ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εκρηκτικό περιβάλλον εννοούμε όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού και σκόνης με αέρα.
 Σε τέτοιες περιοχές πρέπει να εξαλείψουμε τις πηγές ανάφλεξης, επιφάνειες θερμές ή στατικού ηλεκτρισμού οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη στα παραπάνω μείγματα. Όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά μηχανήματα (κινητήρες, αντλίες, γεννήτριες κ.α) στις παραπάνω περιοχές θα  πρέπει η σχεδίαση και η κατασκευή τους να είναι τέτοια ώστε να αποτρέψουν την δημιουργία κάποιας ανάφλεξης.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκριθούν από κάποιο ανεξάρτητο και εξουσιοδοτημένο εργαστήριο. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

· Ζώνη 0 (αέρια) : Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα υπάρχουν μόνιμα ή για μεγάλα διαστήματα.
· Ζώνη 20 (σκόνη): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα υπάρχουν μόνιμα ή για μεγάλα διαστήματα.

· Ζώνη 1 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κανονική λειτουργία.
· Ζώνη 21 (σκόνη):Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κανονική λειτουργία.

· Ζώνη 2 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα  μείγματα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε ασύνηθες συνθήκες και για μικρά διαστήματα.
· Ζώνη 22 (σκόνη):Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε ασύνηθες συνθήκες και για μικρά διαστήματα.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Χωρίζονται σε δυο ομάδες αέριων:

Ομάδα Ι: Αφορά υπόγεια ορυχεία όπου συναντούμε μεθάνιο και σκόνη άνθρακα.

Ομαδα ΙΙ: Αφορά αέρια σε επίγειες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν διάφορες κατηγόριες ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε αερίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω αέρια: Μεθάνιο, Ασετιλίνη, Υδρογόνο, Αιθυλένιο, Προπάνιο, κ.α)  

ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

Χημική βιομηχανίαΒιομηχανίες πετρελαοιειδών και αερίωνΕπιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςΤυπογραφεία-συσκευαστήριαΒιομηχανίες μετάλλωνΝοσοκομείαΕργοστάσια επεξεργασίας λυμάτωνΑποστακτήρια και ποτοποιίεςΑποθήκες πυρομαχικών-εργοστάσιαΑποθήκες καυσίμων και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμούΓεωργικές εφαρμογέςΒαφείαΒιομηχανία υαλονημάτωνΕπαγγελματικά μαγειρείαΠλοίαΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΥΦΛΕΚΤΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.


Στο παρακάτω πίνακα υπάρχουν λεπτομέρειες των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται σχετικά με την χρήση ηλεκτρικών
συσκεύων σε εκρηκτικό περιβάλλον.Ομάδες συσκευώνΈννοιες και τεχνικές προστασίας από έκρηξη

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός μπορεί να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον με διάφορους τρόπους χωρίς να προκαλέσει έκρηξη.

Σήμερα υπάρχουν 3 τεχνικές προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε επικίνδυνες περιοχές.

1) Περιορισμός έκρηξης
2) Περιορισμός πηγής ανάφλεξης
3) Περιορισμός ενέργειας


Περιορισμός έκρηξης

Στην τεχνική αυτή επιτρέπεται η συνύπαρξη και των τριών στοιχείων του τριγώνου της φωτιάς, δηλαδή καύσιμο, οξυγόνο και πηγή ανάφλεξης. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υπάρξει έκρηξη, ωστόσο αυτή περιορίζεται από ένα αρκετά στιβαρό περίβλημα ώστε να αντέχει την έκρηξη. Όλες οι ενώσεις του περιβλήματος σχεδιάζονται έτσι ώστε η φωτιά, οι σπινθήρες και τα ζεστά αέρια που προκύπτουν, να ψύχονται πριν φτάσουν στην εξωτερική ατμόσφαιρα

Η τεχνολογία αυτή παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα.
Εφόσον το περίβλημα πρέπει να αντέξει την έκρηξη, πρέπει να είναι ογκώδες, βαρύ και δύσκολο στην εγκατάσταση.
Τα καλώδια που εισέρχονται και εξέρχονται από το περίβλημα πρέπει να τοποθετούνται σε ανθεκτικές σωλήνες που απαιτούν ειδικές ενώσεις, μούφες και λοιπό εξοπλισμό σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες.
Επίσης το όλο σύστημα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά για εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του.


