ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ


Λειτουργία ανιχνευτών

Η βασική λειτουργία ενός ανιχνευτή κίνησης είναι να ανάψει τα φώτα και να τα διατηρεί αναμμένα για όσο διάστημα ανιχνεύει κίνηση.
Από τη στιγμή που θα πάψει να ανιχνεύει κίνηση τα φώτα θα σβήσουν μόλις περάσει ένας συγκεκριμένος χρόνος που έχουμε ορίσει στις παραμέτρους του κατά τη διαδικασία της αρχικής τοποθέτησης.

Οι ανιχνευτές κίνησης εξωτερικών χώρων συνιστώνται σε εφαρμογές εμπορικών και δημοσίων κτιρίων, εκεί όπου η ανάγκη της ασφάλειας είναι αυξημένη, όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα, κατοικίες και οίκοι ευγηρίας.

Συνήθως εγκαθίστανται πάνω από τις εισόδους, σε αυλές, μονοπάτια, διαδρόμους, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και σε ζώνες φόρτωσης/εκφόρτωσης

Οι ανιχνευτές κίνησης εσωτερικών χώρων ταιριάζουν απόλυτα σε πολυσύχναστα μέρη και σε χώρους διέλευσης ανθρώπων, όπως διάδρομοι, σκάλες και διαβάσεις πεζών σε δημόσια κτίρια.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε σχολεία, αθλητικά κέντρα, ιατρεία, νοσοκομεία, κατοικίες και οίκους ευγηρίας. Οι ανιχνευτές κίνησης, όχι μόνο αυξάνουν την ασφάλεια, αλλά και το επίπεδο υγιεινής, μιας και δεν απαιτείται το πάτημα κάποιου διακόπτη, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης βακτηρίων και ιών.


Στα διεθνή πρότυπα δεν υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών όρων, κίνησης και παρουσίας.
 Ουσιαστικά ο όρος ανιχνευτής παρουσίας επινοήθηκε από τους κατασκευαστές προκειμένου να περιγράψουν ανιχνευτές κίνησης με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία. Τέτοιοι ανιχνευτές για παράδειγμα είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την τεχνολογία US (ultrasonic).
 Θα μπορούσε όμως και ένας ανιχνευτής υπερύθρων (PIR) να θεωρηθεί ως παρουσίας εφόσον έχει μεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση.
Στην πραγματικότητα το διάγραμμα κάλυψης είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος ανιχνευτής PIR είναι παρουσίας ή κίνησης. Όσο πιο πυκνή κάλυψη έχει τόσο μεγαλώνει η ευαισθησία με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται σε πιο μικρές κινήσεις.
 Η ευαισθησία ανίχνευσης όμως είναι προς το παρόν κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί με αριθμούς. Έτσι και η διάκριση μεταξύ παρουσίας και κίνησης είναι κάπως υποκειμενική.


Η συνδεσμολογία είναι παρόμοια για όλους τους ανιχνευτές. Μικρές διαφοροποιήσεις μπορεί να συναντήσει κανείς όταν επιλέξει κάποια ειδική λειτουργία (π.χ. παράλληλη λειτουργία ανιχνευτών στο ίδιο κύκλωμα φωτισμού). Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι να ανατρέχουμε στις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή. Γενικά οι ανιχνευτές καλωδιώνονται με φάση, ουδέτερο και μία επαφή.
 Στην εικόνα παρακάτω  παρουσιάζεται παράδειγμα συνδεσμολογίας ανιχνευτή της εταιρείας Legrand σε λειτουργία manual on/auto off.
Η καλωδίωση του ανιχνευτή με τον ουδέτερο θεωρείται απαραίτητη προκειμένου ο ανιχνευτής να μπορεί να ελέγχει και λάμπες οικονομίας.

 Μόνο για τους ανιχνευτές σε μορφή διακόπτη υπάρχουν και μοντέλα χωρίς ουδέτερο. Η χρήση τους αφορά περίπτωση ανακαίνισης, όπου ο εγκαταστάτης αντικαθιστά έναν απλό διακόπτη φωτισμού με έναν ανιχνευτή χωρίς να
διαθέτει καλώδιο ουδετέρου στο κουτί. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι λάμπες LED και PL δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κύκλωμα.
Τεχνολογίες ανίχνευσης

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στους ανιχνευτές είναι συνολικά τρεις:

Τεχνολογία PIR (passive infrared)
Η θερμότητα εκπέμπεται σε μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η τεχνολογία PIR βασίζεται σε αισθητήρες οι οποίοι αντιδρούν σε υπέρυθρες πηγές θερμότητας, όπως είναι το ανθρώπινο σώμα σε κίνηση.
Οι αισθητήρες αυτοί αντιλαμβάνονται τη διαφορά θερμοκρασίας ενός κινούμενου σώματος σε σχέση με τον ακίνητο περιβάλλοντα χώρο.
 Οι ανιχνευτές τεχνολογίας PIR για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν άμεση οπτική επαφή με το κινούμενο σώμα.


Ο υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης είναι μία συσκευή η οποία περιέχει ένα αισθητήριο υπέρυθρης ακτινοβολίας (pyroelectric sensor) και κάθε φορά που μεταβάλλεται η προσπίπτουσα σε αυτό υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί να λειτουργήσει ως διακόπτης και να ενεργοποιήσει ένα κύκλωμα τροφοδοτώντας μια συσκευή, η οποία συνήθως είναι φωτιστικό σημείο.
Ο άνθρωπος και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι.
 Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος κινείται στο χώρο που ελέγχεται από τον ανιχνευτή, η υπέρυθρη ακτινοβολία μεταβάλλεται και ο ανιχνευτής ενεργοποιεί το κύκλωμα που ελέγχει.
 Ο χρόνος που θα μείνει ενεργοποιημένο το κύκλωμα μπορεί να ρυθμιστεί από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι αρκετά λεπτά.
Αν ο άνθρωπος παραμείνει εντελώς ακίνητος ο ανιχνευτής δεν ενεργοποιείται λόγω του ότι δεν έχουμε μεταβολή στην υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ανιχνευτές παρουσίαςΈνας αισθητήρας υπερύθρων(PIR) :

1ο βήμα: μετράει την υπέρυθρη ακτινοβολία(IR) που εκπέμπεται από αντικείμενα(& τοίχους) μέσα στη ζώνη ευαισθησίας του χωρίς την παρουσία ανθρώπων.

2ο βήμα: η κίνηση ανιχνεύεται όταν μια πηγή υπερύθρων με άλλη θερμοκρασία, όπως ο άνθρωπος, περνάει μέσα στη ζώνη ευαισθησίας.


Ο πυροηλεκτρικός αισθητήρας (pyroelectric sensor)

 Ο πυροηλεκτρικός αισθητήρας είναι το βασικό εξάρτημα του παθητικού ανιχνευτή υπέρυθρης ακτινοβολίας.

 Ο αισθητήρας αυτός έχει την ιδιότητα να μετατρέπει τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας του χώρου, σε ηλεκτρική τάση.
Στη βασική του μορφή, αποτελείται από δύο ή τέσσερα τμήματα κρυστάλλου θειούχου λιθίου, τοποθετημένα το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Η θερμοκρασία του χώρου αναπτύσσει, στις αντίθετες όψεις των κρυστάλλων, ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία. Τα τμήματα του κρυστάλλου λειτουργούν ως φορτισμένοι πυκνωτές, συνδεδεμένοι σε σειρά και με αντίθετη πολικότητα.Όταν δεν υπάρχει κίνηση, η θερμική κατάσταση του χώρου παραμένει σταθερή και τα φορτία που αναπτύσσονται στους κρυστάλλους αλληλοεξουδετερώνονται.
 Η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, μέσα στην επιτηρούμενη περιοχή (π.χ. από την παρουσία κάποιου διαρρήκτη), θα προκαλέσει διαταραχή στη θερμική κατάσταση του χώρου.
 Λόγω της θερμικής διαταραχής, σε κάποιο από τα τμήματα του κρυστάλλου θα αναπτυχθεί λίγο μεγαλύτερη τάση από ότι στα υπόλοιπα. Η τάση αυτή ενισχύεται από ένα FET, που βρίσκεται στο ίδιο κέλυφος με τους κρυστάλλους και οδηγείται στα υπόλοιπα κυκλώματα του ανιχνευτή, για περαιτέρω επεξεργασία.Η εμβέλεια του, μπορεί να κυμαίνεται από 8m έως 45m, με συνήθη τιμή τα 15m.
 
Η γωνία κάλυψής του βρίσκεται μεταξύ 900 και 1450.

 Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα PIR τοποθετούνται πάνω σε τοίχους ή άλλες σταθερές επιφάνειες που είναι κάθετες στο έδαφος και σε απόσταση περίπου 2,20 – 2,50m από αυτό.
 
Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται PIR άλλων τύπων όπως οροφής, κουρτίνας κλπ.


Οδηγίες εγκατάστασης ανιχνευτή PIR

Τι πρέπει να αποφεύγεται κατά την εγκατάσταση:
 
1. Οι ανιχνευτές εσωτερικού χώρου δεν πρέπει να είναι απέναντι από παράθυρα για να μην έχουμε παρεμβολές από ισχυρές εξωτερικές πηγές υπερύθρων: φώτα οχήματος
 
2. Οι ανιχνευτές δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε κλιματιστικά γιατί δημιουργούνται διαταραχές λόγω ζεστού ή ψυχρού αέρα που φυσάει προς τον ανιχνευτή. Ο αέρας στο πλαστικό κάλυμμα μπορεί να αλλάξει τη θερμοκρασία του πλαστικού αρκετά για να προκαλέσει εσφαλμένα σήματα.

3. Δεν πρέπει να είναι κοντά σε πηγές που είναι πολύ θερμές (πολύ κοντά στα φώτα,…)
Καθώς οι ανιχνευτές κίνησης ανιχνεύουν επίσης το επίπεδο φωτεινότητας, η παρουσία άλλων κυκλωμάτων φωτισμού θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ανίχνευση του σωστού επιπέδου φωτεινότητας


4. Η ζώνη ανίχνευσης σε εξωτερικό χώρο πρέπει να είναι ανοιχτή:
Χωρίς δέντρα, Χωρίς διελεύσεις οχημάτων από τη ζώνη.5. Αν είναι απαραίτητο, το εύρος και η γωνία της ζώνης ανίχνευσης μπορεί να περιοριστεί με την κατάλληλη τοποθέτηση κουμπωτών καλυμμάτων.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ PIR

Οι ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι αρκετά αξιόπιστοι και χρησιμοποιούνται ευρύτατα, διότι δεν επηρεάζονται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ούτε διεγείρονται από κινήσεις πέρα από τους τοίχους ή τους υαλοπίνακες, του χώρου που επιτηρούν.

 Δεν επηρεάζεται η λειτουργία τους από την παρουσία άλλων PIR, στον ίδιο χώρο.

 Έχουν προσιτή τιμή και μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα.

Δυστυχώς είναι επιρρεπείς στις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, στις δε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η εμβέλεια τους μειώνεται αισθητά.


Τεχνολογία US (ultrasonic)

Ο ανιχνευτής εκπέμπει υπέρηχους, τους οποίους λαμβάνει πίσω μετά από ανάκλασή τους  στα αντικείμενα του χώρου.
 Όταν αλλάζει κάτι στο χώρο το αντιλαμβάνεται καθώς αλλάζει και η συχνότητα εκπομπής/λήψης των υπερήχων.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι πολύ πιο ευαίσθητη στην κίνηση και δεν απαιτείται οπτική επαφή του ανιχνευτή με το κινούμενο σώμα. Συνεπώς προτείνεται για μεγάλους χώρους, για χώρους με  εμπόδια (π.χ. αποθήκες, open space γραφεία, κλπ.) και για χώρους με  χαμηλή κινητικότητα.
Οι ανιχνευτές US δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ρεύματα αέρα (π.χ. εξαεριστήρας), σε επιφάνειες που δονούνται και γενικά δεν είναι κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους, κήπους και πυλωτές καθώς η παραμικρή κίνηση του αέρα θα τους ενεργοποιεί.Διπλή τεχνολογία (PIR/US)

Οι ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας διαθέτουν και PIR και US ανίχνευση. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι κατά τη θέση σε λειτουργία ο εγκαταστάτης μπορεί είτε να επιλέξει μία από τις δύο τεχνολογίες PIR ή US, όποια θεωρεί καταλληλότερη για το χώρο, είτε να επιλέξει διπλή λειτουργία του ανιχνευτή PIR+US.
 Στην τελευταία περίπτωση για να γίνει το πρώτο άναμμα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο τεχνολογίες, ενώ για να παραμένουν αναμμένα τα φώτα αρκεί να ενεργοποιείται τουλάχιστον μία από τις δύο τεχνολογίες.


Οι κυριότεροι τρόποι στήριξης όλων των ανιχνευτών είναι τρεις:

 α) εξωτερικοί για τοίχο ή οροφή

 β) χωνευτοί οροφής,

γ) σε μορφή χωνευτού ή επίτοιχου διακόπτη.

