ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Αυτόματη επανεκκίνηση κινητήρα μετά από σύντομη διακοπή και επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας

Σε κάποιες περιπτώσεις θέλουμε σε μια σύντομη διακοπή και επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας να μην έχουμε μόνιμο σταμάτημα του κινητήρα αλλά αυτόματη επανεκκίνηση του κινητήρα μετά από αυτή τη σύντομη διακοπή και επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τη χρησιμοποίηση ενός χρονικού delay off Να θυμίσουμε τη λειτουργία ενός χρονικού delay off:

Τα πιο συνηθισμένα από τα χρονικά αυτά έχουν τις επαφές Α1-Α2-Β1. Tα A1-A2 θα πρέπει να έχουν μόνιμη τάση. Όταν πάρει τάση το Β1 του delay off τότε οι επαφές του θα αλλάξουν κατάσταση αμέσως (συνήθως έχει μια ΝΟ και μια NC).
Όταν κόψουμε την τάση από
το Β1 τότε οι επαφές του θα αλλάξουν κατάσταση μετά από το χρόνο που το έχουμε ρυθμίσει.

Ένα χρονικό delay off είναι το Hager EZN002 

Στο παραπάνω κύκλωμα εάν πατήσω το μπουτόν start (για όσο όμως χρόνο έχω ρυθμίσει το χρονικό) τότε θα ενεργοποιηθεί το ρελέ ισχύος Κ1Μ το οποίο τροφοδοτεί τον κινητήρα με αποτέλεσμα αυτός να εκκινήσει.
Επίσης θα πάρει τάση και το χρονικό
(t1) delay off και η ανοικτή επαφή του 15-18 θα κλείσει παίζοντας το ρόλο της αυτοσυγκράτησης για το πηνίο του ρελέ Κ1Μ.

Εάν κοπεί η τάση για χρόνο μικρότερο από αυτόν που έχουμε ρυθμίσει το χρονικό και επανέλθει τότε το χρονικό δεν θα αλλάξει κατάσταση και με την επαναφορά της τάσης ο κινητήρας θα εξακολουθήσει να δουλεύει.


Εάν κοπεί η τάση για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που έχουμε ρυθμίσει το χρονικό και επανέλθει τότε το χρονικό θα αλλάξει κατάσταση και η επαφή του t1 (15-18) θα ανοίξει με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί και το ρελέ ισχύος Κ1Μ και ο κινητήρας να σταματήσει.
Σε αυτή την περίπτωση μετά την επαναφορά της τάσης θα πρέπει να ξαναπατήσω το
μπουτόν start