ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ


Ο πιεσοστάτης είναι αυτόματος ηλεκτρικός διακόπτης που ενεργοποιείται με τη μεταβολή της πίεσης.

Ο μονοφασικός πιεζοστάτης διαθέτει δύο επαφές NC (κλειστές στην ηρεμία) οι οποίες ανοίγουν όταν η πίεση ανέβει πάνω από το άνω όριο. Οι επαφές αυτές είναι οι 1-2 και 3-4 (βλέπε παρακάτω εικόνα).

Για έλεγχο μονοφασικών αντλιών συνήθως έρχεται ρεύμα στον πιεζοστάτη με ένα καλώδιο 3 x 2.5mm2.
Οι δύο κλώνοι συνδέονται στις βίδες 1-3 και ο τρίτος στην γείωση. 
Από την άλλη πλευρά συνεχίζουμε με άλλο ίδιο καλώδιο προς την αντλία του οποίου οι δύο κλώνοι συνδέονται στις βίδες 2-4 και ο τρίτος στη γείωση.
Έτσι όταν η πίεση ανέβει, οι δύο επαφές ανοίγουν και διακόπτεται η παροχή ρεύματος προς την αντλία.

Οι επαφές του πιεζοστάτη αντέχουν για έλεγχο μονοφασικών αντλιών έως περίπου 3,3 KW. 
 

Ο τριφασικός πιεσοστάτης διαθέτει τρεις κλειστές επαφές ισχύος που στην είσοδο παίρνουν την παροχή και στην έξοδο δίνουν στην αντλία και μια βοηθητική κλειστή επαφή και μερικές φορές και μια βοηθητική κλειστή ανοικτή που χρησιμοποιείται για το βοηθητικό κύκλωμα.Ρύθμιση πιεζοστάτη

Βίδες Ρύθμισης:

Η ρύθμιση του άνω ορίου πίεσης (η πίεση στην οποία σταματά η αντλία) γίνεται από τη βίδα με το μικρό ελατήριο.
Βιδώνοντας προς το +, αυξάνεται η πίεση στην οποία σταματά η αντλία.

 
Η ρύθμιση του κάτω ορίου πίεσης (η πίεση στην οποία ξεκινά η αντλία) γίνεται γίνεται από τη βίδα με το μεγάλο ελατήριο.
Βιδώντας προς το + αυξάνει η διαφορική πίεση και επομένως μειώνεται προς τα κάτω η πίεση στην οποία ξεκινά η αντλία.Πως γίνεται η ρύθμιση

Ξεσφίγγουμε πλήρως τη βίδα με το μικρό ελατήριο μέχρι το ελατήριο να είναι ελεύθερο.


Ρυθμίζουμε τη βίδα με το μεγάλο ελατήριο μέχρι να έχουμε την επιθυμητή πίεση για την εκκίνηση του μηχανήματος (Βιδώνοντας προς το + αυξάνει η διαφορική πίεση και επομένως μειώνεται προς τα κάτω η πίεση στην οποία ξεκινά η αντλία.

Ρυθμίζουμε τη βίδα με το μικρό ελατήριο μέχρι να έχουμε την επιθυμητή πίεση για τη στάση του μηχανήματος (Βιδώνοντας προς το +, αυξάνεται η πίεση στην οποία σταματά η αντλία).