ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑ


Οι ασφάλειες τοποθετούνται στο γενικό πίνακα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και την προστατεύουν από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα που ενδέχεται να εμφανιστούν.

Υπερφόρτιση είναι η μεγαλύτερη ένταση λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης συγκριτικά με την ένταση κανονικής λειτουργίας.

Βραχυκύκλωμα ονομάζεται η δημιουργία σε ένα κύκλωμα πολύ μικρής αντίστασης με αποτέλεσμα δημιουργίας πολύ μεγάλης έντασης ρεύματος, Αυτό έχει σαν συνέπεια το λιώσιμο των μονώσεων των αγωγών, καταστροφή των συσκευών και πυρκαγιά.


Ο Διακόπτης Διαφυγής Έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής ή αντιηλεκτροπληξιακό ή ηλεκτροστόπ ή RCD (Residual Current Device) ή FI-Schalter (Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen), είναι μια διάταξη κατάλληλα σχεδιασμένη για να ανοίγει τις επαφές της, όταν το ρεύμα διαρροής φθάνει ή ξεπερνάει μια προκαθορισμένη τιμή, υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες (ΕΛΟΤ HD 384/2004, άρθρο 531.2).

Δηλαδή, του ρεύματος που ρέει από μια ηλεκτρική εγκατάσταση προς τη γη (απευθείας ή µέσω ξένων αγώγιμων στοιχείων) χωρίς να υπάρχει σφάλμα μόνωσης.

Έτσι ώστε σε περίπτωση σφάλματος προς γη, να προστατεύει:

Τον άνθρωπο (για ΙΔn < 30 mA) από την άμεση αλλά και την έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση από πυρκαγιά (για ΙΔn < 300 mA), οφειλόμενη στη ροή ρευμάτων σφάλματος.
Το ρεύμα διαρροής μπορεί να προκληθεί από ελαττωματικές μονώσεις ηλεκτρικών συσκευών που οφείλονται σε φθορές, υπερβολικές φορτίσεις ή λανθασμένο χειρισμό των συσκευών.

Δείτε στο παρακάτω video την προσομοίωση της υπερφόρτισης και της διαρροής σε ένα κύκλωμα