Οι  μέθοδοι που χρησιμοποιούν την τεχνική περιορισμού της έκρηξης  είναι το περίβλημα υπό πίεση και το αντιπυρικό περίβλημα.

Ένα παράδειγμα είναι ένας διακόπτης με αντιπυρικό περίβλημα όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα

Αντιπυρικό περίβλημαΕίναι ένας τύπος προστασίας στον οποίο τα μέρη τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη τοποθετούνται σε ένα περίβλημα το οποίο μπορεί να αντέξει την πίεση από την έκρηξη που μπορεί να συμβεί μέσα σε αυτό και ταυτόχρονα να αποτρέψει την μετάδοση της έκρηξης στην εκρηκτική ατμόσφαιρα που το περικλείει.Μια συσκευή με αντιπυρικό περίβλημα μπορεί να έχει ενσωματωμένη ή ξεχωριστή μια συσκευή αναπνοής ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή ανάμεσα στην ατμόσφαιρα εντός του περιβλήματος και στην ατμόσφαιρα εκτός του περιβλήματος.
Επίσης μπορεί να διαθέτει συσκευή αποστράγγισης η οποία επιτρέπει την απομάκρυνση του νερού υπό τη μορφή συμπυκνωμάτων μέσα στο περίβλημα.

Υπάρχουν επίσης άδεια αντιπυρικά περιβλήματα στα οποία τοποθετούνται άλλες συσκευές.


Χαρακτηριστικό στοιχείο των αντιπυρικών περιβλημάτων είναι οι αντιπυρικές ενώσεις. Μια αντιπυρική ένωση ορίζεται ως η περιοχή όπου τα δύο μέρη του περιβλήματος, ή ο συνδυασμός των περιβλημάτων, ενώνονται για να εμποδιστεί η μετάδοση της έκρηξης από το εσωτερικό του περιβλήματος στην εκρηκτική ατμόσφαιρα γύρω από το περίβλημα.. Οι αντιπυρικές ενώσεις που είτε είναι μόνιμα κλειστέ,ς είτε ανοίγουν κατά καιρούς, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες να αντέχουν τη μηχανική καταπόνηση της εσωτερικής έκρηξης. Επίσης πρέπει να είναι προστατευμένες από τη διάβρωση.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ενώσεων για αντιπυρικά περιβλήματα, όπως ενώσεις με φλάντζα, με σπείρωμα και με τάπα.


Περιορισμός πηγής ανάφλεξης

Η δεύτερη τεχνική προστασίας βασίζεται στην απομόνωση της πηγής ανάφλεξης από το το καύσιμο ή  αέριο μίγμα. Αν και υπάρχουν πολλές μέθοδοι, η πιο διαδεδομένη είναι η παροχή πίεσης η οποία μειώνει τη συγκέντρωση του αέριου μίγματος μέσα στο περίβλημα σε ασφαλή επίπεδα. Διατηρώντας υψηλή πίεση εντός του περιβλήματος κάθε ηλεκτρική συσκευή που υπάρχει μέσα απομονώνεται από την εξωτερική ατμόσφαιρα. 


Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούν την τεχνική περιορισμού πηγής ανάφλεξης είναι η βύθιση σε λάδι, εγκιβωτισμός, γέμισμα με άμμο, σκόνη ή αδρανές αέριοΈνα παράδειγμα είναι ένας πίνακας ελέγχου με περίβλημα υπό πίεση όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα


Εγκιβωτισμός


Ο εγκυβωτισμός είναι τύπος προστασίας ηλεκτρικών εξαρτημάτων όπου αυτά τοποθετούνται σε περίβλημα με ρητίνη ώστε η εκρηκτική ατμόσφαιρα να μην μπορεί να αναφλεγεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω σπινθήρα ή υπερθέρμανσης.

Είναι ένας τύπος προστασίας που χρησιμοποιεί στερεά, Ο εγκιβωτισμός χρησιμοποιείταιγια να εμπδίσει τα εύφλεκτα αέρια να φτάσουν στην πηγή ανάφλεξης που βρίσκεται μέσα στο πείβλημα. Το πρότυπο  IEC 60079-18 επιτρέπει τη χρήση διαφόρων στερεών μιγμάτων σε αντίθεση με τη μέθοδο προστασίας ‘’β΄θυιση σε λάδι’’ η οποία χρησιμοποιεί υγρά. 

