ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΈνα εκρηγνυόμενο δοχείο νερού 100 λίτρων έχει τη δύναμη μισού κιλού εκρηκτικών και την ικανότητα να καταστρέψει ένα σπίτι και να σκοτώσει ή να τραυματίσει όλους όσοι βρίσκονται εντός. Ευτυχώς οι εκρήξεις έχουν ελαττωθεί δραματικά επειδή οι βαλβίδες Θ&Π χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και προστατεύουν από εκρήξεις των θερμαντήρων νερού.

Οι βαλβίδες Θ&Π (θερμοκρασίας & πίεσης) , όταν τοποθετούνται σωστά, προλαμβάνουν από υψηλή θερμοκρασία νερού που μπορεί να προκαλέσει θερμό ατμό στη βρύση ή σε οποιαδήποτε έξοδο νερού του συστήματος ή να προκαλέσει ακόμα και έκρηξη. Επίσης, προλαμβάνουν από υψηλές πιέσεις που μπορούν να βλάψουν τις σωλήνες του συστήματος θέρμανσης νερού ή τα εξαρτήματα αυτού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΠΙΕΣΗΣ (Π&Θ)

Σκοπός & Λειτουργία.

Η Π&Θ είναι κατάλληλη για να εγκαθίσταται σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και ανταποκρίνονται αμφότερα σε υπερβολική πίεση και σε υπερθέρμανση.
Πρώτα, ανταποκρίνονται στην υπερβολική πίεση, ανοίγοντας τη βαλβίδα στο ρυθμισμένο βαθμό πίεσης, τυπικά στα 10 Bar, για να αποτρέψουν την περαιτέρω αύξηση της πίεσης.
Όταν μια βαλβίδα αποφόρτισης στάζει, συμβαίνει συνήθως εξαιτίας της θερμικής διαστολής. Όταν το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται. Αυτό προκαλεί επιπλέον πίεση στο σύστημα. Η βαλβίδα αποφόρτισης Π&Θ αντιλαμβάνεται την υπερβολική πίεση, ανοίγει και αποφορτίζει την θερμική διαστολή επαναφέροντας την πίεση πίσω στις φυσιολογικές συνθήκες.
Δεύτερον, ανταποκρίνεται στην υπερθέρμανση. Όταν η θερμοκρασία του νερού στον Ηλιακό θερμοσίφωνα φτάσει τους 99°C, το εσωτερικό θερμοστατικό στοιχείο της βαλβίδας αποφόρτισης επεκτείνεται, ανασηκώνοντας το δίσκο της βαλβίδας από τη θέση του για να αποβάλλει το υπερθερμασμένο νερό. Αυτό επιτρέπει σε πιο κρύο νερό να μπει στη δεξαμενή και να τροποποιήσει τις θερμοκρασίες. Όταν η θερμοκρασία επιστρέψει σε ασφαλές επίπεδο (κάτω από 99°C) , ο θερμοστάτης συστέλλεται, επιτρέποντας στο ελατήριο να επανατοποθετήσει τη βαλβίδα. Στο σημείο αυτό το στοιχείο αποφόρτισης της θερμοκρασίας είναι έτοιμο να προστατέψει το σύστημα ξανά. Αν μια βαλβίδα Π&Θ αποφορτίσει έναν μεγάλο όγκο νερού, αυτό συμβαίνει λόγω υπερθέρμανσης του νερού, μια μη ασφαλής κατάσταση για τον Ηλιακό θερμοσίφωνα.

Τεχνικές Παράμετροι

Ρύθμιση πίεσης: 10 Bar
Ρύθμιση ανοχής πίεσης : +5%,-10% της ρυθμισμένης πίεσης
Ρύθμισης θερμοκρασίας: Μέχρι 99°C
Ρύθμιση ανοχής θερμοκρασίας: 95°C -99°

     Διαστάσεις/ Βάρος
Μοντέλο
Είσοδος Χ Έξοδος /mm
A mm
B mm
D mm
T mm
Βάρος (g)
Τιμή Θερμοκρασίας Ατμού BTU/hr
SAFE- TP
13 X 13
41
83
31
150
(240)
15,000
SAFE-TPW
15×15
71
98
36
108
330
15,000

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.
 • Η βαλβίδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.
 • Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία της βαλβίδας συνιστάται, σε περίπτωση ύπαρξης ακαθαρσιών, να εγκαθίσταται ένας διηθητήρας.
 • Ο θερμαντήρας νερού να είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το ΕΝ 12976 πρότυπο και να διαθέτει την κατάλληλη σήμανση.
 • Η ορίζουσα πίεση ( Bar) της βαλβίδας πίεσης και θερμοκρασίας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την μεγίστη πίεση λειτουργίας τους θερμαντήρα νερού ώστε να ανοίξει πριν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 99C, επιτρέποντας την εκκένωση νερού.
  Σε περίπτωση που ο αισθητήρας θερμοκρασίας υποστεί ζημία ή λυγίσει κατά την είσοδο,μην τον εγκαθιστάτε, αντικαταστήστε με νέα βαλβίδα.
 • Διασφαλίστε ότι η βαλβίδα και η σύνδεση του θερμαντήρα είναι καθαρές και στεγανοποιήστε την σύνδεση επαρκώς και σωστά.
 • Βιδώστε την βαλβίδα στην υποδοχή του θερμαντήρα . Αν η βαλβίδα είναι σε οριζόντια θέση, τότε η έξοδος αποχέτευση της πρέπει να κοιτάει κάθετα προς τα κάτω.
 • Ούτε βαλβίδες , ούτε στρόφιγγες ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή απομόνωσης θα πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ της βαλβίδας και του θερμαντήρα.
 • Η γραμμή αποχέτευσης θα πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστικό μέγεθος της βαλβίδας. Η μέγιστη πίεσης εισαγωγής δεν πρέπει να ξεπερνάει το 80% της προκαθορισμένης ονομαστικής πίεσης της βαλβίδας εκτόνωσης. Αν χρειαστεί μια επιπλέον βαλβίδα εκτόνωσης κρύου νερού αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί χαμηλότερα από την βαλβίδα θερμοκρασίας και πίεσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Σωλήνας αποχέτευσης της βαλβίδας δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να σφραγιστεί ή να μπλοκαριστεί. Αν αυτό συμβεί η βοηθητική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης θα αποφορτίσει την συσκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
 • Οι βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης πρέπει να εγκαθίστανται στην επάνω πλευρά του ηλιακού θερμοσίφωνα ή στα πλάγια (το πολύ 15 cm κάτω από το υψηλότερο σημείο της εσωτερικής δεξαμενής). Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να βρίσκεται βυθισμένος μέσα στο νερό της δεξαμενής κατά 12 με 15 cm.
 • Η βαλβίδα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 15 cm από οποιοδήποτε αντικείμενο ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεση και η παρατήρηση της.
 • Μια γραμμή αποστράγγισης πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την έξοδο απόρριψης της βαλβίδας για να αποφευχθούν ζημίες που προκαλούνται από το νερό και τραυματισμοί από έγκαυμα.
 • Η σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να έχει ίδιο μέγεθος με την έξοδο της βαλβίδας.
 • Η γραμμή αποστράγγισης πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω ώστε να επιτρέπει την ολοκληρωμένη αποχέτευση και της βαλβίδας και της σωλήνας.
 • Η γραμμή αποστράγγισης ποτέ δεν πρέπει να παγιδεύεται.
 • Επιπλέον, η γραμμή αποστράγγισης δεν πρέπει να περιέχει καμία βαλβίδα κλεισίματος.
 • Δεν πρέπει κανείς ποτέ να σκεπάσει ή να τσακίσει ή να μειώσει το μέγεθος μιας γραμμής αποστράγγισης.
Η γραμμή αποστράγγισης θα πρέπει να τερματίζει επάνω από μια αποχέτευση δαπέδου ή οπουδήποτε η απόρριψη θα είναι καθαρά ορατή.
                           
