ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εκρηκτικό περιβάλλον εννοούμε όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού και σκόνης με αέρα.
 Σε τέτοιες περιοχές πρέπει να εξαλείψουμε τις πηγές ανάφλεξης, επιφάνειες θερμές ή στατικού ηλεκτρισμού οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη στα παραπάνω μείγματα. 

Σε ένα άλλο άρθρο είχαμε γράψει για τις έννοιες και απαιτήσεις αντιεκρηκτικών εγκαταστάσεων

- Τα φωτιστικά σώματα 
πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου (αρματούρες με χονδρό γυαλί, ισχυρό πλέγμα, βίδες με χωνευτές τριγωνικές κεφαλές ώστε ν’ανοίγουν μόνο με ειδικό κλειδί και το σήμα της αντιεκρηκτικής κατασκευής Εx  ή εx.
 Οι ενδείξεις αυτές περιέχονται μέσα σε κύκλο ή εξάγωνο σχήμα αντίστοιχα.- Οι ηλεκτρικές γραμμές περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό και κατασκευάζονται με αντιεκρηκτικά καλώδια ή σωλήνες χαλύβδινους και αγωγούς Ν.Υ.Α.

- Τα κουτιά διακλαδώσεων τοποθετούνται στο μέτρο του δυνατού έξω από τέτοιους χώρους και αν τοποθετηθούν μέσα στο χώρο θα είναι αντιεκρηκτικά, με το παραπάνω σήμα. Οι αγωγοί πριν από την τοποθέτησή τους στο διακλαδωτήρα καλό είναι να συστρέφονται και να κολλιόνται μεταξύ τους για τον αποκλεισμό σπινθηρισμών. 


-Οι διακόπτες πρέπει να διακόπτουν όλους τους πόλους και να τοποθετούνται έξω από τους χώρους που παρουσιάζουν κινδύνους εκρήξεων. Στην περίπτωση που θα τοποθετηθούν διακόπτες μέσα σε τέτοιους χώρου, πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου με το σχετικό σήμα αντιεκρηκτικότητας.


-Πρέπει ν’αποφεύγεται η εγκατάσταση ρευματοδοτών μέσα σε τέτοιους χώρους. Ωστόσο για ειδικές περιπτώσεις υπάρχουν ρευματοδότες αντιεκρηκτικού τύπου και εύκαμπτα καλώδια κατάλληλα γι’αυτούς τους χώρους, όπως N.S.H. με τριπλή μόνωση. 
- Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να τοποθετούνται έξω από χώρους υποκείμενους σ’εκρήξεις. Όταν όμως τούτο είναι αδύνατο, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση αντιεκρηκτικών πινάκων με το σήμα της αντιεκρηκτικότητας  Εx  ή εx  μέσα σε κύκλο ή εξάγωνο σχήμα αντίστοιχα.
Απαγορεύεται η επέμβαση του ηλεκτρολόγου για την προσθήκη ηλεκτρικών οργάνων σε αντιεκρηκτικό πίνακα διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μην είναι πια αντιεκρηκτικός.
Τα αντιεκρηκτικά κιβώτια των ηλεκτρικών πινάκων πρέπει να κλείνουν αεροστεγώς και να βιδώνουν με βίδες που έχουν χωνευτά τριγωνικά κεφάλια, και ξεβιδώνουν μόνο με τη χρήση ειδικού χωνευτού τριγωνικού κλειδιού, ώστε 
ν’αποκλείεται το άνοιγμα από πρόσωπο μη ειδικευμένο σε τέτοιες κατασκευές.- Οι ηλεκτροκινητήρες πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, να τοποθετούνται σε μόνιμες θέσεις και να τροφοδοτούνται με υπόγειες γραμμές.  Το τμήμα της γραμμής που βγαίνει από το δάπεδο για να φθάσει στον κινητήρα, πρέπει να προστατεύεται με ενισχυμένο εύκαμπτο μονωτικό σωλήνα και κατάλληλα ρακόρ για αεροστεγή σύνδεση.


- Οι αυτόματοι διακόπτες πρέπει να είναι στεγανοί ελαίου, ώστε ν’αποκλείεται η δημιουργία σπινθήρων στον ελεύθερο αέρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά και εγχειρίδια χρήσης διαφόρων αντιεκρηκτικών προϊόντων υπάρχουν στα Ελληνικά και Αγγλικά στις ιστοσελίδες: www.array.gr www.ceag.de


Ας τα δούμε πιο αναλυτικά

πηγή:Μέρος της διπλωματικής εργασίας του Χρήστου Αυλωνίτη-Φοιτητή του ΕΜΠ- με θέμα <<Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης>>