ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Γιατί η ΔΕΗ γειώνει τον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ διανομής


Όπως είναι γνωστό η ΔΕΗ γειώνει τον ουδέτερο κόμβο των μετασχηματιστών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αν όμως δεν τον γείωνε, η πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος θα ήταν ανεξάρτητη από τη γη και η τυχαία επαφή του ανθρώπου με μια εκ των φάσεων δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Αφού με αγείωτο τον ουδέτερο κόμβο δεν χτυπάει το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον συνδέουν με τη γη;

Ας δούμε τα σχήματα α και βΣτο σχήμα α, αν μια φάση έρθει σε επαφή με τη γη, π.χ λόγω φθοράς της μόνωσης  μιας συσκευής, δεν προκαλείται διαρροή ρεύματος προς τη γη και δεν πέφτει η αντίστοιχη ασφάλεια της φάσης.

Στο σχήμα β, Ο άνθρωπος αν και έρχεται σε επαφή με τη φάση και πατάει στο έδαφος, δεν κλείνει κύκλωμα και κατά συνέπεια  δεν διαρρέεται από ρεύμα .


Τι θα γίνει όμως αν τα α και β συμβούν ταυτόχρονα?
Τότε θα έχουμε την περίπτωση γΑν συμβούν ταυτόχρονα τα α και β, τότε ο άνθρωπος χωρίς προειδοποίηση θα βρεθεί σε πολική τάση  400V, ενώ οι διατάξεις προστασίας δεν θα λειτουργήσουν