ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Η εγκατάσταση στο δάπεδο έχει κατά καιρούς συζητηθεί κατά πόσο είναι ασφαλής η όχι .
Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είναι ασφαλές και όλα είναι ασφαλή αρκεί να συνυπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες .

Οι ηλεκτρικές γραμμές που είναι τοποθετημένες στο δάπεδο πρέπει να προστατεύονται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από την προβλεπόμενη χρήση του δαπέδου.
Οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από την παράγραφο 522.8.1.6 του προτύπου
Θα πρέπει να ελεγχθεί αν η πλαστική σωλήνα που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση στο δάπεδο έχει εξακριβωμένα μηχανική αντοχή με βάση τις απαιτήσεις των παραγράφων 522.6.1 που λέει:
Οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι βλάβης εξαιτίας μηχανικών καταπονήσεων, π,χ από κρούση, διείσδυση ή συμπίεση κατά την εγκατάσταση, τη χρήση και την συντήρησή τους.

Με βάση τις απαιτήσεις των παραγράφων 522.6.2 στις μόνιμες εγκαταστάσεις ηλεκτρικών γραμμών όπου ενδέχεται να συμβούν μέτριες ή ισχυρές κρούσεις θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία με τη λήψη ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα μέτρα: επιλογή κατάλληλων μηχανικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής γραμμής, τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση, πρόβλεψη πρόσθετης τοπικής ή γενικής μηχανικής προστασίας.

Θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί αν τηρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου και για τις ηλεκτρικές γραμμές στο δάπεδο σχετικά με την παρουσία νερού με βάση τις παραγράφους 522.3.1 που λέει:
Οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην προκαλείται βλάβη σε αυτές από τη διείσδυση νερού και 522.3.2 που λέει:
Όταν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί νερό, είτε από διείσδυση είτε από συμπύκνωση, στο εσωτερικό μιας ηλεκτρικής γραμμής, πρέπει να προβλέπεται τρόπος για την απαγωγή του.

Επίσης θα πρέπει:
Οι σωλήνες να μην περνάνε μέσα από μπάνια και wc .
Να είναι σωλήνες υψηλής αντοχής ( 750Ν και άνω ) .
Να μην διασταυρώνονται ( στο μέτρο του δυνατού ) με σωλήνες νερού και θέρμανσης .

Η τσιμεντοκονία που θα καλύψει το πάτωμα να είναι τουλάχιστον 8 πόντους μέχρι το τελικό αποτέλεσμα ( Δεν ισχύει αυτό σε περιπτώσεις ξύλινου πατώματος ) .

Τα καλώδια μέσα στις σωλήνες για τα ισχυρά ρεύματα θα πρέπει να είναι ΝΥΜ η ΝΥΥ και όχι ΝΥΑ ( H07V-U ), σε σωλήνες SIBI τις οποίες "πιάνουμε" στο έδαφος με τσέρκι και ρομποτόκαρφα.

Να φωτογραφηθεί το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει τα περάσματα των σωλήνων και να αποτρέψει πιθανή καταστροφή από παρεμβάσεις άλλων τεχνικών

Επίσης προσοχή. Το πλέγμα (ή στη γλώσσα των μαστόρων, κοτετσόσυρμα) που βάζουν μετά για να μην υπάρχουν ριγματώσεις στο σοβά κλπ κλπ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ υποχρέωση του ηλεκτρολόγου, γιατί μερικοί θεωρούν ΚΑΚΩΣ πως ο ηλεκτρολόγος πρέπει να το βάλει.


Aν θέλουμε να περάσουμε την ηλεκτρική γραμμή στον απέναντι τοίχο μέσα από το δάπεδο (με τους παλιούς κανονισμούς απαγορευόταν). Κατά τη διάρκεια της χωνευτής εγκατάστασης  θα πρέπει να έχουμε προνοήσει να έχουμε εγκαταστήσει κουτιά διακλάδωσης 30cm από το δάπεδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διακλαδώσεις .
Βάζουμε λοιπόν συνήθως ένα τετράγωνο κουτί 7,5*7,5 και βγάζουμε από κάτω σωλήνες που θα είναι δύο διατομές μεγαλύτερες από τις σωλήνες που θα στερεώσουμε στο δάπεδο .Αυτό γιατί θέλουμε οι σωλήνες που θα εγκαταστήσουμε να ανέβουν μέχρι το κουτί διακλάδωσης και όχι να ενωθούν με μούφα στο δάπεδο  .Κατόπιν αφαιρείται ένα κομμάτι σωλήνας ( περίπου 15-20cm ) έτσι ώστε να εμφανιστούν τα καλώδια και τοποθετούνται μέσα στο κουτί διακλάδωσης .

Κατά τη διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται καθόλου η χρήση λάσπης για τις σωλήνες παρά μόνο για την στήριξη των κουτιών
Είναι σημαντικό, τα κουτιά διακόπτου και διακλαδώσεων να τοποθετούνται μία ημέρα πριν την τοποθέτηση των σωλήνων για να έχει στεγνώσει η λάσπη .

Για την περίπτωση που σε κάποια σημεία είναι πιθανόν να προστεθούν γραμμές εκ των υστέρων η λύση είναι να περάσουμε μία η δύο σωλήνες με οδηγό   ( προκαλωδιωμένη με οδηγό ) για πιθανή χρήση της .

Η προκαλωδιωμένη σωλήνα αν εγκατασταθεί σύμφωνα με τα παραπάνω προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα και σημαντικό κέρδος χρόνου για τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο και αυτό γιατί :

1.      Δεν χρειάζεται βοηθό ο ηλεκτρολόγος για το πέρασμα των καλωδίων μέσα στη σωλήνα αφού τα καλώδια είναι ήδη περασμένα
2.      Δεν αντιμετωπίζει το γνωστό πρόβλημα να κουνάει τη σωλήνα –να τη πετάει από το μπαλκόνι-να τη γυρνάει για να ξεμπερδευτεί ( οι ηλεκτρολόγοι γνωρίζουν τι εννοώ )
3.      Δεν μπερδεύεται η σωλήνα και το καλώδιο και ειδικά με την ανέμη ξετυλίγματος η στήριξη των γραμμών τελειώνει γρήγορα.
4.      Δεν μεταφέρει πολλά διαφορετικά υλικά ( σωλήνες διαφορετικής διατομής-καλώδια ) οπότε έχει λιγότερο όγκο στη μεταφορά τους .


Tips

Χρησιμοποιούνται κυρίως τετράγωνα κουτιά διακλάδωσης αν υπάρχουν πάνω από δύο σωλήνες .

Λάσπη τοποθετείται περιμετρικά των κουτιών μετά το πέρασμα των σωλήνων και στη μέση μεταξύ των κουτιών στην κάθετη τοποθέτηση .

Διακλαδώσεις γίνονται μετά το σοβάτισμα γιατί υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης των αγωγών .

Αν στο δάπεδο περάσουμε προκαλωδιωμένη με διατομής σωλήνας Φ20 στο κουτί διακλάδωσης θα βάλουμε σωλήνα Φ32 αντίστοιχα για τη Φ16 θα βάλουμε Φ25.