Οι ανιχνευτές γενικά κατηγοριοποιούνται ανάλογα με

1. Γωνία ανίχνευσης: 70°, 180°, 270°, 360°

2. Ύψος στήριξης: 1.1 m ή 2.2 m σε τοίχο, ή οροφή

3. Ακτίνα της ζώνης ανίχνευσης ανάλογα με το ύψος στήριξης4. Αριθμός τμημάτων φακού ανίχνευσης, που κάνει τον ανιχνευτή περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητο

 Ο φακός Φρενέλ (Fresnel lens)

Ο φακός φρενέλ είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό, το οποίο φέρει ραβδώσεις, ή ομόκεντρους κύκλους και τοποθετείται μπροστά από τον πυροηλεκτρικό αισθητήρα.
 Σκοπός του φακού φρενέλ είναι να χωρίσει τον επιτηρούμενο χώρο σε «θερμικές φέτες», οι οποίες συγκλίνουν όλες πάνω στον πυροηλεκτρικό αισθητήρα.
 Στην παρακάτω εικόνα  παρουσιάζονται παραστατικά οι «θερμικές φέτες», που ονομάζονται δέσμες και στην πραγματικότητα είναι αόρατες.
Για να γίνει ανίχνευση της κίνησης θα πρέπει ο εισβολέας να διαπεράσει μία ή περισσότερες δέσμες. Στο χώρο μεταξύ των δεσμών δεν γίνεται ανίχνευση, επειδή όμως οι δέσμες είναι αρκετά πυκνές, στην πράξη λειτουργούν σαν ένα ομοιόμορφο πεδίο.
 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι χωρίς το φακό φρενέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει ο παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρης ακτινοβολίας.
Ο εντοπισμός της κίνησης γίνεται με τη συνεργασία του πυροηλεκτρικού αισθητήρα και του φακού Φρενέλ. Ο μηχανισμός αυτός παρουσιάζεται στην εικόνα . Μόλις ο άνθρωπος βρεθεί στο πεδίο της πρώτης δέσμης, η διαταραχή της θερμικής ισορροπίας θα διεγείρει τον αισθητήρα ο οποίος με τη σειρά του θα παράξει ανάλογη τάση.5. Εύρος ρύθμισης χρόνου του εσωτερικού χρονικού: π.χ. 10 s έως 15 λεπτά
6. Ικανότητα αισθητήρα φωτεινότητας, π.χ. 2 έως 2000 Lux7. Τύπος λαμπτήρων που μπορούν να συνδεθούν και ονομαστική ισχύς. (Συνηθισμένα μεγέθη: εσωτερικού χώρου 300 ως1000 W –Εξωτερικού χώρου έως 2000 W)

8.
Αν είναι απαραίτητο, το εύρος και η γωνία της ζώνης ανίχνευσης μπορεί να περιοριστεί με την κατάλληλη τοποθέτηση κουμπωτών καλυμμάτων.Βασικές παράμετροι για την επιλογή ανιχνευτή

Εξωτερική/ Εσωτερική χρήση?
Μεγάλο ρόλο στην επιλογή παίζει και η στεγανότητα του ανιχνευτή. Ανιχνευτές για εξωτερικό χώρο θα πρέπει να έχουν στεγανότητα τουλάχιστον IP55 ενώ για τους εσωτερικούς χώρους αρκεί στεγανότητα ΙΡ20.

Ανίχνευση Κίνησης ή Παρουσίας? (ανάλογα με το χώρο που ελέγχεται)

Φυσική θέση? (διάδρομος, γωνίες, οροφή, μέγεθος της ζώνης ευαισθησίας που πρέπει να καλυφθεί). Αυτή προσδιορίζει τη γωνία ανίχνευσης και τον αριθμό αισθητήρων

Χρήση. Για παράδειγμα: σε σχολεία, συνίσταται ο ανιχνευτής να τοποθετείται σε ύψος όπου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση

Αριθμός καλωδίων (για ανακαίνιση)

Ρύθμιση χρόνου (δευτερόλεπτα έως λεπτά)

Ισχύς φορτίου(W)

Πρόσθετος διακόπτης για χειροκίνητο έλεγχο του φωτισμού

Πρόσθετη έξοδος για τον έλεγχο κυκλώματος εξαερισμού από τον ίδιο ανιχνευτή


ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣΠως δουλεύει;

Ο χρήστης τοποθετεί την συσκευή στον χώρο που θέλει να ελέγξει.
 Με το κινητό του τηλέφωνο έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τον έλεγχο της συσκευής. Μόλις η συσκευή αναγνωρίσει κίνηση στον χώρο τότε ειδοποιεί τον χρήστη στο κινητό τηλέφωνο κάνοντας μια κλήση.

