ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Διακόπτες διαρροής τύπου F και Β Η λύση για τροφοδοσία ρυθμιστών στροφών (drives)


Στην εποχή μας, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν ρυθμιστές στροφών (drives) γίνονται όλο και περισσότερες, τόσο σε οικιακές όσο και σε επαγγελματικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι ρυθμιστές στροφών είναι μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μεταβολή των στροφών ηλεκτρικών κινητήρων μέσω της μεταβολής της συχνότητας από 10 έως και 1.000 Hz.
Η μεταβολή των στροφών ενός κινητήρα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της λειτουργίας του φορτίου με το οποίο είναι συνδεδεμένο, όπως π.χ. τη μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής του κάδου ενός πλυντηρίου οικιακής χρήσης ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης ή της παροχής αέρα σε μια εφαρμογή κλιματιστικών μονάδων.

Τα οφέλη όμως της χρήσης ενός ρυθμιστή στροφών μπορεί να είναι πολλαπλά για ένα κινητήρα αφού εξασφαλίζεται η ομαλή εκκίνηση του με μικρό ρεύμα, η ομαλή του πέδηση, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας αφού ένας κινητήρας που οδηγείται μέσω ενός drive, όταν περιορίζονται οι στροφές περιστροφής του, απορροφά σημαντικά λιγότερο ρεύμα. Επομένως η χρήση ρυθμιστών στροφών (drives) αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο μέσο σε όλες τις σύγχρονες ηλεκτρικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και σε πολλές σύγχρονες λευκές οικιακές συσκευές.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι από τα πλυντήρια (ρούχων και πιάτων) και τα οικιακά κλιματιστικά (split units) έως και τους ανελκυστήρες, τους ταινιόδρομους, τις αντλίες, τους αναδευτήρες αλλά και τα σύγχρονα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές μονάδες παραγωγής.

Το φαινόμενο των ανεπιθύμητων αποζεύξεων σε διακόπτες διαρροής που τροφοδοτούν ρυθμιστές στροφών.

Παρόλη τη χρησιμότητα των ρυθμιστών στροφών στην καθημερινότητά μας, έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα ομαλής λειτουργίας όταν στη γραμμή τροφοδοσίας υπάρχει συνδεδεμένος διακόπτης διαρροής (ΔΔΕ). Το πιο διαδεδομένο πρόβλημα είναι αυτό των ανεπιθύμητων αποζεύξεων (unwanted tripping) όταν τροφοδοτούμε μια γραμμή που διαθέτει ρυθμιστή στροφών, μέσω ενός διακόπτη διαρροής που είναι κατηγορίας AC ή A. 
Τα προβλήματα αυτά πολλές φορές δυσκολεύουν τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και τους μηχανικούς και τους αποτρέπουν από την επιλογή ρυθμιστών στροφών.

 Η λύση σε αυτό το πρόβλημα, έρχεται από την ABB η οποία παρουσιάζει τους διακόπτες διαρροής τύπου F (Frequency) και τύπου Β που έχουν εξελιχθεί για να μπορούν να ανιχνεύουν ρεύματα διαρροής υψηλής συχνότητας (έως και 1 kHz) σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται ρυθμιστές στροφών (drives). Οι διακόπτες διαρροής αυτοί έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου IEC/EN 62423 που απαιτεί τη δοκιμή τους σε ρεύματα διαρροής υψηλής συχνότητας.
Ένας κόσμος γεμάτος επιλογές

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων εγκαταστάσεων τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω των εξελίξεων που έχουν προκύψει στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τη διαδεδομένη χρήση ηλεκτρονικών από τον φωτισμό και τις λευκές συσκευές, έως τις πιο πολύπλοκες βιομηχανικές εφαρμογές, έχει οδηγήσει τον όμιλο της ABB στην εξέλιξη των διακοπτών διαρροής που στοχεύουν στην παροχή μίας εξειδικευμένης λύσης ανάλογα με το είδος των φορτίων που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε.

Επειδή η προστασία από ρεύματα διαρροής είναι προτεραιότητα σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση, η ABB προσφέρει διακόπτες διαρροής με ευαισθησία από 30 έως και 300 mA και δυνατότητα ανίχνευσης ρευμάτων διαρροής απλής ημιτονοειδούς μορφής (τύπος AC), ημιτονοειδούς μορφής με DC συνιστώσες (τύπου A), με αντοχή σε ανεπιθύμητες αποζεύξεις (τύπου A-ΑPR), με δυνατότητα ανίχνευσης ρευμάτων υψηλής συχνότητας έως 1 kHz για τροφοδοσία μονοφασικών ρυθμιστών στροφών (τύπου F) ή με δυνατότητα ανίχνευσης DC ρευμάτων διαρροής (τύπου B).