ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ TDR - ΑΝΑΚΛΑΣΙΜΕΤΡΑ, ΗΧΟΠΑΛΜΟΜΕΤΡΑ, ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΣ

Τα ανακλασίμετρα ή ηχοπαλμόμετρα (TDR) (Time Domain Reflector) χρησιμοποιούνται για την εύρεση βλαβών σε μεταλλικά καλώδια (ηλεκτρικά, τηλεφωνικά,LAN, CATV-τηλεόρασης και ηλεκτρικά).

Εάν το καλώδιο έχει τουλάχιστον δυο αγωγούς και δη μεταλλικούς μπορεί να ελεγχθεί από ένα TDR. Tα TDR ανιχνεύουν βλάβες και μετράνε/ ελέγχουν όλους τους τύπους των συνεστραμμένων και ομοαξονικών καλωδίων, εναέριων και υπόγειων.

Που χρησιμοποιούνται

Τα ηχοπαλμόμετρα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό σφαλμάτων σε όλους τους τύπους καλωδίων. Μπορεί να εντοπίσουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά προβλήματα καλωδίων όπως σφάλματα θωράκισης, κομμένοι αγωγοί, χαλαροί σφικτήρες, εμποτισμός με υγρασία, βραχυκυκλωμένοι αγωγοί όπως και μια ποικιλία άλλων σφαλμάτων.
Η ταχύτητα και η ακρίβεια του κάνει το TDR την προτιμούμενη σήμερα μέθοδο εντοπισμού σφαλμάτων στα καλώδια.

Πως λειτουργούν

To ΤDR λειτουργεί στην ίδια αρχή με το Radar. Ένας παλμός ενέργειας εκπέμπεται στο καλώδιο. Όταν ο παλμός φθάσει στο τέλος του καλωδίου ή σε μια βλάβη κατά μήκος του ένα μέρος ή όλη η ενέργεια του παλμού αντανακλάται πίσω στο όργανο. Το TDR μετρά το χρόνο που παίρνει το σήμα να ταξιδεύσει κατά μήκος του καλωδίου, να εντοπίσει το πρόβλημα και να ανακλαστεί πίσω. 
Τα σύγχρονα TDR μετατρέπουν το χρόνο σε απόσταση και απεικονίζουν την πληροφορία είτε σαν κυματομορφή είτε σαν απόσταση του σφάλματος από το όργανο.Το είδος της βλάβης αναγνωρίζεται εύκολα από το σχήμα του ανακλώμενου παλμού που απεικονίζεται στην οθόνη του TDR, μαζί με την απόσταση της βλάβης από την αρχή του καλωδίου. Ολα τα ανακλασίμετρα μετρούν επιπλέον το μήκος καλωδίων (σε καρούλια, απλωμένα κλπ).

Ποιες κατηγορίες 
TDR υπάρχουν

Τα TDR διακρίνονται ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία είναι σχεδιασμένα, έτσι έχουμε: 

• Καλώδια ισχύος : 1550Τ
• Τηλεφωνία : 1550Τ600033001270A6000DSL
• Πολλαπλών εφαρμογών : 1270A1550Τ
• Καλωδιακή τηλεόραση CATV : 3200, 1205CXA, 1270A1550Τ

Εντοπισμός Πορείας και Σφαλμάτων Καλωδίων Δημοτικού Φωτισμού

Είναι αρκετά δύσκολο να πάρουμε πληροφορίες για θαμμένους αγωγούς και καλώδια κοινής ωφέλειας. Συχνά αλλάζει η τοπογραφία του χώρου ενώ σχέδια και τυχόν άλλες πληροφορίες που ίσως να υπάρχουν μπορεί να είναι λανθασμένα ή ανεπαρκή.
Είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη τεχνική προκειμένου να πάρουμε πληροφορίες από το υπέδαφος.

Η λύση εξασφαλίζεται με τη χρήση ενός παλμοηχόμετρου το οποίο από μόνο του ή σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρομαγνητικό εντοπιστή της πορείας και του βάθους του καλωδίου παρέχει αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα.

Το παλμοηχόμετρο (1550T) είναι ένα φορητό όργανο παλάμης, με ευκρινή οθόνη, κατάλληλο για τον έλεγχο καλωδίων ισχύος, τηλεπικοινωνιών, CATV με μήκος έως 3000 μέτρα. Αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο εντοπισμού της θέσης ενός σφάλματος όπως βραχυκύκλωμα ή διακοπή. Στην οθόνη του απεικονίζει το μήκος του καλωδίου στο οποίο εντοπίζει το πρόβλημα.

 Ο ηλεκτρομαγνητικός εντοπιστής (CAT4 - Genny4) αποτελούμενος από πομπό και δέκτη ιχνηλατεί με ακρίβεια την πορεία και το βάθος του θαμμένου καλωδίου ορίζοντας με ακρίβεια τη θέση του βελτιώνοντας την ασφάλεια στο χώρο των εργασιών και προστατεύοντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.  
Η συνδυαστική χρήση των δυο οργάνων είναι μια εύκολη και ασφαλής τεχνική με μεγάλα οφέλη. Το ηχοπαλμομετρο μας δίνει την απόσταση του καλωδίου στην οποία εντοπίζει το σφάλμα και αν η πορεία του καλωδίου δεν είναι γνωστή ο εντοπιστής την ιχνηλατεί και μπορούμε από την επιφάνεια με ακρίβεια να βρούμε το σφάλμα.

  • Ελαχιστοποιεί το κόστος επισκευής και συντήρησης.
  • Ελαχιστοποιεί την ενόχληση των δημοτών, των καταστημάτων και των επισκεπτών από εκτεταμένες εκσκαφές.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο χρεώσεων και αποθεμάτων καλωδίων.

πηγή:kavouras.net