ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ MCB

Ο Hugo Stotz πρώτος το 1923 συνδύασε σε μια συσκευή ένα θερμικό και ένα μαγνητικό στοιχείο προστασίας, κατοχυρώνοντας τον πρώτο διακόπτη με αυτόματη ενεργοποίηση. Στην ουσία λοιπόν δημιούργησε μια συσκευή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά για την απενεργοποίηση υψηλών ρευμάτων, χωρίς όμως να καταστρέφεται η ασφάλεια της. Για τη συσκευή του αυτή το 1924 έλαβε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  

Χωρίς την ανακάλυψη αυτή του Hugo Stotz ο κόσμος της ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε σήμερα, αφού σε κάθε σφάλμα υπερφόρτισης θα έπρεπε να αντικαθιστούμε το μέσο προστασίας (ασφάλεια τήξεως).Λόγω αυτού του μικροαυτόματου διακόπτη, ο υπολογιστής σας, η τηλεόραση, το ψυγείο και άλλες συσκευές, μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια για πολλά χρόνια, αφού τυχόν επιβλαβή ρεύματα ανιχνεύονται από αυτόν και στιγμιαία διακόπτεται η τροφοδοσία τους. Άρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι όταν «πέφτει» ο διακόπτης, να τον ανεβάζετε πάλι στο ΟΝ.
1. 1923 - Ο πρώτος μικροαυτόματος διακόπτης ισχύος (MCB)  
2. 1928 - MCB παλαιού τύπου με K-χαρακτηριστική για ηλεκτροκινητήρες  
3. 1957 -- S201-K4, MCB παλαιού τύπου υψηλής απόδοσης 4. 1961 - MCB S161 παλαιού τύπου  
5. 2012 MCB από System pro M compact S200 

Οι αυτόματες ασφάλειες είναι μηχανισμοί που παρεμβάλλονται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με σκοπό να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση ή σε επιμέρους κυκλώματα της εγκατάστασης, όταν εμφανιστούν μεγάλες τιμές ρεύματος που οφείλονται σε βραχυκύκλωμα ή σε υπερφόρτωση ώστε να προστατεύσουν τις γραμμές της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Εσωτερικά φέρουν μηχανισμό στιγμιαίας λειτουργίας που ενεργοποιείται όταν έχουμε βραχυκύκλωμα και ο οποίος αποτελείται από πηνίο με πυρήνα σιδήρου που μετακινείται στιγμιαία και με σκανδαλισμό ανοίγει τις επαφές του διακόπτη της ασφάλειας. Επίσης φέρουν μηχανισμό διμεταλλικού ελάσματος για υπερφορτίσεις. Το διμεταλλικό έλασμα όταν υπερθερμανθεί λόγω ρεύματος μεγαλύτερου του ονομαστικού, για κάποιο χρονικό διάστημα, ενεργοποιεί τις επαφές του διακόπτη της ασφάλειας.

Δείτε τον σπινθηρισμό που δημιουργείται την ώρα του βραχυκυκλώματος σε μια αυτόματη ασφάλεια.


Οι αυτόματες ασφάλειες τοποθετούνται μετά τους διακόπτες ηλεκτρικών κυκλωμάτων και προστατεύουν αυτά, διακόπτοντας αυτόματα το κύκλωμα σε περίπτωση μεγάλων ρευμάτων.

 Σήμερα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε όλες τις κατηγορίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τείνουν να εκτοπίσουν τις ασφάλειες τήξης.

 Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι μετά την αποκατάσταση της βλάβης, μπορούν εύκολα να επαναλειτουργήσουν, όταν φυσικά εκλείψει η αιτία που προκάλεσε την ενεργοποίηση τους, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση τους όπως συμβαίνει με τις ασφάλειες τήξης.Οι αυτόματες ασφάλειες ανάλογα με τους αγωγούς που προστατεύουν και διακόπτουν  διακρίνονται σε:

Μονοπολικές
Διπολικές
Μονοπολικές +Ν
Τριπολικές
Τριπολικές+Ν

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ασφαλειών είναι:

Η ονομαστική τάση λειτουργίας

Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (συνήθεις διαθέσιμες στο εμπόριο: 0,5-1-2-3-4-6-10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125Α)

Ικανότητα διακοπής ή αντοχή σε βραχυκύκλωμα (3, 4.5, 6 ή 10kA / 16, 25kA για ασφάλειες υψηλών ονομαστικών εντάσεων)

Ο χρόνος ενεργοποίησης ή διακοπής που καθορίζεται από την καμπύλη λειτουργίας τους (Β,C, D, Κ, Ζ)


Σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ΙΕC, κάποιες χαρακτηριστικές καμπύλες που εκφράζουν το χρόνο ενεργοποίησης του μηχανισμού διακοπής της ασφάλειας από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το βραχυκύκλωμα, συναρτήσει αυτού του ρεύματος.

 Έτσι για κάθε ικανότητα διακοπής έχουμε πέντε χαρακτηριστικούς τύπους ασφαλειών που προσδιορίζονται με τα γράμματα «Β», «C», «D», «Κ», «Ζ» και αναφέρονται σε μια περιοχή ρευμάτων βραχυκύκλωσης που είναι πολλαπλάσια του ονομαστικού ρεύματος Ιn  της ασφάλειας.
Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και των συνθηκών εγκατάστασης στο ονομαστικό ρεύμα του μικροαυτόματου

Τα διμεταλλικά των αυτομάτων ρυθμίζονται για συγκεκριμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση εμφάνισης υψηλότερων θερμοκρασιών περιβάλλοντος π.χ μέσα σε πίνακες λόγω απωλειών θερμότητας, επιβάλλεται η μείωση του φορτίου των αυτομάτων.

Αυτόματοι μέσα σε πίνακα που καταλαμβάνουν μια σειρά και λειτουργούν ταυτόχρονα πρέπει να φορτίζονται κατά 15% λιγότερο από την ονομαστική τους ένταση.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εγκαταστάσεις των πινάκων, ώστε αυτόματες ασφάλειες με υψηλές και διαρκείς εντάσεις να μη βρίσκονται δίπλα-δίπλα ( πρόβλημα θερμικής αλληλεπίδρασης)
Αν οι αυτόματοι καταλαμβάνουν δύο σειρές του πίνακα τότε πρέπει να φορτίζονται κατά 20% λιγότερο από την ονομαστική τους ένταση.
Βέβαια οι εταιρείες δίνουν πίνακες της ονομαστικής έντασης In των αυτόματων ασφαλειών ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χαρακτηριστικές B, C και D, Κ, Ζ.

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί μερικές φορές ο μικροαυτόματος αντιδρά, ενώ με βάση το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος που τροφοδοτεί δεν θα έπρεπε.


1. Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Η ονομαστική ένταση In όλων των μικροαυτομάτων, αναφέρεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C για τις χαρακτηριστικές K και Z και για 30 °C για τις χαρακτηριστικές B, C και D.

Οποιαδήποτε απόκλιση της θερμοκρασίας από τις ονομαστικές τιμές εντός των ορίων  -40 °C και 70 °C, επηρεάζει την ονομαστική ένταση In. Οι τιμές που παίρνει το In για κάθε τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος, φαίνονται στον πίνακα της ΑΒΒ που ακολουθεί
2. Γειτονικές συσκευές

 Όταν υπάρχουν μικροαυτόματοι σε σειρά ο ένας δίπλα στον άλλο, λόγω της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται, επηρεάζεται η ικανότητα διακοπής του κάθε μικροαυτομάτου. Ανάλογα με το πόσες συσκευές εφάπτονται πολλαπλασιάζουμε το συντελεστή Fm με το ονομαστικό ρεύμα In των μικροαυτομάτων.
Δείτε τον πίνακα που δίνει η ΑΒΒΤέλος η ικανότητα διακοπής των μικροαυτομάτων επηρεάζεται και από δύο άλλους παράγοντες που είναι το υψόμετρο και η συχνότητα του ρεύματος


Για υψόμετρο έως 2.000 m, οι μικροαυτόματοι διατηρούν τα ονομαστικά χαρακτηριστικά λειτουργίας (In, Icn, κ.α.). Πάνω από αυτό το ύψος, οι ιδιότητες της ατμόσφαιρας μεταβάλλονται από άποψη σύνθεσης, διηλεκτρικής ικανότητας, ψυκτικής ικανότητας και πίεσης, επηρεάζοντας τις επιδόσεις των μικροαυτομάτων διακοπτών. Ουσιαστικά όταν αυξάνεται το υψόμετρο παρατηρείται μείωση στην ονομαστική ικανότητα διακοπής των μικροαυτομάτων.Δείτε και για τις ασφάλειες τήξης καθώς κια για την επιλεκτικότητα των μέσων προστασίας όπως επίσης πως εκλέγουμε την ένταση της ασφάλειας