Ένα παράδειγμα συσκευής που χρησιμοποιεί την τεχνική του εγκιβωτισμού είναι οι παρακάτω αισθητήρες.


Περιορισμός ενέργειας

Αυτή η τεχνική προστασίας επιτρέπει στην πηγή ενέργειας να υπάρχει μέσα σε ένα μείγμα αέρα, αλλά σύμφωνα με τα όρια σχεδίασης, η ποσότητα της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που μπορεί να ελευθερωθεί είναι σε επίπεδα που δεν μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.


Οι πιο ευρέως διαδεδομένες μέθοδοι που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική είναι η μη δημιουργία σπινθήρα και η εσωτερική ασφάλεια.Ένα παράδειγμα είναι ένα φωτιστικό φθορισμού που δεν δημιουργεί σπινθήρες όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.


Αυξημένη ασφάλεια

Η αυξημένη ασφάλεια είναι τύπος προστασίας στον οποίο γίνονται επιπλέον μετρήσεις έτσι ώστε να αποτραπεί με μεγάλο βαθμό ασφαλείας η πιθανότητα δημιουργίας υπερβολικών θερμοκρασιών σπινθήρων ή τόξων υπό κανονικές συνθήκες ή σε βλάβη. Εφαρμόζονται σε τάσης τροφοδοσίας που δεν ξεπερνάνε τα 11 KV εναλλασσόμενη ή συνεχή τάση.


Η αυξημένη ασφάλεια επιτυγχάνεται με τη μείωση των ρευμάτων και την ενίσχυση των τιμών μόνωσης και αποστάσεων επιφανειακής εκφόρτισης και διακένων πάνω από αυτές που ισχύουν για την κανονική λειτουργία. Απόσταση επιφανειακής εκφόρτισης  είναι η συντομότερη απόσταση κατά μήκος της επιφάνειας ενός μονωμένου υλικού ανάμεσα σε δύο αγώγιμα μέρη και διάκενο είναι η συντομότερη απόσταση στον αέρα ανάμεσα σε δύο αγώγιμα μέρη.


Σε αυτόν τον τύπο προστασίας δεν επιτρέπονται διακόπτες ή διακοπτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται σπινθήρες. Επίσης οι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύμα γίνονται μεγαλύτεροι σε μέγεθος για καλύτερη απαγωγή θερμότητας, ώστε να μην υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας. Σε αυτόν τον τύπο προστασίας εμφανίζονται οι παρακάτω αρχές:

-- Τα περιβλήματα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η είσοδος υγρασίας και ακαθαρσιών σε επικίνδυνες ποσότητες να αποφεύγεται και έχουν τέτοια μηχανική αντοχή ώστε να αντέξουν τις σκληρές συνθήκες σε ένα εργοστάσιο

--Εσωτερικά οι αποστάσεις επιφανειακής εκφόρτισης και τα διάκενα είναι διαστασιολογημέναμε τέτοιο τρόπο ώστε να μην συμβαίνουν σφάλματα.

-- Οι ακροδέκτες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η χαλάρωση των καλωδίων που είναι συνδεδεμένα σε αυτούς

-- Η διαστασιολόγηση των συσκευών είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέπουν υψηλές θερμοκρασίας μέσα ή έξω από αυτέςΕσωτερική ασφάλεια


Η εσωτερική ή εγγενής ή φυσική ασφάλεια είναι τύπος προστασίας ο οποίος βασίζεται στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας εντός της συσκευής σε επίπεδο κάτω από το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη είτε λόγω σπινθήρα είτε λόγω υψηλής θερμοκρασίας


Η εσωτερική ασφάλεια είναι μοναδική μεταξύ των τύπων προστασίας στον τρόπο λειτουργίας της. Οι άλλοι τύποι στηρίζονται στην αποφυγή παραγωγής σπινθήρων και θερμών επιφανειών, στον αποκλεισμό των εκρηκτικών ατμοσφαιρών από πηγές ανάφλεξης και στη συγκράτηση οποιασδήποτε έκρηξης.

