ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια


Ο Όμιλος Cablel®  Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Ο Όμιλος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1950 ως παραγωγική μονάδα της τότε Βιοχάλκο και το 1973 απέκτησε νομική μορφή ως ανεξάρτητη θυγατρική με την επωνυμία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., διευρύνοντας τις παραγωγικές και εμπορικές της δραστηριότητες. 

Σήμερα, ο Όμιλος Cablel®  Ελληνικά Καλώδια αποτελείται από:

Την εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., η οποία λειτουργεί τρία εργοστάσια στη Βοιωτία που παράγουν καλώδια, σύρματα περιελίξεων καθώς και πλαστικά και ελαστομερή μείγματα. H Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. είναι θυγατρική της Viohalco S.A. με έδρα στις Βρυξέλλες, εταιρίας συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. 
Ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια επίσης, διατηρεί το εργοστάσιο της Fulgor A.Ε. στην Κόρινθο, που παράγει υποβρύχια καλώδια, καλώδια ισχύος, και ράβδους χαλκού και αλουμινίου, την Icme Ecab S.A., που κατασκευάζει ηλεκτρικά καλώδια και καλώδια τηλεπικοινωνιών με έδρα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας καθώς και την Lesco O.O.D.στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας.

Το ευρύ φάσμα των προϊόντων του Ομίλου, που πωλείται διεθνώς με το εμπορικό σήμα Cablel®επεκτείνεται σε καλώδια ισχύος με μόνωση PVC, EPR και XLPE (έως 500kV), καλώδια πλοίων και καλώδια ελεύθερα αλογόνων με χαμηλή εκπομπή καπνού, πυράντοχα καλώδια, καλώδια τηλεπικοινωνιών, σηματοδότησης και μεταφοράς δεδομένων με αγωγούς χαλκού ή οπτικές ίνες, καθώς και βραδύκαυστα, ελεύθερα αλογόνων πλαστικά και ελαστικά μείγματα και σύρματα περιελίξεων. Διατίθενται σύρματα και καλώδια σε ποικιλία διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, όπως VDE, CEI, NF, SEN, BS, UL, NEMA, JIS, ASTM, DIN και ELOT. Πολλά από τα προϊόντα του Ομίλου είναι πιστοποιημένα από τους οργανισμούς ELOT, BASEC, VDE, IMQ, NF-USE, NETWORK RAIL, KEMA, DNV και UL, ενώ όλα τα σύρματα περιελίξεων παράγονται και ελέγχονται με βάση το πρότυπο IEC 60317-0-1. Επιπρόσθετα οι πελάτες μπορούν επίσης να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο. 

Η τεχνική εμπειρία από κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως όπως η Viscas συνδυάζεται με τη συνεχή επένδυση σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την εξασφάλιση επιπέδων αποτελεσματικότητας και ποιότητας που ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι πιστοποιημένο με βάση το ISO 9001:2008, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το ISO 14001:2004 και το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με βάση το OHSAS 18001:2007. Η δέσμευση στην ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει συμβάλλει καθοριστικά στην καθιέρωση από τον Όμιλο Cablel®  Ελληνικά Καλώδια ισχυρής θέσης στη διεθνή αγορά. Το εξαιρετικά έμπειρο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Ομίλου επιδεικνύει ισχυρή δέσμευση στην τεχνολογική αριστεία και στην άριστη ποιότητα. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες των προϊόντων Cablel®  κάνουν σίγουρα μια αξιόπιστη επιλογή.
Χαρτοφυλάκιο προϊόντων Ομίλου Cablel® Ελληνικά Καλώδια 
 • Καλώδια ισχύος
  • καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων 
  • καλώδια ελέγχου 
  • καλώδια βιομηχανικών εφαρμογών και εξωτερικών εγκαταστάσεων 
  • καλώδια βραδύκαυστα-πυράντοχα-ελεύθερα αλογόνων
  • καλώδια μέσης τάσης 
  • καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης 
  • αγωγοί χαλκού για εφαρμογές γείωσης και εναέριοι αγωγοί χαλκού (Cu), αλουμινίου (Al), ACSR και ACSS
  • πυράντοχα καλώδια για πλοία και θαλάσσιες εφαρμογές
  • ράβδοι χαλκού και αλουμινίου

 • Καλώδια τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων 
  • Καλώδια μετρήσεων και ελέγχου 
  • Καλώδια αγωγών χαλκού: συμβατικά τηλεφωνικά καλώδια - καλώδια τηλεφωνικών κέντρων  
  • καλώδια μεταφοράς δεδομένων - τηλεφωνικά καλώδια υψηλών συχνοτήτων
  • Καλώδια οπτικών ινών (μονότροπων και πολύτροπων): υπόγεια καλώδια διηλεκτρικής, σε σωλήνες – υπόγεια καλώδια διηλεκτρικής, άμεσης ταφής (οπλισμού χάλυβα), υπόγεια καλώδια διηλεκτρικής, με προστασία ενάντια στα τρωκτικά – καλώδια LSZH εσωτερικής εγκατάστασης (central tube or tight buffered)
  • Καλώδια εναέριας εγκατάστασης (μεγέθους “8” ή ADSS)
  • Καλώδια σηματοδότησης και σιδηροδρομικής σηματοδότησης 

 • Υποβρύχια καλώδια 
  • Καλώδια μέσης και υψηλής / υπερυψηλής τάσης 
  • Σύνθετα καλώδια μέσης και υψηλής / υπερυψηλής τάσης με ενσωματωμένα καλώδια οπτικών ινών 
  • Καλώδια οπτικών ινών

 • Πλαστικά και ελαστικά μείγματα 
  • Πλαστικά με βάση το PVC
  • Πλαστικά με βάση τις πολυολεφίνες
  • Ελαστομερή
 • Σύρματα περιελίξεων 
  • Σύρματα περιελίξεων για ηλεκτροκινητήρες και μετασχηματιστές
  • Σύρματα χαλκού για εφαρμογές γείωσης και κυτιοποιία 

Εφαρμογές: 
 • Τα καλώδια χρησιμοποιούνται σε: 
  • Κτίρια
  • Εξωτερικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εφαρμογές 
  • Δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
  • Εγκαταστάσεις με ειδικές απαιτήσεις 
  • Πλοία και θαλάσσιες εφαρμογές 
  • Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα μεταφοράς δεδομένων 
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
  • Διασυνδέσεις νησιών με ηπειρωτικά συστήματα
  • Διασυνδέσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων

 • Τα σύρματα περιελίξεων χρησιμοποιούνται σε:
  • Μετασχηματιστές 
  • Κινητήρες– γεννήτριες 
  • Μικρούς κινητήρες 
  • Ρελέ – πηνία 
  • Αυτοστήρικτες περιελίξεις για αποφυγή εμποτισμού με βερνίκι


 • Τα μείγματα χρησιμοποιούνται σε:
  • Παραγωγή καλωδίων 
  • Παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων μεταφοράς νερού 
  • Παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων σπιράλ 
  • Παραγωγή σκληρών εύκαμπτων σωλήνων για ηλεκτρολογικό υλικό 
  • Πλαστικές και ελαστικές σόλες 
  • Εύκαμπτα ελαστικά και πλαστικά προφίλ 
Παραγωγικές μονάδες

Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνει τρεις κύριες μονάδες παραγωγής καλωδίων, μία μονάδα παραγωγής συρμάτων περιελίξεων, μία μονάδα παραγωγής μειγμάτων πλαστικών και ελαστικών καθώς και μία υποστηρικτική μονάδα παραγωγής ξυλείας και ξύλινων προϊόντων συσκευασίας. 

Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου Cablel Ελληνικά καλώδια είναι κατανεμημένες σε τρεις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία) ως ακολούθως:


Μπείτε στο site του ομίλου