ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

Πόσο αξιόπιστη είναι η μέθοδος μέτρησης της αντίστασης γείωσης με αμπεροτσιμπίδα και καλύπτεται από τον κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία?


Η  αμπεροτσιμπίδα μπορεί να εντοπίσει σφάλματα  πέραν των παραδοσιακών μεθόδων μέτρησης και  μπορεί να εφαρμοστεί  σε περιπτώσεις  όπου οι παραδοσιακές  μέθοδοι μέτρησης είναι  δύσκολο  ή  δεν  μπορούν να εφαρμοστούν
Για να μετρηθεί η αντίσταση γείωσης με την μέθοδο της αμπεροτσιμπίδας πρέπει η προς μέτρηση γείωση να είναι διασυνδεδεμένη σε δίκτυο, άρα δεν χρειάζεται να αποσυνδεθεί  ο  γειωτής (γείωση της εγκατάστασης)  από την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μέθοδος μέτρησης αυτή δεν καλύπτεται από τον ΕΛΟΤ HD384 αλλά καλύπτεται πλήρως από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6:2007 το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007 και  αποτελεί  την Ελληνική  έκδοση του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου HD 60364-6:2007 το οποίο έχει ενσωματωθεί στο  σύστημα της Ελληνικής Τυποποίησης ως  Ελληνικό Πρότυπο και είναι προαιρετικής εφαρμογής
Το πρότυπο αυτό στην  παράγραφο 3.3.6.2. και  στο παράρτημα  Β μέθοδος Β3 παρουσιάζει την μέθοδο «Μέτρηση της αντίστασης του  βρόχου  γείωσης  με σφιγκτήρες  ρεύματος» (σφιγκτήρες  ρεύματος = αμπεροτσιμπίδες ή  αμπερόπενσες).

Βέβαια οι περισσότερες αμπεροτσιμπίδες  δεν διαθέτουν δύο  ξεχωριστές  αμπεροτσιμπίδες αλλά οι σιαγώνες της τσιμπίδας που διαθέτουν  είναι  διπλές πληρώντας το πρότυπο που αναφέρει στο παράρτημα  Β μέθοδος Β3 ότι «Κάθε σφιγκτήρας μπορεί να συνδέεται μεμονωμένα με ένα όργανο ή να συνδυάζεται με άλλους σε έναν ειδικό σφιγκτήρα»

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται  απευθείας στα συστήματα TN καθώς και μέσα στο διαπλεγμένο σύστημα γείωσης των συστημάτων  TT. Στα συστήματα TT, όπου μόνο η άγνωστη  γείωση  είναι διαθέσιμη, ο βρόχος μπορεί να κλείσει μέσω μιας σύντομης σύνδεσης ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο γείωσης και τον ουδέτερο αγωγό (σχεδόν όπως στο σύστημα TN) κατά τη μέτρηση (βλέπε παρακάτω video).

Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι λόγω ρευμάτων που προκαλούνται από ενδεχόμενες διαφορές ανάμεσα στον ουδέτερο αγωγό και τη γη, το σύστημα θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση.

Σύμφωνα με την αρχή της λειτουργίας του οργάνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί  μόνο για μετρήσεις αντίστασης βρόχου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση σε συστήματα που κατασκευάζονται  από μία απλή ράβδο γείωσης.

Ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6;
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 μέσω της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β`/470/05-03-2004 είναι το Πρότυπο το οποίο ισχύει για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Άρα εξετάζουμε αν ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6, όχι βάσει νομοθεσίας το οποίο κρίνεται αδιαμφισβήτητο (βάσει του ΦΕΚ/Β’/470/05-03-2004 και του ΦΕΚ/Β`/57/24-01-2007), αλλά βάσει των ισχυόντων προτύπων – εγγράφων εναρμόνισης κατά IEC, CENELEC και ΕΛΟΤ.
Το πρότυπο  IEC 60364-6, Εdition 2.0, 2016-04,  τον Ιούλιο του 2016 έγινε, μέσω της CENELEC, Ευρωπαικό ως HD60364-6 και ο ΕΛΟΤ το ενσωμάτωσε στην Ελληνική τυποποίηση την 1η Ιουλίου 2016 ως ΕΛΟΤ  HD60364-6 2η έκδοση <<Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης-Μέρος 6: Έλεγχος προς επαλήθευση>> (το οποίο δεν έχει μεταφρασθεί αλλά έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Τυποποίηση στην Αγγλική γλώσσα).
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 είναι Ελληνικό Πρότυπο γιατί σύμφωνα με τον Εθνικό Πρόλογο που έχει στην σελίδα πίσω από το εξώφυλλό του αναφέρει συγκεκριμένα στο σχήμα 1 που ακολουθεί:
Το παρόν Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου HD 60364-6:2007 (αναρτημένο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ το οποίο διατίθεται προς πώληση) και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.06.61 S2:2003 (το οποίο βρίσκεται σε ισχύ βάσει των παραπάνω ΦΕΚ και Υπουργικής Απόφασης).


Άρα η μέθοδος μέτρησης βρόχου αντίστασης γείωσης με αμπεροτσιμπίδες καλύπτεται και ισχύει σαν μέτρηση από τις 22 Φεβρουαρίου 2007.(πηγή Αντώνης Σαλευρής)


Δείτε και την μέτρηση αντίστασης γείωσης σε σύστημα ΤΤ με αμπεροτσιμπίδα από τον Αντώνη ΣαλευρήΌργανο μέτρησης αντίστασης γείωσης της METRISIS

Η αμπεροτσιμπίδα GAIA 8000A της METRISIS, χρησιμοποιείται στη μέτρηση αντίστασης βρόχου γείωσης χωρίς την αποσύνδεση του αγωγού της γείωσης από τον γειωτή και στη μέτρηση του ρεύματος. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να μετρήσει το ρεύμα διαρροής της γείωσης. Έχει ευρέως χρήση  σε τομείς όπως κτήρια, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογία, διυλιστήρια, βιομηχανίες κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

·         Αντίσταση: 0,01 – 1200Ω

·         Ανάλυση αντίστασης: 0,001Ω

·         Ρεύμα: 0,00mA – 20,0Α

·         Ανάλυση Ρεύματος: 0,05mA

·         Τροφοδοσία: DC 6V

·         Μνήμη: 99 σετ

·         Όρια συναγερμού: Αντίσταση 1Ω – 199Ω

·         Συναγερμός με ήχο και φωτεινή ένδειξη: ΝΑΙ

·         Αναγνώριση ηλεκτρομαγνητικού θορύβου: ΝΑΙ

·         Οθόνη LCD: 4 ψηφίων, 47mm x 28,5mm

·         Διαστάσεις τσιμπίδας: 65mm x 32mm

·         Βάρος: 1160gr. με μπαταρίες

·         Διαστάσεις οργάνου: Μ x Π x Υ : 285mm x 85mm x 56mm

·         Αυτόματη απενεργοποίηση: Μετά από 5 λεπτά λειτουργίας

·         Συσκευασία: Όργανο, Δακτυλίδι ελέγχου ακριβείας, Βαλίτσα μεταφοράς, Οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά