ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΦΟΡΗΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΟΙΚΙΑΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ                                          220-240V AC/50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ                                      3VA
ΜΠΑΤΑΡΙA (Ni-Cd)                                                            3,6V/1Ah
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ                                  Από υπερφόρτιση και βαθειά εκφόρτιση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ           Ενδεικτικό LED φόρτισης μπαταρίας, πλήκτρο ελέγχου (TEST)
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ                                                           24 ώρες
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ρυθμιζόμενη)                                             4-14 ώρες
ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                         12 λευκά LED
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ                                                    δίκτυο: 40lm / εφεδρεία: 23-80lm (μέγιστη)        
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ                         IP 20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ   EN 60598-1, EN 60598-2-4, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                      0 έως 40 oC
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ                                                                 μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ                                        Bayblend FR3010, διάφανο polycarbonate
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                225 x 77 x 58 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ                                                                          470γρ
ΕΓΓΥΗΣΗ                                                                3 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)

ΓΕΝΙΚΑ

Η συσκευή αποτελείται από δύο μέρη, τη βάση και το αποσπώμενο φορητό τμήμα. Η βάση λειτουργεί ως φορτιστής. Πηγή φωτός του φωτιστικού είναι λευκά LEDs υψηλής φωτεινότητας, τα οποία ανάβουν είτε με παροχή από το δίκτυο όταν το φωτιστικό είναι στη βάση του, είτε από τη μπαταρία όταν είναι εκτός βάσης.
Η συσκευή παρέχει δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας με τη χρήση του πλήκτρου ελέγχου. Με το ίδιο πλήκτρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτιστικό.
Το φωτιστικό διαθέτει επίσης ειδικό αισθητήρα νυχτός για να ανάβει μόνο τη νύχτα. Το αισθητήριο αυτό είναι α ρ χ ι κ ά α π ε ν ε ρ γ ο π ο ι η μ έ ν ο , μ π ο ρ ε ί ό μ ω ς ν α ενεργοποιηθεί με απλό χειρισμό που περιγράφεται στη συνέχεια

Τοποθέτηση-Χρήση

Η συσκευή μπορεί να στηριχθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί επάνω σε έπιπλο, ενώ αποσπώντας το
φωτιστικό από τη βάση του, το θέτετε σε εφεδρική λειτουργία και μπορείτε να το μετακινήσετε κρατώντας το από το χερουλάκι.
Τοποθετήστε ξανά το φωτιστικό στο φορτιστή του, για να φορτίσετε τη μπαταρία 

Πρώτη Φόρτιση

Αφού συνδέσετε το φωτιστικό στην πρίζα για πρώτη φορά, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά για να τεθεί αυτό σε λειτουργία.
Για να αποδώσει την πλήρη του αυτονομία, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία, για τουλάχιστον 24 ώρες.
Ένδειξη της φόρτισης είναι το πράσινο ενδεικτικό, που φαίνεται πίσω από το κρύσταλλο.

Λειτουργία διακόπτη

Για να ενεργοποιήσετε το φωτιστικό πιέστε το πλήκτρο ελέγχου στιγμιαία. Για να απενεργοποιήσετε το φωτιστικό πιέστε πάλι το πλήκτρο ελέγχου στιγμιαία. Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα στην μνήμη της σ υ σ κ ε υ ή ς . 
Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ς τ ρ ό π ο ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση) μπορεί να επιλεχθεί όταν η συσκευή φορτίζει ή όταν αφαιρεθεί από τη βάση (ή κατά τη διάρκεα διακοπής ρεύματος) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου. 
Για παράδειγμα, για να κάνετε τη συσκευή να φωτίσει όταν είναι στη βάση της (φόρτιση) επίσης φωτίζει όταν αφαιρεθεί από τη βάση (ή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος), κάντε τα εξής:
1. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση και βεβαιωθείτε ότι φορτίζει (το πράσινο LED είναι αναμμένο).
2. Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου ώστε να ανάψουν τα λευκά LED.
3. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση.
4. Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου ώστε να ανάψουν τα λευκά LED. Τώρα η συσκευή θα ανάβει όταν φορτίζει και όταν αφαιρεθεί από τη βάση.
Μπορείτε να κάνετε το ίδιο για άλλους τύπους λειτουργίας.

