ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όπως βλέπετε στο παραπάνω σχήμα στις μόνιμες εγκαταστάσεις , τόσο για μονωμένους αγωγούς όσο και για γυμνούς αγωγούς και σε συγκεκριμένες χρήσεις κυκλωμάτων εμφανίζονται 2 επιλογές αγώγιμου υλικού , ο χαλκός και το αλουμίνιο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαγορεύει ο ΕΛΟΤ τη χρησιμοποίηση των αγωγών από αλουμίνιο.
Παρόλα αυτά δεν συνιστώ τη χρησιμοποίησή τους για τους παρακάτω λόγους

Τα δύο αυτά μέταλλα είναι κατάλληλα για αυτό το σκοπό επειδή έχουν καλή  ηλεκτρική αγωγιμότητα, μπορούν να πάρουν τη μορφή σύρματος και δεν είναι πολύ ακριβά.
Ο χαλκός έχει μεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από το αλουμίνιο. Από την άλλη πλευρά, το αλουμίνιο είναι ελαφρύτερο και σημαντικά φθηνότερο από το χαλκό.
Πολύ μεγάλη εφαρμογή έχει το αλουμίνιο στους αγωγούς που χρησιμοποιούνται για δίκτυα μεταφοράς και διανομής.

Αντίθετα στις ΕΗΕ χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το χαλκό επειδή το αλουμίνιο έχει ορισμένες ιδιότητες που δημιουργούν προβλήματα στη χρήση του και ιδιαίτερα στις συνδέσεις με τα διάφορα εξαρτήματα των ΕΗΕ.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο:

Α) Στο ότι παθαίνει διαβρώσεις όταν βρίσκεται σε επαφή με χαλκό ή με κράματα χαλκού και μάλιστα τα προϊόντα της διαβρώσεως αποτελούν κακούς αγωγούς στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος,

Β) Στο ότι είναι σχετικά μαλακό μέταλλο και με το χρόνο υποχωρεί όταν δέχεται μεγάλη πίεση σε ένα σημείο του.

Και οι δύο αυτές δυσμενείς για το αλουμίνιο συνθήκες υπάρχουν στα σημεία συνδέσεως των αγωγών με τα συνήθη εξαρτήματα των ΕΗΕ.
Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί διάβρωση του αλουμινίου και επίσης να χαλαρώσει η σύσφιγξη της επαφής.
 Βέβαια, θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ειδικά εξαρτήματα, κατάλληλα για τις συνδέσεις των αγωγών αλουμινίου, αλλά αυτό θα συνεπαγόταν αύξηση του κόστους.


Οι συνδέσεις των αγωγών αλουμινίου είτε μεταξύ τους, είτε με ηλεκτρολογικά υλικά, είτε με καλώδια από χαλκό διέπονται από ειδικές απαιτήσεις και κανόνες. Ειδικά για σύνδεση αγωγών αλουμινίου με ηλεκτρολογικά υλικά, θα πρέπει ο κατασκευαστής του ηλεκτρολογικού υλικού να πιστοποιεί ότι οι κλέμμες του μπορούν να συνδέσουν αγωγούς αλουμινίου.

Επειδή λοιπόν στις ΕΗΕ έχουμε πολλές συνδέσεις(διακλαδώσεις, συνδέσεις με διάφορα εξαρτήματα) χάνεται το οικονομικό κέρδος από τη χρησιμοποίηση φθηνότερου υλικού για τους αγωγούς. Αυτός είναι και ο λόγος που οι προσπάθειες που έχουν γίνει να χρησιμοποιηθεί αλουμίνιο στις ΕΗΕ εγκαταλείφθηκαν ως ασύμφορες.

Στη δεκαετία του 60 και μέχρι το 1972 χρησιμοποιήθηκε για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κυρίως Β. Αμερική και Καναδά) κατά κόρο το κράμα αλουμίνίου σειράς 1350 ως αγωγός Ε.Η.Ε. Το κράμα αυτό είχε χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στις γραμμές μεταφοράς ενέργειας για τουλάχιστον 100 χρόνια , αν και ο βασικός λόγος χρήσης του ήταν κυρίως οικονομικός. 

