ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ


Το ΥΠΕΝ έδωσε στις 9 Μαίου 2017 στη δημοσιότητα το ΦΕΚ με την απόφαση που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών από αυτοπαραγωγούς µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού.

Με το σύστημα του net metering ο αυτοπαραγωγός διαθέτει στο σύστημα την περίσσεια ενέργειας που προκύπτει αφού καλύψει τις δικές του ανάγκες ή, σε περίπτωση που η αυτοπαραγωγή δεν επαρκεί, απορροφά από το σύστημα την ενέργεια που λείπει.
Με τη νέα απόφαση καθιερώνεται και ο εικονικός συμψηφισμός που επιτρέπει την εφαρμογή του net metering και για εγκαταστάσεις παραγωγής – κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο και δεν συνδέονται ηλεκτρικά – θα πρέπει όμως να βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.
Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό ΑΠΕ αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τον σταθμό ΑΠΕ είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική περιοχή.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούν πλέον και οι αγρότες να συμψηφίσουν περισσότερες από μία καταναλώσεις, που ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες μακριά από τις εκμεταλλεύσεις τους και με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τις περιπτώσεις καλλιεργιών που εμφανίζουν υψηλή μεταβλητικότητα στην κατανάλωση ενέργειας ανά έτος.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών-αυτοπαραγωγών. Σε δεύτερο χρόνο ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός θα επεκταθεί καλύπτοντας και άλλες τεχνολογίες, πέρα από τα φωτοβολταϊκά.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών από αυτοπαραγωγούς, µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού.

Στις εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ισχύουν τα εξής:

-Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp.

-Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp.

-Η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που θα εγκατασταθεί  στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp.

Στις εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο δίκτυο των μη διασυνδεδεμένων νησιών, ισχύουν τα εξής:

-Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή των 20 kWp αντίστοιχα.

-Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των καταναλώσεων, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή των 20 kWp αντίστοιχα.

-Η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που θα εγκατασταθεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά εκτός της Κρήτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 20 kWp, και ειδικά για την Κρήτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 kWp.