ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Ονομαστική ικανότητα διακοπής διακοπτών ισχύος

Η Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος είναι μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη έννοια που αναφέρεται στους Δ.Ι. και περιγράφεται αναλυτικά στο πρότυπο EC 60947-2

Ο Δ.Ι εχει π.χ In=100A και πρέπει να ανοίξει σε περίπτωση σφάλματος. διακρίνουμε δύο είδη σφαλμάτων
·                                  Το σφάλμα είναι μία υπερφόρτιση του κυκλώματος π.χ το ρεύμα του φορτίου έγινε 200 Α.
Tο θερμικό στοιχείο στοιχείο θα διαγνώσει το σφάλμα και αν αυτό ξεπεράσει σε χρονική διάρκεια την χρονική καθυστέρηση που είναι ρυθμισμένο το θερμικό τότε  και θα δώσει εντολή απόζευξης (trp).
Οι επαφές του διακόπτη θα ξεκινήσουνε να ανοίξουνε, στους φλογοκρύπτες θα δημιουργηθεί ένα τόξο που θα σβηστεί εύκολα και οι επαφές να έλθουνε στην θέση OFF.
Αυτό μπορεί να επαναληφθεί αρκετές χιλιάδες φορές π.χ 10000.
·                                  
·                                 Το σφάλμα είναι βραχυκύκλωμα και μάλιστα ότι χειρότερο μπορούμε να περιμένουμε π.χ 10000 Α.
Το μαγνητικό στοιχείο θα διαγνώσει το σφάλμα και χωρίς καμία καθυστέρηση θα δώσει εντολή απόζευξης.
Οι επαφές του διακόπτη θα ξεκινήσουνε να ανοίξουνε, στους φλογοκρύπτες θα δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό τόξο που αν δεν σβηστεί εγκαιρα διότι ο Δ.Ι δεν έχει την σωστή ικανότητα,  θα λιώσει τις επαφές και ίσως εξαερώσει τα χάλκινα μέρη του δημιουργώντας μια τοπική έκρηξη .
Από το παραπάνω παράδειγμα καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμο μέγεθος αλλά και ταυτόχρονα πόσο σχετικό είναι η ικανότητα διακοπής του Δ.Ι.

Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος

Σε απλές οικιακές ή βοιμηχανικές εγκαταστάσεις συνδεδεμένες στο δημόσιο δίκτυτο της ΔΕΗ το ρεύμα αυτό προκύπετ από την ονομαστηή ισχύ του Μ/Σ σε KVA και την τάση βραχυκύκλωσης του.
Για παράδειγμα αν είναι S=500 kVA και uk=5% τότε το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώνματος για συμμετρικό στέρεο βραχυκύκλωμα  είναι Ik = 500/1.73*5  
Θυμίζουμε ότι το ρεύμα αυτό

·                                 Rated ultimate short–circuit-breaking capacity, Icu = Ρεύμα που πρέπει να διακόψει ο Δ.Ι δύο διαδοχικές φορές χωρίς να δημιουργήσει ζημιά. Στη συνέχεια πρέπει ο Δ.Ι να αντικατασταθεί.
Θυμίζει δηλαδή τον αερόσακο του αυτοκινήτου. Ανοίγει αυτόματα κατά τη σύγκρουση, μας σώζει τη ζωή ,  αλλά το αυτοκίνητο πρέπει να το αντικαταστήσουμε. .
·                                  
·                                 Rated service short–circuit-breaking capacity Ics = Ρεύμα που πρέπει να διακόψει ο Δ.Ι τρεις διαδοχικές φορές χωρίς να δημιουργήσει ζημιά.
Στη συνέχεια πρέπει ο Δ.Ι. να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με το ονομαστικό του ρεύμα..
Παρακάτω βλέπουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δύο κατασκευαστών. Σημειώστε τις μεταξύ τους ομοιότητες και η κοινή ορολογία και τα κοινά σύμβολα που χρησιμοποιούνε 

Τεχνικά χαρακτηριστικά MCCB της εταιρείας HAGER


Τεχνικά χαρακτηριστικά MCCB της εταιρείας ABB


πηγή:ti-soft.com