Συγκριτικά με το χαλκό, παρουσίαζε μικρότερη τιμή και σε συνδυασμό με την καλή αγωγιμότητα και την ευκολία εγκατάστασης φάνταζε ως ιδανική λύση. Το μόνο αδύνατο γνωστό σημείο του τότε, ήταν ότι για να περάσει η ίδια ποσότητα ρεύματος απαιτούσε μεγαλύτερη διατομή από τον αντίστοιχο χάλκινο αγωγό. 
Σύντομα όμως αποδείχτηκε ότι το αλουμίνιο ως υλικό ήταν ακατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως αγωγός Ε.Η.Ε. και σ' αυτό συνηγόρησε ότι θεωρήθηκε υπεύθυνο για μια σειρά οικιακών πυρκαγιών στις παραπάνω χώρες. 

Επιπλέον είχαν παρατηρηθεί περίεργες ηλεκτρικές συμπεριφορές στις Ε.Η.Ε. που δεν μπορούσαν να αιτιολογηθούν διαφορετικά όπως :

1) αναβοσβήσιμο των λαμπτήρων χωρίς να φταίει η λάμπα , το ντούι ή άλλη εξωτερική αιτία

2) οι διακόπτες φωτισμού (ακόμα και τα διακοσμητικά πλαίσια) εμφανίζονταν ιδιαίτερα ζεστοί ακόμα και όταν ήταν απενεργοποιημένα τα φώτα .

3) μυρωδιά ή κάπνα γύρω από ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να υφίσταται λόγος υπερφόρτισης 

4) ανεξήγητες ενεργοποιήσεις διακοπτών και ασφαλειών πίνακα χωρίς προφανή λόγο και χωρίς περαιτέρω συνέχεια του φαινομένου.


Έτσι από το 1972 και μετά εμφανίστηκε το νέο κράμα σειράς ΑΑ-8000 το οποίο ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται πλέον ως αγωγός Ε.Η.Ε.

Το αλουμίνιο δυστυχώς έχει το ελάττωμα να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την θερμοκρασία περιβάλλοντος . Σε υψηλές θερμοκρασίες διαστέλλεται ενώ σε χαμηλές συστέλλεται , τόσο κατά το μήκος όσο και κατά τη διάμετρο. 
Αν οι συστολές - διαστολές αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο , μπορούν να χαλαρώσουν τις συνδέσεις με αποτέλεσμα οι αγωγοί αυτοί να αποσυνδεθούν από διακόπτες , πρίζες , ντουί. 
Επιπλέον το αλουμίνιο σε επαφή με τον αέρα οξειδώνεται δημιουργώντας επιπρόσθετη θερμότητα στο εσωτερικό του που μπορεί να αποτελέσει αιτία ηλεκτρικής πυρκαγιάς.

Μια εύλογη απορία που δημιουργείται είναι γιατί να εμφανίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384:
Το πρότυπο αυτό , ως γνωστόν , είναι αντίστοιχη μετάφραση από το αντίστοιχο διεθνές και σίγουρα βρίσκει εφαρμογή στις χώρες που εξακολουθούν να υπάρχουν οικιακές συρματώσεις από αλουμίνιο.

Επιπλέον δε , έχουμε την πληροφόρηση-φήμη από παλιούς συναδέρφους ότι χρησιμοποιήθηκαν αλουμινένιες καλωδιώσεις σε κάποιες περιοχές των Αθηνών κατά τα τέλη της δεκαετίας του '60. 

Σχόλια : 
1) Αμερικάνικες εταιρικές ιστοσελίδες παροτρύνουν σήμερα τους χρήστες οικιακών εγκαταστάσεων με καλωδίωση από αλουμίνιο να την αντικαταστήσουν με αντίστοιχη καλωδίωση από χαλκό παρουσιάζοντας τους όλα τα πλεονεκτήματα του χαλκού (που εμείς ήδη γνωρίζουμε).

2) Η ελάχιστη διατομή του αλουμινένιου αγωγού για κυκλώματα φωτισμού είναι 16 καρέ . Αυτό το στοιχείο από μόνο του καθιστά απαγορευτική τη χρήση του για συνηθισμένες Ε.Η.Ε.


πηγές: Βιβλίο ευγενιδίου Ιδρύματος (ΕΗΕ) και ehe-greece.blogspot.gr/