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
 • Ο μοχλός της βαλβίδας ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ από τον ιδιοκτήτη του Ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
 • ΠΡΙΝ τη χρήση του μοχλού, ελέγξτε για να διαπιστώσετε εάν η γραμμή αποσυμφόρησης είναι συνδεδεμένη με τη βαλβίδα, οδηγώντας τη ροή του καυτού νερού από τη βαλβίδα σε ένα κατάλληλο μέρος απόθεσης.
 • Η γραμμή εκκένωσης πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους με την έξοδο της βαλβίδας, πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω και να τελειώνει τουλάχιστον 15 cm πάνω από μια αποχέτευση όπου κάθε εκκένωση θα είναι καθαρά ορατή.
 • Αν σηκώσετε την λαβή της βαλβίδας και δεν υπάρξει ροή νερού προς τα έξω , αυτό σημαίνει ότι η βαλβίδα δυσλειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να σταματήσετε την λειτουργιά του θερμαντήρα άμεσα να ελέγξετε την βαλβίδα και αν χρειάζεται να αντικατασταθεί.
 • Οι Βαλβίδες αποφόρτισης Θερμοκρασίας και Πίεσης θα πρέπει να επιθεωρούνται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, και να αντικαθίστανται, αν είναι απαραίτητο, από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν δεν έχει επηρεαστεί από τις διαβρωτικές δυνάμεις του νερού και ότι η βαλβίδα και η γραμμή απόρριψης δεν έχουν αλλαχθεί ή διορθωθεί παράνομα.

ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ?

Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις βαλβίδες Πίεσης και Θερμοκρασίας (Θ&Π)είναι γιατί στάζουν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων στάζουν λόγω θερμικής διαστολής. Όταν το νερό σε ένα κλειστό υδραυλικό κύκλωμα θερμαίνεται τότε διαστέλλεται προκαλώντας αύξηση της πίεσης. Αυτή η αύξηση στην πίεση του συστήματος που υπερβαίνει την ρύθμιση της βαλβίδας πίεσης ονομάζεται θερμική διαστολή πίεσης.
Η βαλβίδα Θ&Π είναι ένα εξάρτημα ασφαλείας και δεν αποσκοπεί στη μόνιμη λειτουργία προκειμένου για την εκτόνωση της θερμικής διαστολής. Το συνεχές στάξιμο μπορεί να οδηγήσει στην επικάθιση αλάτων, γεγονός που θα καταστήσει την βαλβίδα άχρηστη.
Ένας απλός τρόπος για να καταλάβετε αν η θερμική διαστολή είναι ή όχι ο λόγος που στάζει η βαλβίδα εκτόνωσης είναι να ανοίξετε ένα εξάρτημα κατά την περίοδο διαστολής. Ανοίγοντάς το ανοίγει το σύστημα και η πίεση πέφτει αμέσως στο κανονικό επίπεδο.
Τα προβλήματα των θερμικών διαστολών μπορούν να λυθούν με τη χρήση δοχείου διαστολής. Με αυτό τον τρόπο ο διαστελλόμενος όγκος του νερού παραμένει στο σύστημα, πολύ σημαντικό όταν πρόκειται για τη διατήρηση του νερού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ

Δοχεία διαστολής ηλιακού θερμοσίφωνα:

Ο σκοπός των δοχείων διαστολής είναι η διατήρηση της πίεσης του δικτύου κεντρικής θέρμανσης σε αποδεκτά όρια.
Η σωστή πίεση είναι η βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργιά των ηλιακών συστημάτων. Στόχος είναι να διατηρείται το νερό σταθερά σε ισορροπία, να αντισταθμίζονται οι διακυμάνσεις του όγκου του νερού με ελεγχόμενη πίεση και συγκέντρωση αέρα στον ηλιακό μας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ:

Να προλαμβάνεται η διαστολή του νερού λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του.
Να μη δημιουργούνται υποπιέσεις οι οποίες γίνονται αιτία ατμοποιήσεων στο δίκτυο.
Να αποτρέπεται η σπηλαίωση στην αναρρόφηση των κυκλοφορητών.

