ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Σχετική εικόνα

ΕΥΡΕΣΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΠΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ

Τα τρία πηνία (τυλίγματα) ενός τριφασικού κινητήρα είναι τα:
U1-U2, V1-V2 και W1-W2

α) Σε περίπτωση που δεν έχουμε ωμόμετρο.
Συνδέουμε μια φάση της παροχής σε κάθε ένα από τα άνω άκρα του κινητήρα και με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι ελέγχουμε τα κάτω άκρα. Όπου ανάψει το δοκιμαστικό είναι το άλλο άκρο του τυλίγματος διαπιστώνοντας τη συνέχειά του.


β) με τη βοήθεια ωμομέτρου.
Αφού μηδενίσουμε το ωμόμετρο συνδέουμε τον ένα ακροδέκτη του σε ένα από τα άνω άκρα και το δεύτερο με τη σειρά στα τρία κάτω άκρα. Όπου έχει ένδειξη είναι το πηνίο που ψάχνουμε


γ) Με πιστοποιημένο πολυόργανο
Κάποια πολυόργανα όπως το metrel Eurotest XA (MI3105) έχουν τη δυνατότητα μέτρησης συνέχειας των τυλιγμάτων (R7 mA) με μικρό ρεύμα δοκιμής.


ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Πριν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία μετά από μια μακρά περίοδο αποθήκευσης, θα πρέπει να μετρηθεί η αντίσταση μόνωσης περιέλιξης με ένα μεγγόμετρο ή αλλιώς μέγγερ 


Πρακτικά, είναι αδύνατο να καθοριστούν κανόνες για την πραγματική ελάχιστη τιμή της αντίσταση μόνωσης του κινητήρα, επειδή αυτή ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο κατασκευής, την κατάσταση του μονωτικού υλικού που χρησιμοποιείται, την ονομαστική τάση, το μέγεθος και τον τύπο. Στην πραγματικότητα, αυτό παίρνει πολλά χρόνια εμπειρίας για να καθοριστεί αν ένα μοτέρ είναι έτοιμο για λειτουργία ή όχι. Έτσι πολλοί κατασκευαστές δίνουν αποδεκτές τιμές αντίστασης μόνωσης ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα.

Ένας Γενικός Κανόνας, είναι 10 Megohm ή περισσότερο:

α) Αντίσταση μόνωσης μεταξύ του ενός άκρου κάθε τυλίγματος και του σασί 


β) Αντίστασης μόνωσης μεταξύ φάσης-φάσης


Η Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης σε καινούργιες, καθαρισμένες ή συντηρημένες περιελίξεις  θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 MΩ● Τα παραπάνω όρια αντίστασης μόνωσης αναφέρονται σε θερμοκρασία των τυλιγμάτων 25 ° C ± 15 ° C.

● Κατά τις μετρήσεις σε θερμοκρασίες περιέλιξης ≠ 25 °C, η μετρούμενη τιμή πρέπει να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία αναφοράς των 25 °C, προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση με τον ανωτέρω πίνακα.
– Σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 ο
C μειώνεται κατά το ήμισυ η αντίσταση μόνωσης.
– Σε μείωση της θερμοκρασίας κατά 10
oC διπλασιάζεται η αντίσταση.

● Οι ξηρές, καινούριες περιελίξεις έχουν συνήθως αντιστάσεις μόνωσης άνω των 100 ... 2000 MΩ, ανάλογα με το μέγεθος της περιέλιξης, τον τύπο και την ονομαστική τάση.

Αν η τιμή αντίστασης μόνωσης βρίσκεται κοντά στην ελάχιστη, αυτό μπορεί να οφείλεται σε υγρασία ή/και ρύπανση.

Αν η αντίσταση μόνωσης πέσει στην κρίσιμη τιμή ή χαμηλότερα, μπορεί να προκληθεί καταστροφή της μόνωσης ή υπερτάσεις.

Αν η περιέλιξη βραχεί με θαλασσινό νερό, χρειάζεται κανονικά επαναπεριέλιξη.


Τι κάνουμε αν δεν επιτυγχάνεται η τιμή αναφοράς της αντίστασης μόνωσης

Αυτό σημαίνει ότι η περιέλιξη είναι υπερβολικά υγρή και πρέπει να στεγνώσει. Υπάρχουν δύο μέθοδοι:

α) Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κλίβανος σε θερμοκρασία 90°C για 12-16 ώρες και στη συνέχεια σε θερμοκρασία 105°C για 6-8 ώρες αφού τον αποσυναρμολογήσουμε.

β) Ένας άλλος τρόπος είναι να συνδέσουμε τα τυλίγματα του στάτη σε σειρά ( βάζοντας δυο λαμάκια βραχυκύκλωσης στα U1-W2 και V1-U2) και να τα τροφοδοτήσουμε με εναλλασσόμενη τάση (10% της ονομαστικής) στα W1-V2