ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για την ευθυγράμμιση ενός ζεύγους μηχανών. Ως ευθυγράμμιση μιας μηχανής ορίζεται η άξονα με άξονα ευθυγράμμιση ενός ζεύγους μηχανών – μιας κινητήριας και μιας κινούμενης . Η κινούμενη μηχανή παράγει χρήσιμα αποτελέσματα, είτε δημιουργώντας κινητήρια δύναμη είτε θέτοντας σε κίνηση υγρά. Αυτή μπορεί να είναι γεννήτρια, αντλία, ή ανεμιστήρας. Η μηχανή οδηγός παρέχει την απαραίτητη περιστροφική μηχανική ενέργεια στην μηχανή που κινείται μέσω της σύζευξης. Η μηχανή οδηγός είναι συνήθως ένας ηλεκτρικός κινητήρας. Επίσης μπορεί να είναι τουρμπίνα ή παλινδρομική μηχανή.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα των μηχανών είναι η κακή ή λανθασμένη ευθυγράμμιση. Η μη ευθυγράμμιση είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες σοβαρών ταλαντώσεων των μηχανών , των αξόνων κίνησης και των άλλων στοιχείων μιας μηχανής.

Στην βιομηχανία η εσφαλμένη ευθυγράμμιση και οι συνέπειες αυτής είναι υπεύθυνη για πάνω από το 50% του συνόλου των δυσλειτουργιών στα περιστρεφόμενα μηχανήματα. Αυτό αυξάνει την απρογραμμάτιστη λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδος και επομένως χάνει η παραγωγή . Το γεγονός αυτό αυξάνει συνολικά και το κόστος συντήρησης της μονάδος .

Η σωστή ευθυγράμμιση στην βαριά βιομηχανία, στις υψηλής ταχύτητας, ή στις υψηλής θερμοκρασίας μηχανές, απαιτεί ακριβά και υψηλής τεχνολογίας όργανα μέτρησης, καθώς και ικανότητα υπολογισμού, και για να έχει επιτυχή αποτελέσματα στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην εμπειρία του αυτού που την διενεργεί .

Μια μη σωστή ευθυγράμμισης επηρεάζει άμεσα τρεις εμπλεκόμενους.
Αυτόν που είναι υπεύθυνος για την επιδιόρθωση, τον υπεύθυνο μάνατζερ του τμήματος που έχει προκληθεί η βλάβη και άρα σταματάει η παράγωγη στο τμήμα, και τον ιδιοκτήτη που πληρώνει τους λογαριασμούς.

Υπάρχουν τέσσερις λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να κάνουμε ευθυγράμμιση μιας μηχανής :
1. Επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία της μηχανής
2. Η εργοστασιακή ευθυγράμμιση δεν είναι πάντοτε καλή
3. Οι επιδράσεις του περιβάλλοντος μπορεί να καταστρέψουν με την πάροδο του χρόνου μια καλή ευθυγράμμιση
4. Μια μη σωστή ευθυγράμμιση κοστίζει χρήματα

 Έλεγχος ευθυγράμμισης απαιτείται :
1. Σε όλο το νέο συνδεμένο εξοπλισμό .
2. Μετά από την επισκευή η εργασία που γίνεται στους άξονες ή τα ρουλεμάν ή σε άλλα τμήματα της μηχανής , και πριν αυτά μπουν σε λειτουργία.
3. Όποτε η υπάρχει δόνηση στην μηχανή. 
4. Περιοδικά στον σημαντικής αξίας εξοπλισμό.

Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν αποκλίσεις από την αρχική ευθύγραμμη θέση κέντρων κατεργασίας, κυλινδρομηχανών, ραουλομηχανών και γενικότερα μηχανημάτων παραγωγής.

Ενδεικτικά, μερικοί από αυτούς είναι:
• Αλλαγές επιμέρους στοιχείων στα πλαίσια βλάβης ή προληπτικής συντήρησης
• Κραδασμοί και φυσιολογική φθορά των επιμέρους εξαρτημάτων
• Μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο λειτουργίας
• Μεταφορά και επανεγκατάσταση του μηχανήματος

Σωστά ευθυγραμμισμένοι άξονες σημαίνει πολλές βελτιώσεις όπως : 
      §Αύξηση της διαθεσιμότητας και της παραγωγικότητας της μηχανής παραγωγής 
      §Αύξηση της διάρκειας ζωής των εδράνων και σφραγίδων άρα λιγότερες        αφαιρέσεις και ανταλλακτικά 
      §Μικρότερη διαρροή και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
§       Βέλτιστη χρήση λιπαντικής ταινίας άρα λιγότερος κίνδυνος υπερθέρμανσης και οικονομία των δευτεροβάθμιων ζημιών 
§       Μειωμένη διαρροή λιπαντικού άρα μικρότερη κατανάλωση λιπαντικών
§       Μειωμένη τριβή άρα μικρότερη κατανάλωση
§       Λιγότερες δονήσεις άρα μειωμένο επίπεδο θορύβου
§       Λιγότερος κίνδυνος σοβαρών βλαβών άρα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας 
§       Μεγαλύτερη συνολική εξοικονόμηση πόρων με λιγότερα ανταλλακτικά, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερο απρογραμμάτιστη λειτουργία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Υπάρχουν στο εμπόριο διαθέσιμα πολλά καλά όργανα για τη μέτρηση της μη ευθυγράμμισης των αξόνων και για τον υπολογισμό των μετατοπίσεων .

