ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ PYTHON


Η Python είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό Γκβίντο βαν Ρόσσουμ (Guido van Rossum) το 1990.
Είναι πολύ δυνατή γλώσσα προγραμματισμού (μπορείτε να φτιάξετε πολλά πράγματα) και αρκετά εύκολη για να ξεκινήσει κάποιος. Οπότε λοιπόν, προτείνεται σε αρχάριους χρήστες που θέλουν να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό. 
H αναγνωσιμότητα του κώδικά της, η ευκολία χρήσης της και το συντακτικό της επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκφράσουν έννοιες σε λιγότερες γραμμές κώδικα απ'ότι θα ήταν δυνατόν σε γλώσσες όπως η C++ ή η JavaΔιακρίνεται λόγω του ότι έχει πολλές βιβλιοθήκες που διευκολύνουν ιδιαίτερα αρκετές συνηθισμένες εργασίες και για την ταχύτητα εκμάθησης της.


2. Παρακάτω θα βρείτε μία σειρά 17 μαθημάτων στο YouTube από τον χρήστη Jimkokko5 για την Python όπου με απλό και μεταδοτικό τρόπο προσπαθεί να σας βάλει στον κόσμο του προγραμματισμού.

Εισαγωγή - Μαθήματα Προγραμματισμού σε PythonPrint - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #2Console/Terminal - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #3


If Statement - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #4


Input - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #5


Methods - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #6


Modules - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #7


Συναρτήσεις - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #8


Λίστες - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #9


Loops - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #10


Λεξικά - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #11


Try-Except & Argv - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #12


Celsius-Fahrenheit Converter Pt. 1 - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #13


Celsius-Fahrenheit Converter Pt. 2 - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #14


Quicksort (Αναδρομή) Pt. 1 - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #15


Quicksort (Αναδρομή) Pt. 2 - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #16


Αντικειμενοστρέφεια - Μαθήματα Προγραμματισμού σε Python #17