ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Η πρόοδος των ΑΠΕ σε σχέση με τους εθνικούς στόχουςΤην ώρα που σε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της κάθε χώρας, εν ονόματι και της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, και αρκετές είναι οι χώρες που θέτουν ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους, αξίζει να δούμε πως εξελίσσεται η πορεία των ΑΠΕ στη χώρα μας, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της απόφασης για το 2020.
Από τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για την εγκατεστημένη ισχύ (σε MW) των διάφορων τεχνολογιών προκύπτει η εξής εικόνα:
Νοέμβριος 2016Στόχος 2014Στόχος 2020
Αιολικά236740007500
Βιομάζα - Βιοαέριο57200350
Ηλιοθερμικά-120250
Υδροηλεκτρικά339237004650
Φωτοβολταϊκά222915002200
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως, ενώ σε ότι αφορά τα φ/β ο στόχος που έχει τεθεί για το 2020 έχει επιτευχθεί ήδη, σε όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες μένει ακόμα αρκετή απόσταση να διανυθεί. Μάλιστα, η υστέρηση δεν αφορά μόνο τους στόχους για το μέλλον, αλλά και τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2014, που, παρότι πέρασαν πλέον 2 ολόκληρα χρόνια, δεν έχουν ακόμα πιαστεί.
Εξαίρεση και ως προς αυτό αποτελούν τα φ/β, στα οποία ο στόχος για το 2014 είχε επιτευχθεί ήδη από τα τέλη του 2012, αν συμπεριληφθούν και τα φ/β στέγης
Ξεχωρίζει, βέβαια, η ιδιαίτερα μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζεται στα αιολικά (σημειώνουμε ότι στα παραπάνω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και τα θαλάσσια αιολικά).
Σε βιομάζα-βιοαέριο πολύ λίγα έχουν γίνει, ενώ τα ηλιοθερμικά απουσιάζουν παντελώς μέχρι σήμερα.
Χρειάζεται, βέβαια, να γίνουν και κάποιες απαραίτητες διακρίσεις, ώστε η αποτύπωση της εικόνας να είναι πιο πλήρης.
Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά ισχύουν τα εξής:
ΦωτοβολταϊκάΝοέμβριος 2016Στόχος 2014Στόχος 2020
Αγροτικά Φ/Β287500750
Λοιπές εγκαταστάσεις194210001450
Προκύπτει λοιπόν ότι, ενώ ο συνολικός στόχος για τα φ/β έχει επιτευχθεί, υπάρχει ακόμα σημαντική απόκλιση σε σχέση με τα αγροτικά φ/β (η αναφορά έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις από επαγγελματίες αγρότες της περίπτωσης (β) της παρ.6 του αρθ.15 του ν.3851/2010), όπου μάλιστα παρουσιάζεται υστέρηση και ως προς το στόχο για το 2014.
Η δεύτερη διευκρίνιση έχει να κάνει με τα υδροηλεκτρικά, καθώς εδώ θα πρέπει κανείς να ξεχωρίσει δυο μεγάλες κατηγορίες:
ΥδροηλεκτρικάΝοέμβριος 2016Στόχος 2014Στόχος 2020
Μικρά (0-15MW)223300350
Μεγάλα (>15MW)316934004300
Όμως, όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία, οι νέοι, αναθεωρημένοι προς τα πάνω, στόχοι που έχουν τεθεί δεν είναι διόλου εύκολο να επιτευχθούν.
Μένει να δούμε αν τα διάφορα νέα σχέδια που έχουν εκπονηθεί, αλλά και όσα θα προχωρήσουν μέσα στην επόμενη τριετία, θα πετύχουν ως προς τους στόχους αυτούς, επιτυγχάνοντας να κινητοποιήσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις.


πηγή:http://www.4green.gr/