ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

10 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
Στη μέση τάση εντάσσονται εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος, με ονομαστική πολική τάση 1000 V και έως 35 kV τριφασικού συστήματος ή άνω των 1400 V και έως 50 kV ονομαστικής τάσης συνεχούς ρεύματος.
Η τροφοδότηση ενός καταναλωτή γίνεται συνήθως από το δίκτυο μέσης τάσης αν ο καταναλωτής έχει προβλεπόμενη ισχύ μεγαλύτερη από 135 kVA. Ακόμα όμως και σε μικρότερες ισχείς, η σύνδεση με την μέση τάση μπορεί να επιβάλλεται από τη ΔΕΗ για τεχνικούς λόγους ή αν συμφέρει οικονομικά λόγω τιμολογίου.Οι εργασίες συντήρησης και έλεγχου των υποσταθμών μέσης τάσης (20ΚV) απαιτούν εργασίες οι οποίες θα πρέπει να διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο χειρισμός των διακόπτων μέσης τάσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό των ΤΕΙ με πτυχίο στην κατηγορία Α' τάξης.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου μηχανικού Β΄ τάξης (από ΤΕΙ) αποκτάται αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας και επιτρέπει την μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετά την συμπλήρωση τετραετίας από την κτήση του πτυχίου και με προϋπηρεσία 4 ετών εκ των οποίων 1 έτος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000V, αποκτούν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Α΄ τάξης.


Γενικά, όλες οι εργασίες σε υποσταθμούς απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και όργανα κατάλληλα για τις αντίστοιχες εργασίες.

Το ηλεκτρολογικό ατύχημα σε χώρο υποσταθμού από την πλευρά της μέσης τάσης, έχει αποδειχθεί και στατιστικά, μπορεί να προέλθει και από στιγμιαία πνευματική αδράνεια υπερβολικής ηλεκτρολογικής σιγουριάς του εξειδικευμένου προσωπικού.
Για τον λόγο αυτό παραθέτουμε τους παρακάτω 10 λόγους ιδιαίτερης - βιωματικής - προσοχής στη μέση τάση.1.    Το πρώτο λάθος στη μέση τάση μπορεί να είναι και το τελευταίο.


2.    Στη μέση τάση το ατύχημα δεν γίνεται μόνο με επαφή, αλλά και με προσέγγιση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από την πλευρά της μέσης τάσης.

3.    Οι εργαζόμενοι στην πλευρά της μέσης τάσης δεν πρέπει να είναι ιδρωμένοι ή κάτω από συνθήκες πνευματικής κόπωσης ή μετά από χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
4.    Κατά την εργασία στην πλευρά της μέσης τάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μονωτικά δάπεδα, κατάλληλα μονωτικά γάντια και κατάλληλα μονωτικά υποδήματα.
5.    Οι εργαζόμενοι στην πλευρά της μέσης τάσης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με στοιχεία της μέσης τάσης αν δεν προηγηθεί διακοπή, γείωση και γεφύρωση στο τμήμα που θα εργάζονται.
6.    Δεν πρέπει να αποθηκεύονται άσχετα υλικά και εργαλεία στον χώρο των υποσταθμών.
7.    Η είσοδος τρωκτικού ή άλλου ζώου στο χώρο της μέσης τάσης μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε, να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο εισόδου τρωκτικών ή διάφορων άλλων ζώων στους χώρους της μέσης τάσης.
8.    Στον χώρο των υποσταθμών πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις της πλευράς της μέσης τάσης, τόσο μεταξύ φάσεων, όσο και από αγώγιμα στοιχεία και πρόσωπα.
9.    Πριν από τη χρησιμοποίηση λαβίδες ασφαλειών μέσης τάσης πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος μη ύπαρξης υγρασίας ή σκόνης και πάντοτε να γίνεται χρήση μονωτικών γαντιών, δαπέδων και υποδημάτων
10. Πρέπει να πραγματοποιείται σχολαστική και αδιάκοπη παρακολούθηση της  συμπεριφοράς του υποσταθμού κατά το πρώτο 24ωρο λειτουργίας του, σε ότι αφορά την ανάπτυξη θερμοκρασίας, διαρροής λαδιών κ.λπ. 

πηγή:http://steftouloglou.blogspot.gr/