ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Διακόπτης διαρροής RCBO με πρόσθετη προστασία απουσίας ουδετέρου και γείωσης


Χαρακτηριστικά

Ο διακόπτης διαρροής C60H RCBO, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του, παρέχει προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα, διαρροή και απουσία ουδετέρου και γείωση.

Η ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα είναι χαρακτηριστικής C, το ονομαστικό του φορτίο είναι 6-10-16-20-32-45Α και με ευαισθησία στο ρεύμα διαρροής της τάξης 10-30-100mA. Βγαίνει σε τύπους ΑC και Α στα 10ΚΑ.

Δείτε τα χαρακτηριστικά του:

Είναι αυτός ο τύπος ΔΔΕ σύμφωνος με τον ΕΛΟΤ HD384;

Ο ΕΛΟΤHD384 λέει στην παράγραφο 531.2.1.1


Η διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την τάση της γραµµής ή την τάση µιας βοηθητικής πηγής και πρέπει να εξασφαλίζει την απόζευξη όλων των ενεργών αγωγών του προστατευόµενου κυκλώµατος µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Τµήµα 461.

Ο συγκεκριμένος ΔΔΕ δεν διακόπτει ουδέτερο παρά μόνο τη φάση. Άρα δεν είναι επιτρεπτή η χρήση του στην Ελλάδα με βάση το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Επίσης να αναφέρω ότι αυτό το ηλεκτρολογικό υλικό έχει απαγορευτεί στην Κύπρο  από τον 07.2017 από το αρμόδιο Υπουργείο τους


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ


Από την τεχνική περιγραφή του δείχνει πράγματι να διακόπτει το κύκλωμα που τροφοδοτεί σε περίπτωση διακοπής ουδετέρου αλλά αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα  σε σχέση με τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν.

(Να ευχαριστήσω τον Κο Γιώργο Σαρρή για τις πληροφορίες που μου έδωσε σχετικά με την απαγόρευση του συγκεκριμένου υλικού στην Κύπρο)