ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα προβλήματα σε πετρελαιομηχανές, λόγω της διάβρωσης του καυσίμου μέσα στην δεξαμενή. Σύμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα και οδηγίες (EN 590:2009, 2009/30/EC) το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να περιέχει βιοντήζελ σε ποσοστό 7%.

Όμως η ύπαρξη του βιοντήζελ συμβάλει σημαντικά στην ταχεία δημιουργία μυκητολάσπης, αν το πετρέλαιο δεν καταναλωθεί εντός 6 μηνών από την αγορά του. Η διαδικασία επιταχύνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 
Επίσης επιταχύνεται όταν μέσα στην δεξαμενή συγκεντρώνεται και παραμένει νερό λόγω συμπύκνωσης της υγρασίας του αέρα ή εισρροής του με άλλο τρόπο. 
Η μυκητολάσπη προξενεί προβλήματα λειτουργίας στα κυκλώματα καυσίμου, και εμφανίζεται εντονότερα σε μηχανήματα εποχικά ή εφεδρικά στα οποία το καύσιμο παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα αποθηκευμένο.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων στα μηχανήματα μας (εφεδρικά Η/Ζ, πετρελαιοκίνητα πυροσβεστικά κλπ) ;

1. Να καταναλώνεται το πετρέλαιο εντός 6 μηνών ή να αντικαθίσταται με φρέσκο (η μόνη σίγουρη λύση πρός το παρόν).

2. Η δεξαμενή (εφόσον είναι υπαίθρια) να ειναι θερμομονωμένη και στεγασμένη προς αποφυγή αυξημένης θερμοκρασίας στο πετρέλαιο. 

3. Η δεξαμενή να είναι καλά στεγανοποιημένη, να διατηρείται γεμάτη προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων υγρασίας και να έχει βάνα απο την οποία να γίνεται τακτική εξυδάτωση. 

4. Nα γίνεται περιοδικός έλεγχος δείγματος πετρελαίου από την δεξαμενή (πχ. κάθε 2-3 μήνες και το καλοκάιρι συχνότερα). Θολότητα, κακοσμία, έντονη οσμή διαλύτη, κολλώδης υφή είναι ενδείξεις διάβρωσης και απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων πριν προκληθεί ζημιά στην μηχανή. 

5. Να γίνεται περιοδικός προληπτικός καθαρισμός του πετρελαίου με συσκευές καθαρισμού με ανακύκλωση (πχ. κάθε 3-6 μήνες). Η διαδικασία καθαρισμού του καυσίμου με ανακύκλωση, αφαιρεί το νερό και τα σωματίδια, συμβάλει στην διατήρηση καθαρότερης δεξαμενής, δεν σκοτώνει όμως τους μύκητες.
Και φυσικά ... προσέχουμε από που αγοράζουμε πετρέλαιο και κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραλαβή !