ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Εργασίες πολύ κοντά σε εναέριους ηλεκτροφόρους αγωγούς

Συχνά χρειάζεται να εκτελεστούν εργασίες πολύ κοντά σε εναέριους ηλεκτροφόρους αγωγούς, όπως π.χ. στήσιμο σκαλωσιών και αναβατορίων, διέλευση οχημάτων και γερανών ή εργασία σε οροφή κτηρίου κοντά στην οποία περνούν εναέριοι αγωγοί. 

Σε τέτοια περίπτωση σύμφωνα με ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή παροχής ηλεκτρισμού ώστε να μεριμνά για τη μετακίνηση των γραμμών ή για τη διακοπή της παροχής. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να γίνεται παρεμβολή μονωτικών (π.χ. ξύλινων) παραπετασμάτων με προειδοποιητικά σήματα μεταξύ των αγωγών και του χώρου εργασίας.

Στο παρακάτω video η έλλειψη μέτρων έφερε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του εργάτη. Το ρεύμα από το καλώδιο υψηλής τάσης περνάει μέσα από το μεταλλικό σωλήνα, διέρχεται στη συνέχεια μέσα από τα χέρια του εργάτη, διαρρέει όλο του το σώμα, εξέρχεται από τα πόδια του, περνάει στη μεταλλική σκάλα και κλείνει κύκλωμα μέσω της γης όπου πατάει η σκάλα.