιστή διανομής μετά από πτώση κεραυνού, από τους εναερίτες της ΔΕΔΔΗΕ, στην περιοχή Ιαλυσού Ρόδου


Και στο παρακάτω video την τοποθέτηση μετασχηματιστή διανομής με αερόκλειδο.