Η εσωτερική ασφάλεια αντίθετα δεν επιχειρεί να αποτρέψει τους σπινθήρες ούτε να αποκλείσει εκρηκτικές ατμόσφαιρες, αλλά να περιορίσει την ενέργεια σε επίπεδα που δεν προκαλούν ανάφλεξη.
Ο τύπος προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας είναι ο πιο αξιόπιστος από όλους τους αναγνωρισμένους τύπους για αντιεκρηκτική προστασία στην επικίνδυνη ζώνη και ότι όλα τα κυκλώματα προστατεύονται από φραγμούς ασφαλείας όπως π,χ με διόδους zener. Ένα άλλο είδος προστασίας είναι η γαλβανική απομόνωση (μετασχηματιστές 1:1).
Όπως θα φανεί στη συνέχεια οτο μόνο σύστημα τύπος προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας είναι το μόνο σύστημα που επιτρέπεται στη ζώνη επικινδυνότητας 0, η οποία απαιτεί τα πιο αυστηρά κριτήρια.
Αυτός ο τύπος αναπτύχθηκε για την ασφαλή λειτουργία των οργάνων ελέγχου σε επικίνδυνες περιοχές, κυρίως σε εξέδρες φυσικού αερίου.

Φραγμοί  zener

Σκοπός της χρήσης τους είναι η αποφυγή τυχόν υπερεντάσεων ή υπερτάσεων από πηγές τροφοδοσίας που βρίσκονται στην αίθουσα ελέγχου. Ο φραγμός zener περιορίζει το ρεύμα και την τάση στα επιθυμητά επίπεδα, γι’αυτό χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα εκρηκτικού κινδύνου. Σε περίπτωση σφάλματος ενεργοποιείται μια ενσωματωμένη ασφάλεια και διακόπτεται η σύνδεση.

Βύθιση σε λάδι

Η βύθιση σε λάδι είναι τύπος προστασία όπου η ηλεκτρική συσκευή ή μέρη αυτής βυθίζονται σε προστατευτικό υγρό (ορυκτέλαιο) με τέτοιο τρόπο ώστε η εκρηκτική ατμόσφαιρα που μπορεί να υπάρχει πάνω από το υγρό ή έξω από το περίβλημα, να μην μπορεί να αναφλεγεί.


Μερικά ορυκτέλαια που χρησιμοποιούνται σε διακοπτικούς μηχανισμούς παράγουν ασετιλίνη και υδρογόνο όταν συμβαίνει το τόξο. Εξ’αιτίας αυτού του κινδύνου με τη βύθιση σε λάδι, η εφαρμογή αυτού του τύπου προστασίας στις επικίνδυνες περιοχές έχει γενικά περιοριστεί. Στα πετροχημικά εργοστάσια υπάρχουν πολύ λίγα παραδείγματα συσκευών που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο προστασίας παρά το γεγονός ότι το πρότυπο επιτρέπει τη χρήση τους σε ζώνες επικινδυνότητας 1 και 2.
Παράδειγμα συσκευών που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική προστασίας είναι οι μετασχηματιστές και αντιστάσεις εκκίνησης.


Περίβλημα υπό πίεση


Το περίβλημα υπό πίεση είναι τύπος προστασίας στον οπίο:


α) Εντός του περιβλήματος διατηρείται προστατευτικό αέριο σε πίεση υψηλότερη από αυτή της ατμόσφαιρα,ς για την αποτροπή σχηματισμού εκρηκτικής ατμόσφαιρας εντός αυτού, το οπίο (περίβλημα) δεν περιέχει καμιά εσωτερική απαλευθέρωση εύφλεκτου αερίου ή ατμού.


β) προστατευτικό αέριο παρέχεται σε επαρκή ποσότητα έτσι ώστε η συγκέντρωση μίγματος που προκύπτει γύρω από τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής να διατηρείται σε τιμή εκτός των ορίων εκρηκτικότητας. Το προστατευτικό αέριο παρέχεται στο περίβλημα το οποίο παρέχει μια ή περισσότερες πηγές απελευθέρωσης για την αποτροπή σχηματισμού εκρηκτικής ατμόσφαιρας.


Αυτός ο τύπος προστασίας υποδιαιρείται σε 3 τύπους (px,py,pz) οι οποίοι επιλέγονται ανάλογα με την εξωτερική ατμόσφαιρα (ομάδα Ι, ζώνη 1, ή ζώνη 2), ανάλογα με το αν υπάρχει ενδεχόμενο εσωτερικής απελευθέρωσης εύφλεκτου αερίου και με το αν η συσκευή που υπάρχει μέσα στο περίβλημα υπό πίεση είναι ικανή να προκαλέσει ανάφλεξη.


