ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Τι προσέχουμε όταν τοποθετούμε πολλά ρελέ διαρροής

Αν στον πίνακα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης θέλουμε να βάλουμε εκτός του γενικού ρελέ διαρροής και άλλα επιμέρους μετά από αυτό (σε σειρά), τότε σε περίπτωση διαρροής σε ένα επιμέρους ρελέ, δεν μας εξασφαλίζεται το ποιο θα πέσει πρώτο. Δηλαδή δεν θα έχουμε επιλεκτική προστασία.
Επιλεκτική προστασία έχουμε όταν σε περίπτωση σφάλματος διακόπτει πρώτη η ασφαλιστική διάταξη που βρίσκεται πιο κοντά πριν το σφάλμα.
Για να πετύχουμε επιλεκτική προστασία σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το γενικό ρελέ διαφυγής να είναι τύπου S με χρονοκαθυστέρηση.

Στην περίπτωση που δεν έχω γενικό ρελέ διαρροής και χωρίσω τα κυκλώματα της εγκατάστασης σε ομάδες και στην κάθε ομάδα βάλω χωριστό ρελέ διαρροής, θα πρέπει να προσέξω το εξής: όλα τα ρελέ διαρροής θα παίρνουν στην είσοδο ουδέτερο από την παροχή άλλά στην έξοδο θα δίνουν ουδέτερο μόνο στα κυκλώματα που προστατεύει το καθένα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει διαχωρισμός των ουδετέρων των ρελέ διαφυγής. Αν δεν γίνει αυτό, κάποιο ή κάποια ρελέ διαρροής θα ανιχνεύουν διαρροή  και θα πέφτουν χωρίς να υπάρχει σφάλμα.