Η συσκευή επίσης συμπεριλαμβάνει και μικρόφωνο με το οποίο ο χρήστης μπορεί να καλέσει τη συσκευή και να ακροαστεί τον χώρο στον οποίο βρίσκεται.
Επίσης παρέχεται μπαταρία για αδιάλειπτη παροχή ρεύματος και τροφοδοτείται συνέχεια από ένα μικρό τροφοδοτικό

Ο προγραμματισμός της συσκευής είναι πολύ εύκολος (δίνονται οδηγίες).


Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ευαισθησία 5-8m
Ρεύμα ηρεμίας <0 .05ma="" li="">
Διαστάσεις 4.7×3.2×1.5 cm

Εφαρμογές
Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σαν mini συναγερμός για τον έλεγχο μικρών χώρων όπως:
Εξοχικές κατοικίες
Αποθήκες
Containers
Υπόγεια
Περίπτερα
Μαγαζιά
Χώρους ασφαλείας

Ανιχνευτές παρουσίας

Οι ανιχνευτές παρουσίας πάνε ένα βήμα παραπέρα από ότι οι ανιχνευτές κίνησης: όχι μόνο ανιχνεύουν γρήγορες κινήσεις, αλλά και την ίδια την παρουσία των ανθρώπων, είτε αυτοί είναι όρθιοι είτε καθιστοί. Οι αισθητήρες τους είναι πολύ πιο ευαίσθητοι και ως εκ τούτου είναι ιδανικοί για γραφεία, καφετέριες, διαδρόμους, αίθουσες εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις υγιεινής.
Οι ανιχνευτές παρουσίας είναι έξυπνοι, όχι μόνο όταν ανάβουν το φως αλλά και όταν το σβήνουν: ενώ οι ανιχνευτές κίνησης περιμένουν να λήξει ο καθορισμένος χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης πριν σβήσουν το φως, οι
ανιχνευτές παρουσίας σβήνουν το φως αμέσως μόλις η μετρούμενη φωτεινότητα πέσει κάτω από το όριο της φωτεινότητας που έχει οριστεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξοικονομείται επιπλέον κόστος ενέργειας.


Τα πολλά χαρακτηριστικά των Αισθητήρων Παρουσίας της ENISTEC καλύπτουν κάθε πιθανή εφαρμογή στα 230V και 24V:

•Απλό on/off, βάση παρουσίας μόνο, ρυθμιζόμενος χρόνος καθυστέρησης 10s-14min, σταθερής έντασης φωτισμού, max 5m/10m ύψος
•On/Off, ρυθμιζόμενος χρόνος καθυστέρησης 10s-14min, μεταβλητής έντασης φωτισμού 100-1000 lux, max 5m/10m ύψος
•Αισθητήρας με δυνατότητα αυξομείωσης έντασης φωτισμού βάση παρουσίας. (1..10V dimming), μειώνει την ένταση φωτισμού όταν η περιοχή κάλυψης είναι κενή και αυξάνει σταδιακά την ένταση όταν ανιχνεύεται παρουσία. Ρυθμιζόμενο ελάχιστο επίπεδο, 1-3V. Ρυθμιζόμενος χρόνος καθυστέρησης 10s-14min. Σταδιακή και ομαλή αυξομείωση έντασης. Τοποθέτηση μέχρι τα 5m/10m ύψος
•On/Off + Αντιστάθμιση Φυσικού Φωτισμού (1..10V dimming), ρυθμιζόμενος χρόνος καθυστέρησης 10s-14min, μεταβλητής έντασης φωτισμού 100-1000 lux, max. 5m ύψος. (Προτεραιότητα Διακοπής: Ένταση Φωτισμού)
•On/Off + Αντιστάθμιση Φυσικού Φωτισμού (1..10V dimming), ρυθμιζόμενος χρόνος καθυστέρησης 10s-14min, μεταβλητής έντασης φωτισμού 100-1000 lux, max. 5m ύψος. (Προτεραιότητα Διακοπής: Παρουσία/Κίνηση)


Δείτε στο youtube τον ανιχνευτή κίνησης με GSM

Δείτε στο youtube ένα ανιχνευτή παρουσίας της Hager