Ρύθμιση Φωτεινότητας

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση και πιέστε το πλήκτρο ελέγχου ώστε να σβήσουν τα λευκά LED. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ελέγχου για πάνω από 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν τα λευκά LED. Αφήστε το πλήκτρο ελέγχου και πιέστε ξανά συνεχόμενα μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα. Αφήστε το πλήκτρο ελέγχου και περιμένετε. Σε μερικά δευτερόλεπτα τα LED
θα σβήσουν και η φωτεινότητα θα αποθηκευτεί στη μνήμη. Αν πατηθεί ξανά το πλήκτρο ελέγχου για να ανάψουν τα LED, τα LED θα ανάψουν με τη φωτεινότητα που είχε επιλεχθεί. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τη συσκευή στη βάση φόρτισης. 
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας όταν η συσκευή δεν είναι στη βάση (ή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος). 
Η φωτεινότητα μειώνεται από το υψηλότερο σ το χα μ η λότ ε ρ ο ε π ί π ε δ ο . Γι α ν α α υ ξ ή σ ε τ ε τ η φωτεινότητα, αφήστε το πλήκτρο ελέγχου και πατήστε το ξανά. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα αφήστε το πλήκτρο και η τρέχουσα ρύθμιση θα αποθηκευτεί στην μνήμη μετά από 3 δευτερόλεπτα. Αυτή η ρύθμιση αποθηκεύεται στην μνήμη μέχρι να αποθηκευτεί μια νέα ρύθμιση.

Λειτουργία από την μπαταρία και αυτονομία

Αφαιρώντας το φωτιστικό από τη βάση του σταματάτε τη φόρτιση και το θέτετε σε εφεδρική λειτουργία.
Παρατηρήστε ότι η φωτεινότητά του αυξάνεται αυτόματα. Πιέστε το πλήκτρο συνεχόμενα για να τη μεταβάλλετε.
Μειώνοντας την φωτεινότητα αυξάνετε την αυτονομία του φωτιστικού. Κάθε φορά που το φωτιστικό τίθεται σε εφεδρική λειτουργία, η φωτεινότητα τίθεται αυτόματα στην μέγιστη δυνατή. 
Αν το φωτιστικό παραμείνει σε λειτουργία από την μπαταρία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, τότε τα Leds θα σβήσουν αυτόματα για να προστατευτεί η μπαταρία από βαθιά εκφόρτιση. Το φωτιστικό δεν υποστηρίζει πλέον καμία λειτουργία και θα πρέπει να τοποθετηθεί στον φορτιστή του, για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επόμενη χρήση του.

Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση Αισθητήρα Νυχτός

Ο αισθητήρας νυχτός είναι αρχικά απενεργοποιημένος (εργοστασιακή ρύθμιση) και αυτό σημαίνει ότι το φωτιστικό θα ανάβει εφ όσον το έχετε ενεργοποιημένο.
Ενεργοποιώντας τον αισθητήρα το φωτιστικό θα ανάβει μόνο τη νύχτα και εφόσον το έχετε ενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του αισθητήρα απαιτείται ο εξής χειρισμός: 
Τοποθετήστε το φωτιστικό στη βάση του και βεβαιωθείτε ότι φορτίζει (θα ανάψει το πράσινο ενδεικτικό). Πιέστε το πλήκτρο συνεχόμενα και σε 2 δευτερόλεπτα τα Leds θα ανάψουν σταθερά.
Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο για 6 δευτερόλεπτα ακόμη μέχρι τα Leds να σβήσουν και να ανάψουν ξανά αμέσως. Αν ο αισθητήρας ήταν απενεργοποιημένος, τότε μετά τον χειρισμό ενεργοποιείται, ενώ αν ήταν ενεργοποιημένος, απενεργοποιείται.

Στήριξη στον τοίχο

Για την στήριξη της βάσης στον τοίχο υπάρχουν δύο εγκοπές, για να περάσετε τις βίδες 

Σημεία Προσοχής

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στον φορτιστή, ελέγχετε αν άναψε το ενδεικτικό φόρτισης.
- Αν δε πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε αφήστε το στη βάση του για να συντηρείται η φόρτιση της
μπαταρίας.
- Αν το στηρίξετε σε τοίχο κρατήστε ελάχιστη απόσταση από γωνία, 50 εκατοστά, για να μην επηρεάζεται ο αισθητήρας νυκτός.
- Όταν τοποθετείτε το φωτιστικό στο φορτιστή του, ευθυγραμμίστε τις επαφές φόρτισης και σπρώξτε
ελαφρά. Αποφεύγετε να ασκείτε μεγάλη δύναμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να τροφοδοτήσετε τη συσκευή για 24 ώρες
τουλάχιστον για την φόρτιση της μπαταρίας, ώστε να αποδώσει την ονομαστική αυτονομία.

Δήλωση συμμόρφωσης του προιόντος

πηγή:olympia-electronics