ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υπάρχουν περίπου 42.000 στέγες στην Ελλάδα με εγκατεστημένο διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα και ενταγμένες στο Ειδικό πρόγραμμα «Φ/Β σε στέγες κτηρίων» από το 2009 έως και σήμερα. Επίσης πάνω από 10.000 Φ/Β πάρκα φιλοξενούνται σε αγρούς και βιομηχανικές στέγες διασυνδεδεμένα και αυτά στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Παρά τις όποιες στρεβλώσεις σε θέματα συμβάσεων και οικονομικών σταθερών που έχουν ταλαιπωρήσει τις Α.Π.Ε. και ειδικά τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα Φ/Β συνεχίζουν να θεωρούνται από τις πλέον σίγουρες και επικερδείς επενδύσεις στον Ελληνικό χώρο.

Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ανεξαρτήτου μεγέθους και διασύνδεσης, δε παύει να αποτελεί μια ηλεκτρομηχανολογική σύγχρονη διάταξη η οποία λόγω θέσης εγκατάστασης εκτίθεται σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και σε άμεση ή έμμεση επαφή με κτήρια ή/και ανθρώπους.

Σε ένα Φ/Β σύστημα αναπτύσσεται μεγάλη ηλεκτρική τάση, έντονη ανεμοπίεση, υγρασία, ακτινοβολία, φθορά και άλλοι παράγοντες που συνηγορούν στην αύξηση της επικινδυνότητας για κατασκευές και προπάντων για τον άνθρωπο που ζει, κινείται, εργάζεται πλησίον του.

Δυστυχώς (και ιδιαίτερα στην Ελλάδα) εξ'αιτίας διαφόρων αιτιών που δεν είναι θέμα αυτού του άρθρου, δεν έχει γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος που ελλοχεύει σε ένα Φ/Β σύστημα όταν αυτό είτε δεν έχει μελετηθεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες τεχνικών έργων είτε δε συντηρείται επαρκώς σύμφωνα με τα πρότυπα Φ/Β συστημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία 1 στα 3 συστήματα έχει σημαντικές τεχνικές αστοχίες και σφάλματα που υφίστανται συνήθως από την αρχική εγκατάσταση και διαπιστώνονται κατά τον πρώτο τακτικό τεχνικό έλεγχο! 

Αστοχίες και σφάλματα που είναι ικανά να αποτελέσουν ισχυρή πηγή κινδύνου για τον εξοπλισμό, το κτήριο, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Σε δείγμα 300 Φ/Β συστημάτων που αφορά εγκαταστάσεις με το πρόγραμμα στεγών και πάρκων, επί κτηρίων και επί εδάφους, εγκατεστημένα από το 2006 έως και 2015, κατασκευασμένα από εταιρείες υφιστάμενες και μη (πλέον), παρατηρούνται σφάλματα και αστοχίες που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προς την αιτία ύπαρξής των ως εξής:

1. Αστοχίες μελέτης Φ/Β συστήματος:

·   Μη βέλτιστος σχεδιασμός συστήματος
· Μη τήρηση οδηγιών κατασκευαστών πλαισίων, μετατροπέων, βάσεων
· Μη γνώση ή παράλειψη τήρησης πολεοδομικών και λοιπών κανονισμών και νόμων
· Απουσία ή ανεπάρκεια εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου
·   Μη μελέτη και πρόβλεψη
·  Απουσία ειδικού τεχνικού λογισμικού και εργαλείων σχεδιασμού

2. Αστοχίες εγκατάστασης:

· Μη τήρηση οδηγιών κατασκευαστών (panels, inverters, βάση)
·  Έλλειψη τεχνογνωσίας
·  Προχειρότητα - βιασύνη
·  Άγνοια
· Μη επίβλεψη από εξειδικευμένο μηχανικό
· Μη τήρηση γενικών κανόνων τεχνικών έργων
· Ανεπαρκής ή απουσία εκπαίδευσης ιδιοκτήτη Φ/Β
· Παράνομες εγκαταστάσεις (πολλές φορές εν αγνοία ιδιοκτήτη)

3. Σφάλματα λειτουργίας:

· Οποιοσδήποτε συνδιασμός των παραπάνω
· Απουσία ή μη επαρκής τεχνική συντήρηση και έλεγχος
· Απουσία τηλεμετρικής διάταξης και ελέγχου λειτουργίας
· Αστοχία εξοπλισμού
· Κακόβουλες ενέργειες – Δυσμενείς καιρικές συνθήκες
· Ανθρώπινος παράγοντας

Αποτελέσματα των ως άνω αστοχιών είναι οι βλάβες, η μειωμένη απόδοση (εξ αρχής ή μετέπειτα), ζημιές σε κτήρια, φθορές σε εξοπλισμό και περιβάλλον, και το πιο σημαντικό... ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Πολλές φορές εν αγνοία του!

Δύο στις τρεις εγκαταστάσεις έχουν ελλειπή γείωση προστασίας, οι μισές δε διαθέτουν τον βέλτιστο σχεδιασμό για μέγιστη απόδοση του εξοπλισμού τους, στις περισσότερες απουσιάζει εξοπλισμός ασφαλείας ενώ παραδοτέα σχέδια – οδηγίες και μελέτες είναι έννοια άγνωστη στους περισσότερους ιδιοκτήτες Φ/Β συστημάτων. Καμμένες ασφάλειες, σφάλματα ηλεκτρικής διαρροής, μειωμένη απόδοση, διαβρώσεις, ζημιά σε μόνωση κτηρίου, μετατροπείς με πρόωρες βλάβες, PID, Hotspots, κεραυνικά πλήγματα...

Η άγνοια είναι η λέξη κλειδί. Είτε στους τεχνικούς είτε στους ιδιοκτήτες. Πόσοι τεχνικοί είναι πιστοποιημένοι και ειδικευμένοι για Φ/Β συστήματα; Πόσοι ιδιοκτήτες γνωρίζουν ότι το Φ/Β σύστημα που έχουν στη στέγη τους ή στο χωράφι τους έχει τάση μεγαλύτερη από γραμμή του Τρόλλεϋ ικανή να σκοτώσει και να καταστρέψει με την παραμικρή φθορά ή αβλεψία;

Η λύση για τις υφιστάμενες Φ/Β εγκαταστάσεις;
ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

πηγή:b2green.gr