Η θερμοκρασία του προστατευτικού αερίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 40οC στο εσωτερικό του περιβλήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται υψηλότερη θερμοκρασία η οποία πρέπει να αναγράφεται.


Πλήρωση με σκόνη


Η πλήρωση με σκόνη είναι τύπος προστασίας στον οποίο τα μέρη τα οπ΄πια είναι ικανά να αναφλέξουν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα τοποθετούνται μέσα σε σκόνη για αποφυγή της έκρηξης.
Αυτός ο τύπος προστασίας μπορεί να μην εμπδίζει την εκρηκτική ατμόσφαιρα να εισέλθει στη συσκευή και στα εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάφλεξη, όμως επειδή τα κενά μέσα στο υλοκό γέμισης είναι πολύ μοκρά, η φωτιά σβήνει και η έκρηξη της εξωτερικής ατμόσφαιρας εμποδίζεται.
Τα εξαρτήματα αυτά γεμίζονται με χαλαζία ή κόκκους γυαλιού με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό το άνοιγμά τους.
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται μόνη της και συνήθως συνδιάζεται με άλλες τεχνικές προστασίας.
Παραδείγματα συσκευών που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική είναι αισθητήρες, μονάδες απεικόνισης, ηλεκτρικά στραγγαλιστικά πηνία φωτιστικών φθορισμού και εκπομποί.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όλες οι ηλεκτρολογικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνο περιβάλλον πρέπει να είναι πιστοποιημένες από εξουσιοδοτημένο οργανισμό.
Ο κατασκευαστής  υποβάλει δείγμα και σχέδια του συγκεκριμένου υλικού προς έγκριση. Μετά από έλεγχο και βάση των προτύπων ο αρμόδιος οργανισμός εκδίδει Πιστοποιητικό. Ο κατασκευαστής αναφέρεται σε αυτό το πιστοποιητικό για κάθε υλικό που θέτει σε κυκλοφορία για συγκεκριμένη χρήση. 

Πιστοποίηση ΑΤΕΧ

Η οδηγία 94/9/EC (ΑΤΕΧ
Directive) της EE τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 01.07.03, και είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για όλες τις συσκευές που προορίζονται για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Η βασική διαφορά με το τι ίσχυε πριν, είναι ότι τώρα με την πιστοποίηση ΑΤΕΧ ελέγχονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για υλικά που προορίζονται για χρήση σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες, αναφέροντας τα σχετικά  Πρότυπα στην κάθε περίπτωση. Επίσης για την εν λόγω πιστοποίηση απαιτούνται τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης κάθε υλικού.

· Μετά την 01.07.03, όλες οι συσκευές που προορίζονται για χρήση εντός της Ε.Ε., σε επικίνδυνο περιβάλλον, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι πιστοποιημένα κατά ΑΤΕΧ.
· Με ευθύνη των ιδιοκτητών μέχρι την 30.06.06, εργοστάσια και εν γένει όλοι οι χώροι εργασίας που ενέχουν κίνδυνο έκρηξης λόγω εύφλεκτων αερίων πρέπει να κατηγοριοποιηθούν, λαμβάνοντας παράλληλα και όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.

 ΣΗΜΑΝΣΗ

Πέραν της σήμανσης που ίσχυε μέχρι σήμερα (αναφέρεται ακολούθως),
προστίθεται η πιο κάτω νέα σήμανση:

· Ex : Αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με το ΑΤΕΧ
· ΙΙ : Κατηγορία αερίων (Επιφανείας)
· 2: Συσκευή κατηγορίας 2,καταλληλη για ζώνη 1.
· G: Κατάλληλο για ατμόσφαιρες με εύφλεκτα αέρια.

Η πιστοποίηση CE μπορεί να  χρησιμοποιηθεί εάν και
εφ’οσον το υλικό είναι πιστοποιημένο κατά ΑΤΕΧ.
Η σχετική πιστοποίηση ΑΤΕΧ καθώς και ο οργανισμός που την έκδωσε επίσης αναφέρεται. 


Προηγούμενη σήμανση – Επίσης απαραίτητη

ΕΕx : Πιστοποιητικό για συσκευή αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

· d,e: Τύποι αντιεκρηκτικής προστασίας που χρησιμοποιούνται

· ΙΙ: Κύρια κατηγορία αερίων

· C: Κλάση (υποκατηγορία αερίου)

· Τ4: Κατηγορία θερμοκρασίας επιφανείας

Παραδείγματα σήμανσης