Υπάρχουν επίσης δύο καλές μέθοδοι ευθυγράμμισης, ο αντίστροφος-δείκτης (reverse-indicator) και οι μέθοδοι πρόσωπο- και- πλαισίων (face-and-rim), με μερικές παραλλαγές για τις μοναδικές μηχανές.

Η επιλογή του συστήματος μέτρησης καθώς και της μεθόδου είναι στην διακριτική ευχέρεια αυτού που θα κάνει την ευθυγράμμιση.
Δύο είναι οι επιλογές dial indicators ή lasers.

Το σύστημα dial indicators μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει την απόκλιση των αξόνων, την ευθυγράμμιση των ρουλεμάν , και άμεσα τις βάσεις έδρασης . Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις είναι απαραίτητες από τις προδιαγραφές και απαιτούνται για να επιβεβαιώσουν την καλή λειτουργία μια περιστρεφόμενης μηχανή, αλλά δεν είναι εφικτές με τα λέιζερ.
Τα dial indicators (μηκυνσιόμετρα) είναι όργανα ακριβείας για την μέτρηση μιας μικρής απόστασης . Τα dial indicators χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόκλισης μιας μηχανής .


Μηκυνσιόμετρο Dial Gauge Indicator με Εύρος 0-10mm & Ανάγνωση 0,01mm - Dial Gauge Indicator


Ευθυγράμμιση αξόνων μηχανών με Λέιζερ

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει αναπτυχθεί μια νέα μεθοδολογία για την ευθυγράμμιση και ανάλυση της επιπεδότητας των μηχανημάτων παραγωγής με την χρήση της τεχνολογίας LASER με ακρίβεια 0.0025mm
Μια σωστά ευθυγραμμισμένη και οριζοντιωμένη μηχανή παραγωγής προσφέρει πολλαπλά οφέλη στη παραγωγική διαδικασία, με κυριότερα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων.
Με την εξέλιξη των συστημάτων ευθυγράμμισης (laser alignment) η διαδικασία ελέγχου είναι σαφώς πιο εύκολη και γρήγορη από οποιαδήποτε από τις συμβατικές μεθόδους (π.χ. θεοδόλιχοι, συμβολόμετρα, αλφάδια) αλλά και πολύ πιο ακριβής.


Τα Λέιζερ είναι σημαντικά ευκολότερη και ταχύτερη μέθοδος για την ευθυγράμμιση μηχανών από ό,τι το Dial indicators.
Το Dial indicators συχνά απαιτεί εμπειρία και περίπλοκους υπολογισμούς . Ένα σύστημα μέτρησης με λέιζερ μπορεί αυτόματα να μετρήσει την θερμική διαστολή και να δώσει μια καλή προσέγγιση, δηλαδή να είναι εντός των ορίων απόκλισης μιας μηχανής . Η μέτρηση με λέιζερ σε μια μηχανή απαιτεί μικρότερο χρόνο από αυτόν που χρειάζεται με το Dial indicators και είναι πολύ πιο αξιόπιστη. Για παράδειγμα, η στερέωση για Dial indicators εμφανίζει πάντα μια μικρή απόκλιση η οποία επηρεάζει την ακρίβεια του οργάνου μέτρησης . Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της εναρμόνισης είναι το γεγονός ότι Dial indicators έχουν συχνά μικρές κλίμακες και είναι δύσκολο να διαβαστούν όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι καλές .


Το Dial indicators δεν είναι αρκετά ακριβής μέθοδος για τις σημερινές σύγχρονες μηχανές. Χρησιμοποιώντας λέιζερ παίρνουμε πάντοτε το ίδιο αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το ποιος λαμβάνει τις μετρήσεις. Η δυνατότητα που έχουν τα λέιζερ να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα της ευθυγράμμισης δίνει τον καλύτερο έλεγχο των μηχανών με την πάροδο του χρόνου και κατά συνέπεια, μεγαλύτερη βεβαιότητα μιας σωστής ευθυγράμμισης .


Συστήματα Ευθυγράμμισης Αξόνων με LASER


Δείτε πως γίνεται η ευθυγράμμιση με Laser


Δείτε και δύο εργαλεία ευθυγράμμισης αξόνων από την SKF