ΚΛΕΙΣΤA ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ VXT
VXT1
    
 • Είναι ένα κλειστό κυλινδρικό δοχείο κατάλληλο για σύνδεση στο ανοιχτό κύκλωμα . Στο κάτω μέρος φέρει σπείρωμα για σύνδεση με το δίκτυο της ύδρευσης και το πάνω με την παροχή του ηλιακού θερμοσίφωνα. Στο κάτω μέρος πάντα τοποθετείται αντεπίστροφη βαλβίδα πιέσεως (δεν περιέχεται στην συσκευασία) .
 • Το νερό θερμαινόμενο διαστέλλεται και πιέζει τον αέρα που βρίσκεται σε κλειστό θάλαμο. Έτσι μειώνεται ο χώρος του δοχείου που περιέχει αέρα και αυξάνεται αντίστοιχα ο χώρος που περιέχει νερό. Όταν το νερό κρυώσει και συσταλεί, η πίεση του αερίου θα σπρώξει το νερό πίσω στο θερμοσίφωνα και η σχέση των όγκων αερίου – νερού θα επανέλθουν εκεί που ξεκίνησαν.

Τι πετυχαίνουμε με την ύπαρξη του δοχείου:
 • Προστατεύουμε τον ηλιακό μας από τις διακυμάνσεις της πίεσης του δικτύου ύδρευσης και τα υδραυλικά σοκ.
 • Προστατεύουμε τον ηλιακό μας από τις διακυμάνσεις της πίεσης που οφείλονται στην διαστολή του νερού
 • Κρατάμε την απόδοση του ηλιακού μας σταθερή.
 • Προστατεύουμε τις βαλβίδες ασφάλειας από τα φαινόμενα της θερμικής διαστολής.

Πλεονεκτήματα
 • 15 bar πίεση αντοχής
 • 10 bar πίεση λειτουργίας
 • 95 °C Αντοχή θερμοκρασίας
 • Κατάλληλο για πόσιμο νερό
 • Σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση
 • Μόνωση για αντοχή στις χειμερινές συνθήκες

VXT2
   

 • Είναι ένα κλειστό κυλινδρικό δοχείο κατάλληλο για σύνδεση στο κλειστό κύκλωμα του ηλιακού μας θερμοσίφωνα . Στο κάτω μέρος φέρει σπείρωμα για σύνδεση με το δοχείο του ηλιακού μας θερμοσίφωνα και το πάνω με βαλβίδα ασφαλείας 1.5 έως 3 bar.
 • Το νερό θερμαινόμενο διαστέλλεται και πιέζει τον αέρα που βρίσκεται σε κλειστό θάλαμο . Έτσι μειώνεται ο χώρος του δοχείου που περιέχει αέρα και αυξάνεται αντίστοιχα ο χώρος που περιέχει νερό. Μόλις ανοίξουμε την βρύση και πέσει η θερμοκρασία στον ηλιακό μας θερμοσίφωνα τότε ο όγκος του νερού συστέλλεται με αποτέλεσμα η πίεση να επανέλθει στην πρωτύτερη κατάσταση και το υγρό το οποίο κατέλαβε την δεξαμενή του δοχείου διαστολής να επιστρέψει στο κύκλωμα.
 • Στην περίπτωση όμως που δεν χρησιμοποιούμε τον ηλιακό μας για ένα χρονικό διάστημα τότε το νερό συνεχίζει να διαστέλλεται έως ότου η πίεση φτάσει σε μια κρίσιμη τιμή. Στην συγκεκριμένη τιμή η πίεση ανοίγει τη βαλβίδα και απελευθερώνεται ο αέρας, που υπήρχε στο δοχείο στην αρχή και μετά ατμός*, μέχρι που η πίεση να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΣΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ Ή ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ.
 • Στην παραπάνω περίπτωση όμως, όταν το νερό κρυώσει και συσταλεί, θα δημιουργήσει υποπίεση * στο σύστημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον ηλιακό μας θερμοσίφωνα σε διάφορα προβλήματα. Μπορούμε να λύσουμε το θέμα με την εγκατάσταση μια βαλβίδας υποπίεσης. Αυτή κατά την συστολή του νερού θα επιτρέψει μικροποσότητα αέρα να εισέλθει στο κύκλωμα ώστε να επαναφέρει την πίεση στα φυσιολογικά της επίπεδα.
Τι πετυχαίνουμε με την ύπαρξη του δοχείου :
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνου απώλειας των υγρών από το κλειστό μας κύκλωμα
 • Αποδοτικότερη λειτουργία του ηλιακού μας θερμοσίφωνα
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνου καταστροφής συλλεκτών κατά τους χειμερινούς μήνες
 • Προστατεύουμε τις βαλβίδες ασφάλειας από τα φαινόμενα της θερμικής διαστολής.
Πλεονεκτήματα
 • 6 bar πίεση αντοχής
 • 4 bar πίεση λειτουργίας
 • 120°C αντοχή θερμοκρασίας
 • Γαλβανισμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο για αντοχή στο χρόνο
 • Σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση
 • Χωρίς κολλήσεις

Βαλβίδα υποπίεσης.
                

Οι Βαλβίδες υποπίεσης είναι κατάλληλες για όλα τα είδη των ηλιακών θερμοσιφώνων. Η βαλβίδα υποπίεσης εγκαθιστάται στο κλειστό κύκλωμα των ηλιακών θερμοσιφώνων για να αποτρέψει το φαινόμενο της αρνητικής πίεσης που δημιουργείται κατά την συστολή των υγρών κυρίως την νύχτα ή σε περιόδους ψύχους. Επίσης μπορεί να εγκατασταθεί και στο ανοιχτό κύκλωμα σε περιπτώση που έχουμε συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα υποπίεσης στο κύκλωμα μας. Και στις δυο περιπτώσεις η ύπαρξη αρνητικής πίεσης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία της συσκευής μας.

Τεχνικές παράμετροι.

Κενό ≤-0.0034 Mpa.
Ικανότητα εξαερισμού: 1.55L/s
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 13.8 Bar
Μέγιστη θερμοκρασία: 110⁰C

Εγκατάσταση:

Η Βαλβίδα υποπίεσης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο υψηλότερο σημείο της δεξαμενής
Θα πρέπει να είναι τοποθετημένη κάθετα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Χρήσιμες παρατηρήσεις:
 • Η επικάθιση ιζημάτων στην είσοδο της βαλβίδας θα επηρεάσει άμεσα την ορθή λειτουργία της βαλβίδας υποπίεσης.
 • Aτμός: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την οποία η πίεση πέφτει απότομα, δημιουργείται ακαριαία ατμός. Αυτό συμβαίνει διότι ενώ το σημείο βρασμού στο 1 bar είναι 100°C στα 1,5 bar είναι 110°C με αποτέλεσμα το νερό να γίνεται ατμός.
 • Αρνητική πίεση: Όταν στο κλειστό κύκλωμα μας δημιουργηθεί αρνητική πίεση τότε το σημείο βρασμού πέφτει και δημιουργείται ατμός πιο γρήγορα από ότι σε φυσιολογικές συνθήκες. Ακόμα όταν η πίεση είναι αρνητική τότε τα τοιχώματα της δεξαμενής που βρίσκονται ανάμεσα στο ανοιχτό και στο κλειστό κύκλωμα πιέζονται προς την πλευρά του κλειστού.
πηγή:venmantech.gr