ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Παράγοντες επίδρασης στο ονομαστικό ρεύμα αυτόματης ασφάλειας


Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και των συνθηκών εγκατάστασης στο ονομαστικό ρεύμα του μικροαυτόματου

Οι αυτόματες ασφάλειες είναι μηχανισμοί που παρεμβάλλονται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με σκοπό να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση ή σε επιμέρους κυκλώματα της εγκατάστασης, όταν εμφανιστούν μεγάλες τιμές ρεύματος που οφείλονται σε βραχυκύκλωμα ή σε υπερφόρτωση ώστε να προστατεύσουν τις γραμμές της ηλεκτρικής εγκατάστασης.


Αποτέλεσμα εικόνας για αυτοματη ασφαλεια

Τα διμεταλλικά των αυτομάτων ρυθμίζονται για συγκεκριμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση εμφάνισης υψηλότερων θερμοκρασιών περιβάλλοντος π.χ μέσα σε πίνακες λόγω απωλειών θερμότητας, επιβάλλεται η μείωση του φορτίου των αυτομάτων.

Αυτόματοι μέσα σε πίνακα που καταλαμβάνουν μια σειρά και λειτουργούν ταυτόχρονα πρέπει να φορτίζονται κατά 15% λιγότερο από την ονομαστική τους ένταση.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εγκαταστάσεις των πινάκων, ώστε αυτόματες ασφάλειες με υψηλές και διαρκείς εντάσεις να μη βρίσκονται δίπλα-δίπλα ( πρόβλημα θερμικής αλληλεπίδρασης)
Αν οι αυτόματοι καταλαμβάνουν δύο σειρές του πίνακα τότε πρέπει να φορτίζονται κατά 20% λιγότερο από την ονομαστική τους ένταση.
Βέβαια οι εταιρείες δίνουν πίνακες της ονομαστικής έντασης In των αυτόματων ασφαλειών ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χαρακτηριστικές B, C και D, Κ, Ζ.

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί μερικές φορές ο μικροαυτόματος αντιδρά, ενώ με βάση το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος που τροφοδοτεί δεν θα έπρεπε


Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Η ονομαστική ένταση In όλων των μικροαυτομάτων, αναφέρεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C για τις χαρακτηριστικές K και Z και για 30 °C για τις χαρακτηριστικές B, C και D.

Οποιαδήποτε απόκλιση της θερμοκρασίας από τις ονομαστικές τιμές εντός των ορίων  -40 °C και 70 °C, επηρεάζει την ονομαστική ένταση In. Οι τιμές που παίρνει το In για κάθε τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος, φαίνονται στον πίνακα της ΑΒΒ που ακολουθεί:
Γειτονικές συσκευές

 Όταν υπάρχουν μικροαυτόματοι σε σειρά ο ένας δίπλα στον άλλο, λόγω της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται, επηρεάζεται η ικανότητα διακοπής του κάθε μικροαυτομάτου. Ανάλογα με το πόσες συσκευές εφάπτονται πολλαπλασιάζουμε το συντελεστή Fm με το ονομαστικό ρεύμα In των μικροαυτομάτων.
Δείτε τον πίνακα που δίνει η ΑΒΒ


Επίδραση του υψόμετρου και της συχνότητας ρεύματος στο ονομαστικό ρεύμα του μικροαυτόματου


Η ικανότητα διακοπής των μικροαυτομάτων επηρεάζεται και από δύο άλλους παράγοντες που είναι το υψόμετρο και η συχνότητα του ρεύματος
Για υψόμετρο έως 2.000 m, οι μικροαυτόματοι διατηρούν τα ονομαστικά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Πάνω από αυτό το ύψος, οι ιδιότητες της ατμόσφαιρας μεταβάλλονται από άποψη σύνθεσης, διηλεκτρικής ικανότητας, ψυκτικής ικανότητας και πίεσης, επηρεάζοντας τις επιδόσεις των μικροαυτομάτων διακοπτών. Ουσιαστικά όταν αυξάνεται το υψόμετρο παρατηρείται μείωση στην ονομαστική ικανότητα διακοπής των μικροαυτομάτων.Η ονομαστική συχνότητα λειτουργίας των μικροαυτομάτων είναι μεταξύ 50 και 60 Hz. Όσο αυξάνεται η συχνότητα λειτουργίας αυξάνεται και η ικανότητα διακοπής βάσει συγκεκριμένων συντελεστών που φαίνονται στον πίνακα της ΑΒΒ που ακολουθεί.